Trods færre medlemmer vokser fagforeningernes formuer med milliarder

Siden 2017 er egenkapitalen hos de største forbund under Fagbevægelsens Hovedorganisation vokset med 4,5 milliarder kroner. De har i dag værdipapirer for 9,8 milliarder, en stigning på omkring 55 procent i samme periode.

Foto: Henning Bagger
Rikke Brøndum

Medlemmerne siver, men formuerne bugner.

Sådan kan udviklingen i store træk beskrives for nogle af de største fagforeninger under Fagbevægelsens Hovedorganisation de senere år.

Det viser en gennemgang, Altinget har foretaget af nøgletallene hos 3F, Dansk Metal, FOA, HK og NNF fra 2017 til og med 2020.

I den periode er værdien af deres aktier og obligationer steget med 3,5 milliarder kroner, svarende til omkring 55 procent. Samtidig er egenkapitalen samlet set vokset fra 9,3 milliarder til næsten 14 milliarder kroner.

Det er ikke mindst salget af forsikringsselskabet Alka i 2017 til Tryg, der har skæppet i kassen hos forbundene, som i alt indkasserede 9 milliarder på handlen.

Tal i 1.000 kr.

FOA
2020: 2.518.390   
2017: 1.890.802

HK 
2020: 2.224.377
2017: 1.519.173

Dansk Metal  
2020: 1.691.430 
2017: 1.027.777

3F 
2020: 7.374.000
2017: 4.941.000

I alt
2020: 13.808.197
2017: 9.378.752