Vedtager nye regler for god presseskik

22. maj 2013 kl. 21:25
NYE REGLER: Danske Medier og Dansk Journalistforbund fremlægger nye regler for god presseskik i håbet om at undgå et lovindgreb.
| Flere

Danmark fik i dag for første gang i mange år nye regler for god presseskik. Regler som medier, der er tilmeldt Pressenævnet, forpligter sig til at overholde i forholdet til borgere og andre kilder. 

 

Reglerne er udarbejdet frivilligt for at komme truslen om et lovindgreb i forkøbet. Politikerne har et stykke tid markeret utilfredshed med, at medierne ikke gør mere ud af at korrigere fejl, når de opstår. 

 

Brancheorganisationen Danske Mediers generalforsamling godkendte således onsdag de justerede vejledende regler for god presseskik udarbejdet af Dansk Journalistforbund og Danske Medier i fællesskab.

 

Da Journalistforbundets delegeretmøde for en måned siden ligeledes godkendte reglerne, er de dermed endeligt godkendt af organisationerne.

 

Det fremgår af de nye regler, at medierne bør stille en klagevejledning til rådighed for mediets brugere. Der er ikke krav til klagevejledningens form, der må afhænge af medietypen, men den skal være synlig og skal klart vejlede om, hvordan der kan klages over såvel mediets indhold som handlemåde.

 

Alle medier bør udarbejde klagevejledning, hvis mediet ikke allerede har en sådan. 

 

Til brug for Pressenævnet 

Danske Medier og Dansk Journalistforbund har samtidig anmodet Pressenævnet om at lægge de justerede vejledende regler for god presseskik til grund for nævnets fremtidige sagsbehandling.

 

Pressenævnet behandler klager over trykte medier, elektroniske medier og andre medier, herunder internet- og mobile medier – for andre mediers vedkommende dog kun, når disse forinden er anmeldt til Pressenævnet. Danske Medier opfordrer derfor medlemmerne til at sikre, at deres websites m.v. er anmeldt til Pressenævnet efter medieansvarslovens § 8.

 

Dansk Journalistforbund og Danske Medier vil i august 2013 udsende en folder, der vil indeholde en samlet beskrivelse af de vejledende regler for god presseskik.

 

 

 
Altinget | Arbejdsmarked
 
Altinget | By og Bolig
 
Altinget | Christiansborg
 
Altinget | Digital
 
Altinget | Embedsværk
 
Altinget | Energi og Klima
 
Altinget | EU
 
Altinget | Forskning
 
Altinget | Forsyning
 
Altinget | Fødevarer
 
Altinget | Kommunal
 
Altinget | Miljø
 
Altinget | Social
 
Altinget | Sundhed
 
Altinget | Transport
 
Altinget | Uddannelse
 
Altinget | Udvikling
 
Altinget | USA

MODTAG ET DAGLIGT NYHEDSBREV FRA ALTINGET.DK