Det offentlige favoriserer udenlandske konsulentgiganter i konkurrencen om millionopgaver

UDBUD: Det nyeste udbud for managementkonsulenter fra Statens og Kommunernes Indkøbsservice belønner konsulenthuse efter global omsætning. Problematisk og ude af trit med ånden bag udbudsloven, mener erhvervsorganisationer, der bakkes op af udbudsekspert.

Store udenlandske konsulenthuse som McKinsey og Boston Consulting Group står stærkest i kampen om managementopgaver i det offentlige for en samlet værdi på op mod 450 millioner kroner over de næste fire år.

Staten og kommunerne lægger i det seneste managementudbud nemlig stor vægt på virksomhedernes samlede omsætning på verdensplan.

Det har gjort det meget svært for små og mellemstore konsulenthuse at komme med i opløbet om millionkontrakterne, lyder det fra erhvervsorganisationerne DI Rådgiverne og Dansk Erhverv.

“Det er uheldigt og lidt problematisk, at udbuddet her favoriserer de globale huse på bekostning af de nationale, og det er det, der sker, når man vælger at konkurrere på størrelsen af omsætningen,” siger branchedirektør i DI Rådgiverne Henriette Søltoft.

Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI), der står bag udbuddet, har valgt at lægge 30 procents vægt på en såkaldt ydelsesspecifik omsætning. Kriteriet betyder, at virksomheder får point efter, hvor stor en omsætning de på globalt plan har inden for management.

“Det bekymrer os, at man med denne metode i høj grad begrænser små og mellemstore virksomheder, som trods alt fylder mest i vores erhvervsliv og inden for konsulentbranchen,” siger Daniel Møller Jensen, politisk konsulent i Dansk Erhverv.

Ekspert: Omsætning langt over mål 
DI Rådgiverne hæfter sig ved, at det heller ikke er lykkedes virksomheder som Implement og Rambøll at komme med blandt de ti prækvalificerede på en eneste af de tre delaftaler.

“Det paradoksale ved det her er, at ikke engang nogle af de største spillere inden for det her område i Danmark er kommet med,” siger Henriette Søltoft.

Kritikken vedrører SKI’s seneste indkøbsaftale inden for management, hvor der foreløbig er blevet udvalgt ti konsulenthuse på tre forskellige delaftaler. Næste skridt er, at de ti konsulenthuse fremsender tilbud for at konkurrere om at blive blandt de syv endelige leverandører på hver delaftale.

De kæmper om at få del i statslige og kommunale kontrakter over de næste fire år til en samlet anslået værdi på mellem 270 og 450 millioner kroner.

Men også udbudsekspert Michael Steinicke undrer sig over statens måde at vægte omsætningen på.

“De skyder langt over mål for, hvor meget omsætning der er nødvendig for at kunne løse de enkelte opgaver, og der er ingen tvivl om, at det får de store konsulenthuse til at stå bedre i konkurrencen,” siger professoren ved Juridisk Institut på Aarhus Universitet.

Der er henholdsvis 23, 21 og 25 konsulenthuse, som har ansøgt om at blive prækvalificeret på de tre delaftaler, der vedrører strategi- og organisationsudvikling, forretningsprocesser og effektivisering samt analyser/evalueringer.

Faglig kvalitet er vigtigst 
SKI udbyder to forskellige aftaler om managementkonsulenter, hvor den nu omdiskuterede indkøbsaftale er målrettet større konsulentopgaver.

SKI forklarer, at omsætningskriteriet er med til at sikre leveringssikkerhed, herunder for at leverandørerne kan deltage i flere af de efterfølgende konkurrencer, kaldet miniudbud, samtidig. Faglig kvalitet har desuden været det klart vigtigste kriterium med en vægtning på 70 procent, fastslår SKI.

“Vi har således ikke blot prækvalificeret ansøgere med højeste omsætning, men foretaget en samlet vurdering af ansøgernes forventede kvalitets- og leveringssikkerhed,” skriver udbudsdirektør Christian Lunding i en mail.

Både DI Rådgiverne og Dansk Erhverv forklarer, at de har anbefalet SKI ikke at bruge ydelsesspecifik omsætning, men i stedet opstille en form for minimumsomsætning for at sikre den tilstrækkelige leveringssikkerhed.

Men det har man ikke gjort netop af hensyn til de små spillere på markedet, forklarer SKI.

“Vi har valgt ikke at stille minimumskrav til omsætningen for at blive prækvalificeret, for så ville vi med sikkerhed udelukke nogle virksomheder, og det ønsker vi ikke,” skriver Christian Lunding.

Du kan læse hele svaret fra SKI her

Imod ånden i loven 
I 2018 var den samlede omsætning inden for managementrådgivning i Danmark på 22 milliarder kroner. Heraf anslås den offentlige sektor at indkøbe managementrådgivning for 2,5 milliarder kroner, hvoraf cirka 15 procent indkøbes via de to managementaftaler fra SKI.

Dansk Erhverv og DI Rådgiverne mener, at måden at skrue udbuddet sammen på går imod de politiske ønsker i lovgivningen.

“Det går imod intentionen bag udbudsloven om, at man skal passe på med at komme til at udelukke de mindre leverandører,” siger Henriette Søltoft.

For eksempel indeholder udbudsloven en passage om, at ordregiver som udgangspunkt ikke må kræve en højere omsætning end det dobbelte af kontraktens anslåede værdi. Det er indført for at gøre de offentlige kontrakter mere tilgængelige for små, mellemstore og nystartede virksomheder.

“Omsætningskriteriet er problematisk på den måde, at du bliver honoreret, selv om du har en økonomi, der går langt ud over, hvad du har behov for, og som derfor ikke relaterer sig til kontrakten. Og det følger i hvert fald ikke ånden bag lovgivningen hverken i Danmark eller EU,” siger Michael Steinicke.

Christian Lunding pointerer, at mindre og mellemstore virksomheder har mulighed for at slå sig sammen med andre konsulenthuse og dermed basere sig på andre virksomheders såkaldte økonomiske formåen. Det har flere mindre virksomheder benyttet sig af. Der har været ansøgninger fra i alt fem konsortier.

“Det er således ikke forbeholdt globale virksomheder. Og vi kan konstatere, at en række af dem, der er prækvalificeret, er smv’er,” skriver Christian Lunding.

Daniel Møller Jensen mener, at udbuddet ikke bare er problematisk for de mindre virksomheder, men også for det offentlige selv.

“Staten har selv arbejdet meget for, at de her udbud skulle bidrage til at åbne op for nye markeder, så jeg mener også, at det her er med til at begrænse det offentliges innovation og udvikling, som jo netop er et af argumenterne for at invitere flere smv’er ind,” siger han. 

Forrige artikel Uffe Elbæk inden han gik: Jeg er ikke sikker på, at Alternativet overlever Uffe Elbæk inden han gik: Jeg er ikke sikker på, at Alternativet overlever Næste artikel Ugen i dansk politik: SF-landsmøde og kvindernes kampdag Ugen i dansk politik: SF-landsmøde og kvindernes kampdag