Asfaltindustrien til kommunalpolitikere: Her er tre tiltag, der vil skabe vækst

DEBAT: Lokalpolitikerne bør afsætte flere penge til de danske veje og lægge langsigtede planer, der synliggør vejenes vigtighed. Det vil skabe miljøbevidst vækst, arbejdspladser og øget kommunal velfærd, skriver Anders Hundahl, Asfaltindustrien.

Af Anders Hundahl
Administrerende direktør, Asfaltindustrien

Altinget har op til kommunalvalget spurgt, hvordan politikerne på Christiansborg kan styrke kommunalpolitikernes muligheder og råderum, og hvad der skal prioriteres på den kommunale transportdagsorden? Og hvor lokalpolitikerne selv skal sætte ind?

Her er her vores bud på, hvor lokalpolitikerne skal sætte ind.

Tænke visionært og langsigtet
For det første skal politikere, selv om de kun sidder fire år, være ansvarsbevidste og visionære og lægge langsigtede, gennemarbejdede planer for vores fælles infrastruktur. En bro, der bliver godt vedligeholdt, kan holde i 75 år. Og en vej, som vedligeholdes, holder længere, er miljøvenlig og er mere sikker for trafikanterne. Kommunalpolitikere bør gøre en dyd ud af at holde vejnettet ved lige og ikke bare bygge nye monumenter, som får lov at forfalde. Det er en dårlig forretning.

Konkret forslår vi, at Kommunernes Landsforening udarbejder en matrix for, hvordan en langsigtet plan kan udarbejdes, som især de små og mellemstore kommuner, uden så mange ressourcer på området, kan bruge.

Vejene skal gøres sexede
For det andet skal politikerne gøre vejene endnu mere nærværende og sexede for borgerne. Være bedre til at tale til følelserne og italesætte vejene som hele kommunens fundament, dens rygrad; politikere og embedsmænd skal tale mindre om ”skadespoint” og ”omkostninger til veje” og mere om – og vise – at vejene er en værdifuld investering.

Jeg besøgte for eksempel Middelfart i sommer, og dér så jeg en helt nyrenoveret vej, designet til at klare udfordringerne med monsterregn. Løsningen er arkitektonisk smuk, og jeg talte med en glad beboer, der sagde, at det virkede perfekt, og som så frem til at få renoveret resten af kvarterets veje.

Konkret forslår vi, at kommunerne slår sig sammen, for eksempel i hver region, og udarbejder et illustreret ide- og inspirationsmateriale om klimaveje, veje, der er med til at give kvarterløft, om støjreducerende veje, veje med lav rullemodstand med videre.

Flere penge til vejene
Og endelig, for det tredje, anbefaler vi, at kommunerne bevilger markant flere penge til veje. Sagen er nemlig, at kommunernes budgetter til veje har været på samme niveau i årevis. Men i samme periode overtog kommunerne 8.000 kilometer store og meget befærdede amtsveje. Reelt har kommunerne således reduceret deres vejbudgetter med 20 procent til 25 procent.

En reduktion, der slet ikke står mål med, at prisen på asfalt de seneste år har været gunstig for kommunerne, eller med at kommunerne har effektiviseret og hjemtaget stordriftsfordele på vejområdet.

Konkret forslår vi, at landets 98 kommuner tilsammen over de kommende 8 år tilfører vejområdet de 4,9 milliarder kroner, som kommunernes egne tal viser, at vejvedligeholdelses-efterslæbet udgør. Og at kommunerne ser dette ikke som en udgift, men som en investering, der fremmer beskæftigelse og gavner den kommunale økonomi og miljøet.

Med de tre tiltag, en plan, synliggørelse og flere penge, vil kommunerne skabe vækst, arbejdspladser og velfærd for kommunens borgere – og samtidig give miljøet en hjælpende hånd.

Med ønske om en god valgkamp! 

Forrige artikel Ejendomsforening: Der er brug for at styrke kommunernes erhvervsvenlighed Ejendomsforening: Der er brug for at styrke kommunernes erhvervsvenlighed Næste artikel 3F og Dansk Byggeri: Usolidarisk adfærd truer et sundt arbejdsmarked 3F og Dansk Byggeri: Usolidarisk adfærd truer et sundt arbejdsmarked
Fem store opgaver venter på Dybvads nye skrivebord

Fem store opgaver venter på Dybvads nye skrivebord

FORFREMMELSE: Som ny indenrigs- og boligminister skal Kaare Dybvad favne både den kommunale økonomi og rammerne for det levede liv. Med et kommunalvalg i sigte er der grobund for værdiorienteret substanspolitik.