Velfærdens Innovationsdag er tilbage – hvordan skaber vi bedre og mere borgernær velfærd?

KONFERENCE: Velfærdens Innovationsdag afholdes i februar for tiende gang og sætter fokus på nærhed. Op mod 1.000 ledere og praktikere fra organisationer og virksomheder mødes på tværs, deler viden og finder nye svar på velfærdssamfundets udfordringer.

Af Lasse Alfastsen 
Projektleder, Tænketanken Mandag Morgen

Mette Frederiksens regering har bebudet en nærhedsreform. Men hvordan skal det ske i praksis? Hvordan sikrer vi, at nærhed og tillid er bærende søjler, når vi på tværs af sektorer skal bygge fremtidens velfærdssamfund?

Det er nogle af de spørgsmål, som op mod 1.000 velfærdsledere, praktikere, forskere og innovatører skal forsøge at besvare, når Altinget og Mandag Morgen i februar byder velkommen til Velfærdens Innovationsdag 2020 og giver mulighed for at komme med indspark til den nærhedsreform, der bliver et af de helt store temaer i velfærdsdebatten i 2020 og årene frem.

Ambitionen er at bringe kommuner, organisationer, virksomheder og myndigheder sammen for at udveksle viden og dermed skabe grobund for at sætte et stærkere aftryk på vores samfund, fortæller direktør for Tænketanken Mandag Morgen, Jonas Keiding Lindholm:

”Det danske velfærdssamfund har siden sin begyndelse undergået store forandringer. Det er der ikke noget nyt i. Det nye er, at den universelle velfærdsmodel, som vi har kendt de sidste mange årtier og tager for givet med for eksempel gratis offentlige ydelser og services, er hårdt presset. Det stiller ikke blot vores politikere, men alle samfundets sektorer og borgere over for centrale problemstillinger, som der skal findes fælles svar på,” siger Jonas Keiding Lindholm.

Mandag Morgen og Altinget skaber Velfærdens Innovationsdag sammen
Mandag Morgen og Altinget er gået sammen om at skabe Velfærdens Innovationsdag, og budskabet fra Jonas Keiding Lindholm bakkes op af ansvarshavende chefredaktør på Altinget, Jakob Nielsen:

”Velfærd er i tæt konkurrence med klimaet den mest presserende politiske dagsorden. Men der er tendens til, at diskussionen om velfærd bliver reduceret til at handle om flere eller færre penge. Vi vil gerne sætte fokus på, hvordan selve velfærdsmotoren egentlig kører. Det handler blandt andet om den demografiske udvikling, teknologiens rolle, balancen mellem land og by, ulighed i sundhed og uddannelse. De emner vil vi gerne se nærmere på under det overordnede tema om mere nærhed,” siger Jakob Nielsen.

Uddannelse af fremtidens velfærdsmedarbejdere er afgørende
En ny tid kalder på nye løsninger, hvis vi skal fremtidssikre det danske velfærdssamfund. Dét budskab bakker rektor for Københavns Professionshøjskole, Stefan Hermann, op om. Han er én af hovedtalerne til Velfærdens Innovationsdag:

”Fremtidens velfærdssamfund har brug for, at vi investerer mere i mennesker. Det dobbelte demografipres med faldende antal børn og et stigende antal ældre kræver flere uddannede velfærdsarbejdere på tværs af sociale og geografiske skel. Derfor er velfærdsuddannelserne helt centrale for den danske velfærdsmodels fremtid, og det er afgørende at løse udfordringerne tværprofessionelt,” siger Stefan Hermann.

Sårbare og handicapområdet skal spille en større rolle
Velfærd handler om borgere. Alle borgere. Men en bedre og mere borgernær velfærd skal især komme borgere i udsatte positioner til gode. Derfor spiller sårbarhed og handicapområdet også en vigtig rolle til Velfærdens Innovationsdag, for også her er der brug for bedre løsninger i fremtiden, hvis vi skal have et velfærdssamfund, der tager hånd om alle grupper. Dét mener formand for Danske Handicaporganisationer, Thorkild Olesen, som er én af hovedtalerne på konferencen:

”Kun hvert andet menneske med handicap siger, at de er tilfredse med livet. Det kræver handling. I dag mister vi højt specialiserede tilbud og vigtig viden på handicapområdet. Konsekvensen er, at mange ikke får den rigtige hjælp. Jeg ser frem til at diskutere løsninger, der kan være med til at styrke kernevelfærden og hæve livskvaliteten for mennesker med handicap,” siger Thorkild Olesen.

Konferencen løber af stablen 27. februar 2020 i København
Når Altinget og Mandag Morgen slår dørene op til Danmarks mest ambitiøse konference i velfærdens tegn, bliver det i Øksnehallen i København. Velfærdens Innovationsdag 2020 afholdes 27. februar 2020, og konferencen kombinerer taler og debatter med tema-sessioner, netværk og showcasing af velfærdssamfundets bredspektrede løsningsgalleri fra store og små organisationer og virksomheder.

Læs mere om Velfærdens Innovationsdag 2020 her, og tilmeld dig her.

Forrige artikel Finanslov: Det trækker folk ud af arbejdsmarkedet at droppe loft over uddannelser Finanslov: Det trækker folk ud af arbejdsmarkedet at droppe loft over uddannelser Næste artikel Finansministeriets egne tal: Rød bloks første finanslov øger uligheden Finansministeriets egne tal: Rød bloks første finanslov øger uligheden