Tag med til Ankers sidste hvilested

DET RØDE HAV: Tidligere statsminister Anker Jørgensen bliver stedt til hvile ved søen på Vestre Kirkegård efter sin bisættelse lørdag. Her skal han ligge side om side med fortidens store socialdemokrater såsom Thorvald Stauning og Jens Otto Krag.

Midt i den nordlige del af Vestre Kirkegård ligger en lille sø. Den er badet i forårssolen, ænderne plasker uforstyrret rundt, og store træer genspejles i det blanke vand.

Lydene fra storbyen når ikke herind, og besøgende nyder idyllen, mens de fodrer ænder. Rundt langs søbredden står gravsten i alle mulige størrelser. En del af dem hører dog med i samme klub.

Det er alle de sten, som har indgraveret: Socialdemokratiet.

Netop ved søen på Vestre Kirkegård skal Socialdemokraternes tidligere statsminister Anker Jørgensen ligge, efter han er blevet bisat lørdag den 2. april. Han døde 20. marts i en alder af 93 år.

Alle Socialdemokraternes gravsten er markeret med en indgravering fra Socialdemokratiet.
Alle Socialdemokraternes gravsten er markeret med en indgravering fra Socialdemokratiet. Foto: Lars Helsinghof / Altinget

Med sin gravplads indtræder han i en gruppe af kendte socialdemokrater, der alle er begravet ved søen, som i folkemunde også kaldes det røde hav.

På ens vej op mod Socialdemokraternes første statsminister Thorvald Staunings kæmpe gravsten passerer man en væsentlig mindre gravsten. Her ligger friske røde roser foran.

Stenen har kun et enkelt navn, men den får snart endnu et. Her ligger Ingrid Jørgensen nemlig og venter på Anker Jørgensen.

Ankers kommende gravplads ligger næsten lige ved siden af Thorvald Stauning. En anden nær nabo er tidligere statsminister Jens Otto Krag, der også er ham, som udnævnte Anker til statsminister i sin tid.

Det tætteste du kommer på Roskilde Domkirke
I 1870 afløste Vestre Kirkegård Assistenten som den vigtigste gravplads i København, og Københavns Kommune begyndte at tilbyde kunstnere og lignende personligheder, at de kunne blive begravet der.

Ifølge forfatter og journalist Anders-Peter Mathiasen, der står bag en bog om de københavnske kirkegårde, kan man næsten sammenligne Vestre Kirkegård med Danmarks store kongegrav, Roskilde Domkirke.

”Vestre Kirkegård blev en slags Roskilde Domkirke eller et Pantheon. Pantheon var det sted i Paris, hvor man samlede alle landets største kunstnere og videnskabsfolk,” siger Anders-Peter Mathiasen.

Særligt blev søen ved Vestre Kirkegård et fint sted, da Danmarks folkehelt, Knud Rasmussen, blev begravet der i 1933, lyder det fra Anders-Peter Mathiasen. Knud Rasmussen var kendt for sine syv Thule-ekspeditioner, hvor han udforskede Grønland.

I Staunings tid begyndte Socialdemokraterne at bruge Vestre Kirkegård. Partiets stifter, Louis Pio, var oprindeligt begravet i Chicago, hvor han døde i 1894. Men i anledningen af Socialdemokraternes 50-jubilæum i 1921, blev han gravet op og begravet på ny på Vestre Kirkegård. Dog ikke ved søen, men få hundrede meter derfra.

”Jeg tror, at han ligger alene, fordi han var den allerførste af dem. Det var før Socialdemokratiet fik idéen om at placere dem nede ved søen. Det gjorde de nok først, da Stauning døde,” siger Anders-Peter Mathiasen.

Stauning blev begravet blot 30 meter fra den kendte folkehelt Knud Rasmussen efter sin død i 1942. Dermed begyndte traditionen med at begrave socialdemokratiske statsministre ved søen på Vestre Kirkegård.

"Socialdemokraterne fik simpelthen det fineste sted i København og i Danmark, bortset fra Roskilde Domkirke, til at placere deres statsministre,” siger Anders-Peter Mathiasen.

Kampmann er undtagelsen, der bekræfter reglen
Alle socialdemokratiske statsministre har fået en gravplads langs søen med undtagelse af Viggo Kampmann, der i stedet valgte at ligge sammen med sin far, som har en gravplads få hundrede meter væk fra de andre socialdemokrater.

”Viggo Kampmann er undtagelsen indtil videre, der bekræfter reglen,” siger Anders-Peter Mathiasen.

Udover statsministrene kan man også finde den tidligere udenrigsminister Per Hækkerup og Karl Kristian Steincke, som var justitsminister i den første socialdemokratiske regering, blandt de socialdemokratiske hvilesteder.

Men en anden fremtrædende socialdemokrat, Svend Auken, der overtog formandsposten efter Anker Jørgensen, blev ikke begravet på Vestre Kirkegård, da han døde i 2009. I stedet ligger han på Holmens Kirkegård i København.

”Svend Auken ligger der ikke, og det er nok fordi, at han blev væltet som formand. Jeg ved det ikke, men det kan jeg forstille mig, at det var,” siger Anders-Peter Mathiasen.

Formentligt vil Poul Nyrup Rasmussen og Helle Thorning-Schmidt også blive tilbudt en gravplads ved søen, hvis Socialdemokraterne holder traditionen i live.

Alle ligger begravet sammen med deres ægtefælle med undtagelse af Jens Otto Krag, der blev skilt før sin død, og Thorvald Stauning, hvor hustruen Anna Stauning har fået en lille gravsten lige ved siden af hans gravplads.

Festival på søen
Socialdemokraterne er det eneste parti, der har traditionen med en fælles gravplads. Og for socialdemokraterne har den lille oase ved søen også udviklet sig til et slags mausoleum, mener Anders-Peter Mathiasen.

I 1996 dannede stedet rammen om Socialdemokraternes 125 års jubilæum, der blev markeret med en festival. Festlighederne startede ved Louis Pios gravsted og bevægede sig ned mod søen, beretter Anders-Peter Mathiasen, der selv deltog dengang.

”Det startede oppe ved Louis Pio og så endte nede på søen, hvor Michala Petri stod ude på en tømmerflåde og spillede koncert. Det var meget smukt, og der var mange mennesker,” fortæller han.

Side om side med sine værste kammerater
Ved siden af de mange socialdemokratiske hvilesteder er tidligere kommunistiske topledere også begravet såsom Knud Jespersen og Ib Nørlund.

”Det er lidt mærkeligt, fordi de var jo Socialdemokraternes hovedmodstandere. Men altså, de har fået møvet sig ind omkring søen også. Det ville nok ikke være sket i dag,” siger Anders-Peter Mathiasen og tilføjer:

”Kommunisterne er ikke stuerene i vores nutidige øjne. Og det var de heller ikke i Socialdemokraternes øjne i sin tid. Så de ligger altså sammen med nogen af deres værste modstandere. Det er jo interessant.”

Anders-Peter Mathiasen kan ligeledes som kuriosum tilføje, at daværende statsminister, Poul Nyrup Rasmussen, ved Socialdemokraternes 125-års jubilæum, satte sig på den tidligere DKP-leder Knud Jespersens gravsten.


    Politik har aldrig været vigtigere

    Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion