Totalt uacceptabelt: Regionerne vil sætte ind mod sexisme i sundhedsvæsenet

SEXISME: Mange unge, løstansatte medarbejdere og et hierarkisk arbejdsmiljø øger risikoen for sexisme på sundhedsvæsenets arbejdspladser, siger Stephanie Lose (V). Nu blæser Danske Regioner til kamp mod seksuelle krænkelser, uanset om de finder sted på sygehuse eller i regionsråd.

Sexisme og seksuelle krænkelser har gode betingelser i sundhedsvæsenet.

Det er en del af baggrunden for, at Danske Regioners bestyrelse fredag i en udtalelse sætter fokus på området.

"Sundhedsvæsenet er et meget hierarkisk system, og samtidig har vi mange yngre, løst tilknyttede medarbejdere - medarbejdere i praktik og unge læger i introforløb. Derfor er det ikke svært at forestille sig, at sexisme har gode muligheder for at trives," siger regionsformand Stephanie Lose (V) til Altinget.

Undersøgelse skal klarlægge omfang
I udtalelsen kalder bestyrelsen seksuelle krænkelser og sexisme i sundhedsvæsenet for totalt uacceptabelt. Derfor vil de handle på flere områder - både når det gælder krænkelser fra ledere og kolleger, krænkelser fra patienter og pårørende og krænkelser fra regionspolitikere.

Regionerne vil blandt andet sætte en landsdækkende undersøgelse i gang, der skal klarlægge omfanget af krænkende adfærd i regionsrådene og regionalpolitik. Derudover skal regionspolitikere fremover kunne henvende sig til en uafhængig og uvildig instans.

Hvorfor har I brug for at afdække omfanget? Har I mistanke om, at der ligger noget, I ikke er opmærksomme på?

"Før den aktuelle bølge skyllede ind over os, var der nok en tendens til, at pejlemærket var, hvor mange sager der lå på bordet til formel behandling. Men debatten har vist os, at det er et dårligt pejlemærke, så vi vil gerne være mere på forkant," siger Stephanie Lose.

Krænkelser fra patienter
Det fremgår af udtalelsen fra Danske Regioners bestyrelse, at der også skal fokus på grænseoverskridende oplevelser med patienter eller pårørende.

Undersøgelser viser nemlig, at fire ud af fem krænkelser i sundhedsvæsenet ikke stammer fra andre ansatte, men fra patienter og pårørende.

Derfor skal ledelserne på arbejdspladserne fremover sikre, at medarbejderne er klædt på til at håndtere krænkende hændelser, fortæller Stephanie Lose.

Er det ikke en del af det normale arbejde, når man har med patienter at gøre - at man håndterer grænseoverskridende adfærd, uanset om den er seksuel eller ej?

"Jo, det er det langt de fleste steder. Og derfor føler jeg mig også overbevist om, at sexisme og krænkende adfærd i relation til patienter ikke er lige så tabubelagt, som det er, når det handler om medarbejderrelationen. Fordi det netop vil være noget, man taler om og bearbejder i det kollegiale fællesskab."

Forrige artikel EU-regler kan spænde ben for centralt dansk klimatiltag EU-regler kan spænde ben for centralt dansk klimatiltag Næste artikel Lars Weiss er ny overborgmester i København Lars Weiss er ny overborgmester i København