Sygehuse leverer flere behandlinger for pengene

ØKONOMI: Nye tal viser, at sygehusenes produktivitet igen har taget et markant hop opad, så der bliver leveret endnu flere behandlinger for de samme penge. Der er stadig for store regionale forskelle, mener sundhedsministeren.

Der er stadig for store regionale forskelle på de danske sygehuse, mener sundhedsminister Nick Hækkerup (S).
Der er stadig for store regionale forskelle på de danske sygehuse, mener sundhedsminister Nick Hækkerup (S). Foto: colourbox

Den årlige produktivitetsfremgang på alle landets sygehuse er samlet set steget fra 1,4 til 3,2 procent. Det viser en ny opgørelse fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, der netop har opgjort udviklingen fra 2012 til 2013. Jo større fremgang i produktivitet, jo flere behandlinger kan sygehusene udføre for de samme penge.

Produktivitetsfremgangen på 3,2 procent er lavere fra udviklingen i årene fra 2008 til 2010, men stadig højere end gennemsnittet for det seneste årti, som er på 2,6 procent.


Kilde: Statens Serum Institut

Sundhedsminister Nick Hækkerup (S) glæder sig over, at produktiviteten stiger, samtidig med at ventetiderne også er faldende. Det er nemlig ingen naturlov, at det sker.   

”Hver dag knokler de ansatte på landets hospitaler for at give patienterne den bedste behandling, og det skal de have stor ros for. De gør et kæmpe stykke arbejde ude i regionerne og sørger for, at flere eksempelvis bliver opereret, samtidig med at ventetiden falder,” siger Nick Hækkerup, der håber, at udviklingen fortsætter.      

Hækkerup: Ikke kun se på produktiviteten 
Nick Hækkerup peger dog ligesom Danske Regioner og eksperter på, at produktivitetsmålet ikke må stå alene. Produktivitetstallet siger heller ikke noget om, hvorvidt sygehusene leverer stadig bedre eller dårligere behandlinger.  

”Vi skal hele tiden huske på, at det ikke kun handler om at få så mange patienter som muligt ind og ud af hospitalsdørene, men at behandlingen er af høj kvalitet,” siger Nick Hækkerup. Teoretisk set kan et sygehus have en høj produktivitet, selv om sygehusets behandlinger er landets dårligste.

Institutleder og professor i sundhedsøkonomi Mickael Bech er overrasket over, at produktiviteten er steget relativt meget.

”Det er en overraskende stor stigning i produktiviteten. Især set i lyset af at man er i gang med indføre nye afregningsformer, og at man flere steder på grund af den stramme økonomi prioriterer hårdere i behandlingerne,” siger Mickael Bech.


Kilde: Statens Serum Institut på baggrund af Landspatientregisteret og sygehusenes tilrettede driftsudgifter.

Han peger på, at de nye afregningsformer kan være billigere for samfundet og bedre for patienterne. Men de kan i nogle tilfælde give et lavere produktivitetstal, fordi en del behandlinger udelades, eller flere sygehusbesøg bliver samlet i ét.

”En mere oplagt forklaring er dog, at en del behandlinger er blevet billigere. Dermed stiger produktiviteten, uden at der bliver udført flere behandlinger,” siger Mickael Bech.

Han erklærer sig enig med Nick Hækkerup i, at produktivitetstallene ikke må stå alene. Han mener derfor, at Sundhedsministeriet bør overveje at nedtone fokus på produktivitetsudviklingen.

”Ved at ministeriet udgiver en rapport, der kun fokuserer på produktivitetsudviklingen, er man med til at sætte et fokus på produktion. Man kunne koble produktivitetstallene med andre målinger, der siger noget om behandlingskvalitet, ventetid og patienttilfredshed,” siger Mickael Bech.

Årets opgørelse viser igen i år, at der er tydelige regionale forskelle. Region Nordjylland ligger ligesom i sidste års opgørelse lavest, denne gang dog markant lavere med en negativ produktivtetsudvikling på -0,6 procent.


Kilde: Statens Serum Institut på baggrund af Landspatientregisteret og sygehusenes tilrettede driftsudgifter.

Skiftende sundhedsministre har i årevis opfordret de regioner, der ligger lavt, til at tage ved lære af de regioner, som har en høj produktivitet. Det gælder også Nick Hækkerup.

”Sygehusene skal være nogenlunde lige effektive, så patienterne eksempelvis skal vente så kort som muligt på at blive opereret. Og blandet andet derfor er det vigtigt, at regionerne kan måle sig med og lærer af hinanden,” siger Nick Hækkerup.

Mickael Bech erklærer sig overordnet uenig med Nick Hækkerups udtalelser omkring mere ens produktivitetsfremgang. Han peger blandt andet på, at regionens geografi og dermed sygehusstruktur gør det grundlæggende lettere for nogle regioner at sikre en høj produktivitetsfremgang.

”En anden årsag til, at man ikke skal stræbe efter ens produktivitetsfremgang, er, at regionerne er på et forskelligt niveau. Hvis en region har potentialet til at stige markant højere end de andre, så skal det jo ikke italesættes som et problem. Omvendt må forskellige forudsætninger ikke blive en undskyldning for ikke at stræbe efter en højere produktivitet,” siger Michael Bech.

I forhold til Region Nordjylland mener Mickael Bech, at den negative produktivitetsvækst er så markant anderledes, at man i regionen bør granske årsagerne.

"Det er lidt bekymrende" 
Og det vil også ske, lyder det fra regionens økonomikontor i form af kontorchef Simon Stouby Andersen.

”Vi er overraskede over den negative produktivitetsfremgang, og det er lidt bekymrende,” siger Simon Stouby Andersen. Han peger dog ligesom Mickael Beck på, at det nu skal undersøges, om faldet i produktivitetsfremgangen skyldes, at regionen nu har indrettet behandlingssystemet bedre for patienterne i form af færre sygehusbesøg og færre efterkontroller.

”Hvis det er årsagen, så er det jo ikke et problem. Men vi frygter lidt, at det er på grund af faldende aktivitet på afdelingerne. Udfordringen er, at årsagen til produktivitetsfaldet er svært at udpege præcist, næsten uanset hvor mange analyser du foretager,” siger Simon Stouby Andersen. 


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion