Borgmester: Kulturen løfter kommunerne socialt og økonomisk

DEBAT: Kultur og kulturoplevelser er uundværlige elementer for at løfte et lokalsamfund, fordi det giver os perspektiv på vores tilværelse og en kritisk sans og mening om livet, skriver Guldborgsunds borgmester.

Af John Brædder (Guldborgsundlisten)
Borgmester i Guldborgsund Kommune

For Guldborgsund Kommune er der ingen tvivl om, at udflytninger af statslige arbejdspladser er helt afgørende for vores udvikling.

Heldigvis har vi fået job til vores kommune i et par omgange, og det har vist sig at være en succesrig udflytning. Men også udflytning af uddannelser er vigtig for en kommune som vores.

De unge ofte vælger nemlig ofte at blive boende, hvor de har uddannet sig, hvis de er faldet godt til, og der er jobmuligheder. Derfor hænger det sammen.

Kultur skaber dannelse
Men det sidste – kan man falde til? Det sker ikke bare lige.

Der skal være muligheder både for at få et spændende job, men også leve et godt hverdagsliv i det område, hvor man bosætter sig.

Det leder os direkte til udgangspunktet: Kulturen som løftestang?

Jeg er af den klare opfattelse, at kulturen og kulturoplevelser er et uundværlig element for at løfte et lokalsamfund, en kommune.

Kulturen er med til at give os perspektiv på vores tilværelse. Den er med til at give os udsyn og indsigt, og det har vi alle behov for – uanset social baggrund.

Vi har netop i Guldborgsund Kommune afholdt en national dannelseskonference, hvor nogle af landets fremmeste debattører gav deres bud på, hvad dannelse er i 2018.

Dannelse handler for os nemlig blandt meget andet om kultur og kulturoplevelser.

Vi inviterer eksempelvis alle vores folkeskoleklasser gratis i vores egnsteater Masken, hvor de både får teateroplevelsen ind på kroppen, men også får mulighed for at tage det med i undervisningen og reflektere over emnerne, der bliver taget op.

Det er for os dannelse. Derfor er dannelse et satsningsområde for Guldborgsund Kommune.

Musik hæver karaktererne
Vi har i den netop vedtagne planstrategi udpeget dannelse som et af tre strategiske målsætninger på niveau med flere arbejdspladser og et sundt hverdagsliv. Det er altså ikke bare tomme ord. Det er en målsætning.

Der har for længe været et alt for ensidigt fokus på faglig læring – uddannelse, Pisa-test og karakterer, mens man har glemt dannelse.

Det kan på sigt ende med, at vores børn og unge vil mangle evnen til at reflektere, fordybe sig og se verden på en ny måde. Derfor vil vi gerne åbne for kulturen – for alle vores borgere.

Vi har set eksempler på, hvad det kan betyde for børn og unge, hvis man skruer op for eksempelvis det musiske.

En gruppe af elever, der havde svært ved at følge den normale undervisning, deltog i et musikforløb. Her blev de undervist af professionelle undervisere fra vores lokale musikskole, hvor de lærte forskellige instrumenter at kende, fik sangundervisning og havde musiske lege på skoleskemaet.

Resultatet var til at tage og føle på. Elevernes evne til at koncentrere sig steg mærkbart. De var efterfølgende roligere i klassen, og deres karakterer steg med gennemsnitligt et point.

Vi skal hæve overliggeren
Som kommune vil vi sikre, at vores børn og unge puffes i retning af fordybelse, kreativitet, kritisk sans og udviklende fællesskaber, så de udvikler en livslang nysgerrighed og livsduelighed.

Vi vil gerne have borgere med kritisk sans og en mening om livet.

Borgere, som har haft mulighed for gennem opvæksten at undre sig, fordybe sig, stille spørgsmål, have socialt engagement og være i dialog om de store ting i livet. Det, tror vi, at kulturen kan være til at give dem.

Det handler om, at vi hæver overliggeren i vores kommune.

Vi kunne godt læne os tilbage og vente på tilskud fra Christiansborg til at rive de mest skæmmende og usunde bygninger ned og håbe på, at der med jævne mellemrum flyttes nye statslige arbejdspladser til vores kommune.

Men det er bare ikke nok. Så bliver vi nemlig et fattigere samfund.

Kig ud over de store byer
For et samfund, der ikke prioriterer kulturen og at give borgerne gode kulturoplevelser, er et fattigt samfund. Det er ret enkelt.

Det bliver simpelthen mere attraktivt at bosætte sig og leve i en kommune med et rigt og mangfoldigt kulturliv.

Og for de borgere, som måske ikke naturligt ville vælge kulturen til, tager vi som kommune ansvaret på os og sørger for, at vores børn og unge – uanset baggrund - møder kulturen og får de store kulturoplevelser i deres hverdag.

Derfor er det også vigtigt, at man kigger ud over de store byers grænser, når der prioriteres midler til kulturinstitutioner og kulturoplevelser.

Det er mindst lige så afgørende, at man i Guldborgsund Kommune kan tilbyde børn, unge og voksne stærke kulturoplevelser og uddannelsesmuligheder inden for det kunstneriske område, som det er i de store byer.

Så ja, svaret er enkelt. Her i Guldborgsund Kommune tror vi på, at kulturen kan være med til at løfte en kommune og et område både socialt og økonomisk.

Forrige artikel DI: Bæredygtigt byggeri skal stå på et fælleseuropæisk fundament DI: Bæredygtigt byggeri skal stå på et fælleseuropæisk fundament Næste artikel Grønt byggeråd om cirkulær økonomi: Vi har et stort uforløst potentiale Grønt byggeråd om cirkulær økonomi: Vi har et stort uforløst potentiale