Topfolk fra Socialdemokratiet og Venstre vil undgå endnu en valgkamp om regionernes fremtid

REFORM: En ny regering skal satse på en bred aftale om sundhedsvæsenets fremtid, mener regionsformand og tidligere sundhedsordfører Sophie Hæstorp Andersen (S). KL-formand Jacob Bundsgaard (S) bakker op.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) gik både i 2011 og 2019 til valg på at nedlægge regionerne. Begge gange tabte han.

Men både Venstre og en kommende socialdemokratisk ledet regering har nu et ansvar for at få stoppet årtiers strid om, hvordan sundhedsvæsenet skal indrettes, så der skabes mere sammenhæng for de borgere, der har et forløb, som både involverer hospitalsindlæggelse og pleje i kommunen.

Det mener tidligere sundhedsordfører for Socialdemokratiet og nuværende formand for Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen.  

“Alle er enige om, at der skal ske markante forandringer i i sundhedsvæsenet. Flere skal behandles i eget hjem. Og hospitaler, almen praksis og kommuner skal arbejde tættere sammen end i dag,” siger hun.

Hun bakkes op af regionsformand i Region Syddanmark og formand for Danske Regioner, Stephanie Lose (V), og KL-formand Jacob Bundsgaard (S), der begge ønsker et bredt forlig.

Et nationalt kompromis
Sophie Hæstorp Andersen håber derfor, at Venstre og Socialdemokratiet sammen kan sikre et “nationalt kompromis” om rammerne for det fremtidige samarbejde mellem hospitaler, kommuner og almen praksis.

"Det skal være en aftale, der rækker mere end fire år frem, og som styrker det faglige samarbejde på tværs af sektorerne uden at indføre det kæmpe bureaukrati, der lå i VLAK's forslag om sundhedsfællesskaber," siger Sophie Hæstorp Andersen.

Stephanie Lose (V) er enig i, at et bredt forlig bør være muligt:

"Jeg oplever, at der er en høj grad af enighed på tværs af politiske partier og niveauer om, hvad det er for en udfordring, vi står over for, og hvilken retning vi skal. Så det ville da være dejligt med et bredt forlig," siger hun.

,

Forrige artikel Bertel Haarder: Valgresultatet har allerede sat gang i frugtbare tanker Bertel Haarder: Valgresultatet har allerede sat gang i frugtbare tanker Næste artikel Vestager: Ny EU-Kommission skal fremsætte forslag om grønt BNP-mål Vestager: Ny EU-Kommission skal fremsætte forslag om grønt BNP-mål