Tre eller fem ugers feriepenge? Se debat fra salen her

Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

FREMRYKNING: De blå partier vil have udbetalt indefrosne feriepenge for alle fem ferieuger i stedet for de nuværende tre allerede til oktober. Ønsket bliver vel modtaget, men lader sig ikke gøre endnu, mener SF.

Følg L 207 Lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler med videre
(Beskæftigelsesministeriet)

17/8
2020
17/8
2020
17/8
2020
12/8
2020
11/8
2020

Det var et sjældent set enigt Folketing, der onsdag førstebehandlede forslaget om at udbetale danskerne deres tre ugers indefrosne feriepenge.

Også de borgerliges krav om at udbetale alle fem ugers feriepenge fra oktober blev varmt modtaget af både Enhedslisten og SF. I den oprindelige aftale lægges der ellers op til, at de to sidste ferieuger først skal bringes i spil på et senere tidspunkt

Derfor vil de to partier i første omgang ikke stemme for en udbetaling af de sidste to ugers feriepenge.

”Det er svært at udbetale feriepenge, der ikke er optjent endnu,” sagde SF’s Karsten Hønge fra Folketingets talerstol.

Borgerlige køber ikke argumentet
Ifølge Hønge er meldingen fra beskæftigelsesministeriet, at det ikke lader sig gøre at udbetale feriepenge, der ikke er optjent endnu.

Men det argument køber de borgerlige partier ikke, der vil udbetale alle fem ugers ferie allerede fra oktober. Ifølge konservatives Mona Juul kan virksomhederne sagtens indberette feriepenge, der endnu ikke er optjente:

”Der er ingen af de virksomheder jeg har talt med, som ikke siger at ’det finder vi ud af, det estimerer vi, det sørger vi selvfølgelig for’,” sagde den konservative erhvervsordfører.

Planen er ifølge beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S), at Folketingets partier senere på efteråret skal mødes og drøfte, hvad der skal ske med de resterende feriepenge.

Blå kritik af de radikale
Onsdagens debat i folketingssalen gav også anledning til at diskutere et centralt stridspunkt i aftalen om feriepengene, nemlig om de udbetalte midler skal topbeskattes. Det Radikale Venstre har ændret holdning til spørgsmålet, og bakker nu op om fuld beskatning af feriepengene.

Det udløste kritik fra oppositionen.

”Hvorfor svigter de radikale danske lønmodtagere?”, lød det fra løsgængeren Simon Emil Ammitzbøll.

"De bredeste skuldre skal bære"
Ifølge Samira Nawa (R) skyldes partiets oprindelige opbakning til en mere flad beskatning udelukkende, at man var af den opfattelse, at regeringen og fagbevægelsen var nået til forståelse om ikke at beskatte midlerne med topskat, og at Radikale Venstre dermed blot ønskede at respektere den danske model ved at stemme for.

Men eftersom en annullering af topskatten ifølge regeringen aldrig har været en fast aftale med fagbevægelsen, bakker Det Radikale Venstre nu op om at feriepengene beskattes som almindelig indtægt, lød det fra ordføreren.

”De bredeste skuldre skal bære det tungeste læs, og vi går ind for en progressiv beskatning. Hvorfor skal det være anderledes, når der er tale om feriepenge?” forsvarede Samira De Radikales holdningsskifte.

Se hele debatten fra Folketinget 

Forrige artikel Støttepartier advarer mod Støttepartier advarer mod "meget ensidigt" fokus på Afrikas ulande Næste artikel Interview med Bo Lidegaard: Kauffmanns linje har holdt siden 1940'erne, men blev brudt i april Interview med Bo Lidegaard: Kauffmanns linje har holdt siden 1940'erne, men blev brudt i april
Thulesen Dahl: Vi skal have gang i hjemsendelserne

Thulesen Dahl: Vi skal have gang i hjemsendelserne

ÅRSMØDE: Hårdere straffe og en ydelse på dagpengeniveau for at passe egne børn i hjemmet er blandt Dansk Folkepartis formands forslag i sin årsmødetale. Her opridser Kristian Thulesen Dahl otte punkter, som partiets politik skal dreje sig om i de kommende år.