Mette Bock: Kultur kan forandre et lokalsamfund

DEBAT: Kunst og kultur spiller en væsentlig rolle i udviklingen af et område. Kulturen skal dog ikke ses som et middel, men et mål i sig selv, skriver kulturminister Mette Bock (LA).

Af Mette Bock (LA)
Kulturminister

Kulturen er i bogstavelig forstand opbyggelig! Ikke fra den ene dag til den anden, men over tid bygger den op – fællesskab, identitet, sammenhold, tillid og en grundlæggende forståelse for de demokratiske værdier, som udgør – og skal udgøre – vores samfund. Kulturen kan både vække til besindelse og udfordre, og deri ligger en stor drivkraft.

Så når Altinget spørger, om kulturen kan løfte landets mere belastede og affolkede områder, må jeg svare et klart ja. Det betyder ikke, at vi skal betragte kultur instrumentelt – som noget, der skal resultere i noget andet, for eksempel integration. Men kulturen viser sig at have en række positive og opbyggelige elementer i sig.

Kulturens betydning 
Selvfølgelig kan det være svært at måle. For hvordan kan man afgøre, om det er på grund af kunst og kulturaktiviteter, at et område udvikles økonomisk? Hvordan kan man afgøre, om kulturen skaber bedre forståelse mellem mennesker, tiltrækker nye borgere, skaber flere arbejdspladser, mindsker kriminaliteten og styrker fællesskabet?

Men alligevel tror jeg efterhånden, at de fleste af os ved, at kunst og kultur gør og kan gøre en væsentlig forskel både i forhold til boligområder, også de udsatte, og i forhold til lokalsamfund.

Jeg har besøgt talrige lokalområder, boligområder og kulturinstitutioner de seneste år, og erfaringen er den samme overalt: Kulturen både samler og udfordrer og giver os dermed både identitet og samhørighed. Det åbner nye døre og muligheder.

Kultur som tiltrækkende kraft
Det er heller ikke nogen tilfældighed, at mange vækstkommuner har forstået, at kulturen er værd at satse på. 

Gode kulturelle tilbud er blevet attraktive, når folk skal vælge, hvor de bosætter sig. Det er ikke nok, at der er arbejde og plads til børnene i institutionerne – vi skal også have oplevelser og aktiviteter at samles om.

Derfor bør vi tænke kultur med i alle udviklingsstrategier – uanset om vi taler om by eller land, villakvarter eller belastede boligområder, udsatte eller ressourcestærke borgere.

Med barnet som guide
Netop for at sætte fokus på kunstens og kulturens muligheder efterlyste jeg tilbage i foråret eksempler, hvor kunst og kultur har bidraget til at opbygge tryghed, fællesskab og gensidig respekt. Og tilbagemeldingerne var overvældende. Det væltede ind med eksempler fra etablerede kulturinstitutioner, kommunale aktører og ikke mindst civilsamfundet.

Jeg besøgte i forlængelse heraf blandt andet Børnekulturpiloterne i Urbanplanen på Amager, som er en gruppe af børn, der "går til kultur".

De bruger hver tirsdag eftermiddag på at planlægge kulturelle arrangementer og efterfølgende invitere "deres voksne" med. De har mærket på egen krop, at hvis man engagerer sig, får man også medbestemmelse og et mere spændende sted at bo.

En familie med et barn, der er børnekulturpilot, sagde: "Det er første gang, vi har været på kunstmuseum – og det var vores egen datter, der var guide! Hun var også med til at lave et spil om demokrati, et kæmpe spil, hvor publikum var levende brikker. Vi ved meget mere om det nu".

Jeg var desuden i Vollsmose i Odense, hvor idrætten bygger bro mellem børn i boligområdet og børnene udenfor, og i Værebro Park, hvor fire professionelle kunstnere har bosat sig. Jeg besøgte også Gellerup-området i Aarhus, hvor Sigrids Stue gør en forskel ved at arrangere tegneskole for børn og unge. 

Lokalsamfundets identitet
Kulturen er selvsagt væsentlig, også uden for de store byer. Tænk på, hvad foreningslivet betyder for sammenholdet i mange lokalsamfund. 

Tag et eksempel som Klitmøller, hvor surfermiljøets indtog har skabt nyt liv og en ny identitet. Eller tag landsbyen Selde, i den nærliggende Skive Kommune, hvor borgerne har inviteret kunstnere til byen og sammen med dem har skabt en enorm udvikling af landsbyen. Selde er blevet fysisk forandret med nye kunstværker i byrummet og et anderledes bytorv, og samtidig har det fælles projekt mellem borgerne og kunstnerne opbygget fællesskab og sammenhold i landsbyen. 

Det giver livsindhold og erkendelse at tage ansvar og samles om kulturen. 

Vi lever i en tid, hvor vi står over for nye samfundsmæssige udfordringer i forhold til at fastholde et samfund og et land, som er helt og hænger sammen, og hvor vi med tryghed og tillid møder vores medmennesker. 

Her spiller kunsten og kulturen en vigtig rolle som det fundament, vi bygger samfundet på. Også på en ny tids præmisser. 

Forrige artikel Grønt byggeråd om cirkulær økonomi: Vi har et stort uforløst potentiale Grønt byggeråd om cirkulær økonomi: Vi har et stort uforløst potentiale Næste artikel Dansk Byggeri: Der bliver vendt op og ned på byggeriet med nyt politisk forlig Dansk Byggeri: Der bliver vendt op og ned på byggeriet med nyt politisk forlig