Mette Bock: Kultur kan forandre et lokalsamfund

DEBAT: Kunst og kultur spiller en væsentlig rolle i udviklingen af et område. Kulturen skal dog ikke ses som et middel, men et mål i sig selv, skriver kulturminister Mette Bock (LA).

Af Mette Bock (LA)
Kulturminister

Kulturen er i bogstavelig forstand opbyggelig! Ikke fra den ene dag til den anden, men over tid bygger den op – fællesskab, identitet, sammenhold, tillid og en grundlæggende forståelse for de demokratiske værdier, som udgør – og skal udgøre – vores samfund. Kulturen kan både vække til besindelse og udfordre, og deri ligger en stor drivkraft.

Så når Altinget spørger, om kulturen kan løfte landets mere belastede og affolkede områder, må jeg svare et klart ja. Det betyder ikke, at vi skal betragte kultur instrumentelt – som noget, der skal resultere i noget andet, for eksempel integration. Men kulturen viser sig at have en række positive og opbyggelige elementer i sig.

Kulturens betydning 
Selvfølgelig kan det være svært at måle. For hvordan kan man afgøre, om det er på grund af kunst og kulturaktiviteter, at et område udvikles økonomisk? Hvordan kan man afgøre, om kulturen skaber bedre forståelse mellem mennesker, tiltrækker nye borgere, skaber flere arbejdspladser, mindsker kriminaliteten og styrker fællesskabet?

Men alligevel tror jeg efterhånden, at de fleste af os ved, at kunst og kultur gør og kan gøre en væsentlig forskel både i forhold til boligområder, også de udsatte, og i forhold til lokalsamfund.

Jeg har besøgt talrige lokalområder, boligområder og kulturinstitutioner de seneste år, og erfaringen er den samme overalt: Kulturen både samler og udfordrer og giver os dermed både identitet og samhørighed. Det åbner nye døre og muligheder.

Kultur som tiltrækkende kraft
Det er heller ikke nogen tilfældighed, at mange vækstkommuner har forstået, at kulturen er værd at satse på. 

Gode kulturelle tilbud er blevet attraktive, når folk skal vælge, hvor de bosætter sig. Det er ikke nok, at der er arbejde og plads til børnene i institutionerne – vi skal også have oplevelser og aktiviteter at samles om.

Derfor bør vi tænke kultur med i alle udviklingsstrategier – uanset om vi taler om by eller land, villakvarter eller belastede boligområder, udsatte eller ressourcestærke borgere.

Med barnet som guide
Netop for at sætte fokus på kunstens og kulturens muligheder efterlyste jeg tilbage i foråret eksempler, hvor kunst og kultur har bidraget til at opbygge tryghed, fællesskab og gensidig respekt. Og tilbagemeldingerne var overvældende. Det væltede ind med eksempler fra etablerede kulturinstitutioner, kommunale aktører og ikke mindst civilsamfundet.

Jeg besøgte i forlængelse heraf blandt andet Børnekulturpiloterne i Urbanplanen på Amager, som er en gruppe af børn, der "går til kultur".

De bruger hver tirsdag eftermiddag på at planlægge kulturelle arrangementer og efterfølgende invitere "deres voksne" med. De har mærket på egen krop, at hvis man engagerer sig, får man også medbestemmelse og et mere spændende sted at bo.

En familie med et barn, der er børnekulturpilot, sagde: "Det er første gang, vi har været på kunstmuseum – og det var vores egen datter, der var guide! Hun var også med til at lave et spil om demokrati, et kæmpe spil, hvor publikum var levende brikker. Vi ved meget mere om det nu".

Jeg var desuden i Vollsmose i Odense, hvor idrætten bygger bro mellem børn i boligområdet og børnene udenfor, og i Værebro Park, hvor fire professionelle kunstnere har bosat sig. Jeg besøgte også Gellerup-området i Aarhus, hvor Sigrids Stue gør en forskel ved at arrangere tegneskole for børn og unge. 

Lokalsamfundets identitet
Kulturen er selvsagt væsentlig, også uden for de store byer. Tænk på, hvad foreningslivet betyder for sammenholdet i mange lokalsamfund. 

Tag et eksempel som Klitmøller, hvor surfermiljøets indtog har skabt nyt liv og en ny identitet. Eller tag landsbyen Selde, i den nærliggende Skive Kommune, hvor borgerne har inviteret kunstnere til byen og sammen med dem har skabt en enorm udvikling af landsbyen. Selde er blevet fysisk forandret med nye kunstværker i byrummet og et anderledes bytorv, og samtidig har det fælles projekt mellem borgerne og kunstnerne opbygget fællesskab og sammenhold i landsbyen. 

Det giver livsindhold og erkendelse at tage ansvar og samles om kulturen. 

Vi lever i en tid, hvor vi står over for nye samfundsmæssige udfordringer i forhold til at fastholde et samfund og et land, som er helt og hænger sammen, og hvor vi med tryghed og tillid møder vores medmennesker. 

Her spiller kunsten og kulturen en vigtig rolle som det fundament, vi bygger samfundet på. Også på en ny tids præmisser. 

Forrige artikel Grønt byggeråd om cirkulær økonomi: Vi har et stort uforløst potentiale Grønt byggeråd om cirkulær økonomi: Vi har et stort uforløst potentiale Næste artikel Dansk Byggeri: Der bliver vendt op og ned på byggeriet med nyt politisk forlig Dansk Byggeri: Der bliver vendt op og ned på byggeriet med nyt politisk forlig
 • Anmeld

  Christian X

  JA

  og derfor skal vi have asyl og migrantstop samt se at få hjemsendt alle kriminelle udlændinge, salifister / islamister og andre der ikke kan ikke kan integreres.

  Åbne grænser og åbne kasser har kun medført mia. omkostninger og problemer.

  I stedet for at bøje liberale principper har man presset danskere til at arbejde mere for at betale gildet. Det kompensere man så med grim symbolpolitik og forfærdelig tale, der igen giver nye problemer.

  Liberale principper skaber altid nye ubalancer og problemer, der ikke kan løses liberalt...

 • Anmeld

  Jens Lysdal · Sanger, komponist, musiker

  To procent om året

  Ja kultur ER fantastisk.

  "Den opbygger fællesskab, identitet, sammenhold, tillid og en grundlæggende forståelse for de demokratiske værdier, som udgør – og skal udgøre – vores samfund.
  Derfor skærer vi den ned med to procent om året"

 • Anmeld

  Glenn Madsen

  Multikultur er unatur

  "Det giver livsindhold og erkendelse at tage ansvar og samles om kulturen."
  Og vi sejler op ad åen og vi sejler nedad igen, den må vi ha' endnu engang, det var vel nok en dejlig sang.
  Åh ja, har damen ikke opdaget, at kulturkampen er kommet til Europa?

 • Anmeld

  Claus Sønderkøge · Socialistisk økonom

  Borgerlig udbytningskultur

  Ja vi skal forsøge at komme tilbage til at borgerne betaler deres skat med glæde fordi vi får noget for pengene og på den måde viser at de amerikanske præsidenter er en gang bedragere. Vi skal tilbage til en kultur hvor vi sætter Liberal Alliance i skammekrogen for at føre Danmark i en egoistisk retning. Det er god socialistisk kultur.

  Den kultur vi har her på landet på Mors er bl.a. hvad jeg opdagede på min medicinregning i dag. Halvdelen af min medicinregning på Apoteket var gebyrer. Et statsligt gebyr for at afhente medicinen i et håndkøbsudsalg og hertil et administrationsgebyr på 150% af det andet gebyr til administration. En sådan ublu behandling kan hverken udskældte banker eller forsikringsselskaber tillade sig. Baggrunden er naturligvis de mange nedskæringer og centraliseringer hvor infrastrukturen er død.

  Det er den borgerlige regerings udbytningskultur af landets pensionister. Og det ovenpå meldinger om at de fattiges satspuljemidler ikke går til de fattige men i stedet for håbefulde unge.

  Mette Bock man kan altid finde nogen som bejaer ens dårlige moral - du synes at være ganske god til den løgnagtige metode.

 • Anmeld

  Martin Jørgensen

  Kultur eller værdipolitik ?

  ":Kulturen skal dog ikke ses som et middel men et mål i sig selv."

  Jamen så forstår jeg det meget bedre. Når nu Alex Ahrendsen (DF)ikke lægger skjul på at kulturen kan bruges i en kamp om værdier
  ( læs -altså de værdier der behager DFj

 • Anmeld

  T R · Debattør

  Bock, den ringeste kultur minister dette land har haft nogensinde!!

  Bock må være den suverænt ringeste kultur minister dette land nogensinde har haft siden indførelsen af kulturministeriet i 1961 (også selvom det var før min tid) alene af den stund at hun har beskåret området kraftigt i en personlig vandetta mod DR, som man ellers kun ser på den yderste højre fløj aka DF. DR der i mange år netop har været en af de vigtigste kultur medier i dette land som så meget andet kultur i dette land er vokset ud af.

  Et eks. er at man med beskåringen af P6, P7 og P8 har fjernet en vigtig platform for dansk musik og nu vil dansk musik blive tegnet "af den laveste fællesnævner" - altså kun de absolut mest kendte og veletablerede navne, mens fundamentet for fremtidig dansk musik hermed er blevet fjernet:

  http://nyheder.tv2.dk/samfund/2018-09-18-danske-musikere-frygter-enoejet-musikudbud-efter-lukning-af-radiokanaler

  Et er beskåringen af DR hvis man så bare gav den videre til det øvrige kultur DK på anden vis, men det har Bock jo heller ikke ønsket og dermed har hun direkte skadet dansk kultur i og med at dansk kultur ikke kan klare sig uden stats subsidier imod udenlandsk kultur - specielt den amerikanske som vi netop presses af i disse år i takt med normaliseringen af internet som medie. Der er f.eks. ikke andre end danskere der ønsker at høre musik på dansk.

  At Bock er bedre til at sælge sand i sahara end at være kultur minister der burde forsvare dansk kultur imod udlandet og ikke byde udenlandsk kultur velkommen er et tydeligt tegn på at vi er mange - også udenfor kultur DK - der glæder os til at hun er langt væk fra kultur området herhjemme efter næste valg.

  Og så kan man kun håbe på at den næste kultur minister som det helt basale forstår at man ikke får mere dansk kultur ved at beskære i midlerne til det, som Bock som en anden Komiske Ali har bræget omkring i al den tid hun har været kultur minister.

 • Anmeld

  Dina Raabjerg · EP Kandidat, Konservative Folkeparti

  Kultur er mere end bare skuespil og digte

  Når der skæres på kulturen, så mister vi sammenhængskraften.

  Der er mange borgere, som ganske enkelt ikke har lyst til at leve i område, hvor kulturen nedprioriteres og vi bliver identitetsløse. Desværre ser man ofte, at det netop er på kulturen, at trængte kommuner sparer. Det bliver en ond spiral.

  Spørgsmålet er derfor, om trængte kommuner har råd til ikke at prioritere kulturen?