Vismænd advarer mod nye afgifter til bilejere

ANBEFALINGER: De økonomiske vismænd advarer med ny rapport mod at lægge nye afgifter på privatbilisme for at sænke klimabelastningen. Kortsigtet og useriøst, lyder det fra Det Økologiske Råd.

Det er billigere for samfundet at begrænse landbrugets klimabelastning end at presse nye klimatiltag ned over de private bilejere.

Det vurderer de økonomiske vismænd i en ny rapport om klimabelastningen fra de sektorer, som ikke er en del af EU’s CO2-kvoteordning.

I rapporten har vismændene analyseret, hvordan de nødvendige klimareduktioner frem mod 2030 kan opnås billigst for samfundet.

Og her er konklusionen, at beskatningen af personbiler i forvejen er for høj og forkert sammensat. Derfor vil det være forbundet med betydelige samfundsøkonomiske omkostninger at hæve afgiften på benzin og diesel yderligere.

”Vi anbefaler derfor, at private biler friholdes fra yderligere regulering rettet mod drivhusgasudledninger,” siger økonomiprofessor Lars Gårn Hansen fra Det Miljøøkonomiske Råd.

I stedet peger vismændene på, at det vil være mere samfundsøkonomisk rentabelt at hente CO2-reduktioner inden for landbruget.

Elbiler gør ingen klimarevolution
Rapportens fokus er på EU’s mål frem mod 2030. Her ser Danmark ind til videre ud til at skulle reducere klimabelastningen for områder uden for den europæiske kvoteordning med 39 procent i forhold til niveauet i 2005.

Det handler først og fremmest om landbruget, transportsektoren og opvarmning af boliger. Eller mere populært biler, bønder og boliger.

Transportdelen står for knap 40 procent af den samlede C02-udledning i de ikke-kvotebelagte sektorer. Hovedparten kommer fra vejtransporten, og alene personbiler står for halvdelen.

Og selv om elbiler er en teknologi i hastig udvikling, så gør det heller ikke regnskabet for klimabesparelse inden for privatbilismen mere fordelagtigt.

Det skyldes blandt andet, at luftforurening og klimabelastning kun er af mindre betydning, når privatbilismens samfundsøkonmomiske påvirkning gøres op.

”De store gener fra bilparken handler om trængsel og om ulykker. Og her er der er ikke nogen forskel mellem elbiler og almindelige biler. Så på de store vigtige ting er der ikke meget at hente ved at skifte til elbiler,” siger Lars Gårn Hansen.

Ulykker og trængsel er største gene
Dykker man lidt ned i vismændenes analyser, vil man se, at de anbefaler en mere grundlæggende omkalfatring af det danske afgiftssystem for personbiler.

Som systemet er skruet sammen nu, er afgifter ikke i tilstrækkelig grad målrettet de negative bivirkninger ved privatbilismen, som ifølge vismændene først og fremmest handler om trængsel, ulykker og støj.

Stod det til vismændene skulle afgifts- og ejerafgiften helt afskaffes, mens brændstofafgiften skulle reduceres, så den alene knytter sig til de eksterne omkostninger ved klimabelastning og luftforurening.

Til gengæld skulle der lægges afgift direkte på kørsel i form af kørselsafgift, som optimalt set er differentieret efter sted og tidspunkt for at afspejle omkostningerne ved trængsel.

”Den samlede beskatning af biler bør reduceres og omlægges, så beskatningen i højere grad sker gennem kørselsafgifter primært i byerne og i myldretiden. Så de modsvarer de store negative effekter, som er fra biler. Og så skal man bevare en vis brændstofafgift, for der er luftforurening og drivhusgasudledninger fra biler,” siger Lars Gårn Hansen fra Det Miljøøkonomiske Råd.

Kortsigtet betragtning
Det er imidlertid ikke alle, der er lige imponeret over de økonomiske vismænds friholdelse af privatbilismens CO2-udledninger.

Hos Det Økologiske Råd mener man ikke, at vismændene tager klimaproblematikken tilstrækkeligt seriøst, når de udelukkende forholder sig til, hvad der skal ske frem til 2030.

”Med Paris-aftalen kigger vi frem mod 2050. Med den træghed den grønne omstilling har på transportområdet, så bør man allerede nu få nogle mere ambitiøse mål for den sektor også. Går vi først i gang med transporten efter 2030, så er det allerede ved at være for sent,” siger Christan Ege, sekretariatsleder i Det Økologiske Råd.

Han undrer sig også over, at vismændene har valgt at dele transportsektoren op og koncentrere sine analyser og konklusioner alene omkring privatbilismen.

”Vi har jo et afgiftssystem, som er skruet sammen på en måde, hvor afgifterne på de private biler afspejler lavere afgifter på erhvervstransport. Det giver en omfordeling fra den almindelige forbrugere til erhvervslivet,” siger Christian Ege.

,

Forrige artikel Anders Fogh vil starte global demokrati-alliance med topmøde i København Anders Fogh vil starte global demokrati-alliance med topmøde i København Næste artikel OK18: Ingen udsigt til strejkevarsel i dag OK18: Ingen udsigt til strejkevarsel i dag