FH: Kønsopdelt arbejdsmarked skal forebygges i dagpleje og uddannelse

DEBAT: Både arbejdsgivere og arbejdstagere har et stort ansvar for at sikre et godt arbejdsmiljø, hvor alle køn føler sig velkomne. Men det kønsopdelte arbejdsmarked kræver også handling i uddannelse og dagpleje, hvor fordomme skal nedbrydes, skriver Majbrit Berlau.

Af Majbrit Berlau
Næstformand, Fagbevægelsens Hovedorganisation

Det kønsopdelte arbejdsmarked er en af de største ligestillingsudfordringer, vi står overfor i dag. Både fordi kønnet begrænser de unges muligheder for uddannelse og job, men også fordi det er en af årsagerne til ulige løn. Det kønsopdelte arbejdsmarked bidrager desuden til en ulige fordeling af ansvaret for børn og hjem, og det er med til at fastholde nogle traditionelle forestillinger om mænd og kvinder.

Vi byder Dansk Byggeris indsats for at tiltrække kvinder til byggebranchen varmt velkommen. Det er helt afgørende, at vi har arbejdsgiverne med på vognen. Vi mener, at branchespecifikke forløb for at tiltrække det underrepræsenterede køn er en af de helt rigtige veje at gå. For der er virkelig brug for en indsats ude på arbejdspladserne, hvis vi vil have gjort det attraktivt for begge køn at søge uddannelse og job inden for de fag.

Snævert fokus på kvinder
Men ligesom når vi diskuterer kvinder i ledelse, så bliver det et meget snævert fokus på at få kvinder ind, hvor mænd dominerer. Hvorfor diskuterer vi ikke også, hvordan vi får flere mænd til at blive pædagoger, sygeplejesker, sosu’er og lærere?

Kun 7 procent af de studerende på sosu- og sygeplejerskeuddannelserne er mænd. Allerede nu mangler der hænder i den offentlige sektor, og behovet for arbejdskraft ventes at stige over de kommende år, fordi mange medarbejdere nærmer sig pensionsalderen. Der er et stort potentiale i at tiltrække mænd til disse job, og det bør også få de offentlige arbejdsgivere ind i kampen.

Uuddannelser skal nedbryde fordomme
FH mener, at der er behov for en handlingsplan, der sigter bredt, så vi kan sikre, at fremtidens arbejdsmarked bliver åbent, ligestillet og mangfoldigt til gavn for både den enkelte og for samfundet. Handlingsplanen skal omfatte alle generationer, og derfor skal vi starte allerede i dagtilbuddet.

Børns kønsidentitet og grundlaget for ligestilling mellem kønnene dannes allerede, fra børn er helt små. Derfor skal børn og unge mødes med åbenhed og af mangfoldighed i alle uddannelses- og dagtilbud. Kommunerne skal understøtte den løbende dialog om køn, ligestilling og mangfoldighed blandt personalet i dagtilbud og på folkeskoler, og køn og mangfoldighed skal integreres som en obligatorisk del af lærer- og vejlederuddannelserne, ligesom det er på pædagoguddannelsen.

Uddannelsesvalget skal træffes på baggrund af evner og interesser og være så frit som muligt, så hver især kan få opfyldt deres drømme. Ungdomsuddannelser skal arbejde aktivt for at nedbryde fordomme om køns kompetencer og præferencer, især inden for fag, hvor det ene køn er markant overrepræsenteret.

Køn og mangfoldighed skal tænkes ind i markedsføringen i forbindelse med rekruttering af nye elever, og ungdomsuddannelsesinstitutionerne skal tage ansvar for, at alle føler sig velkommen på uddannelserne – uanset køn.

Arbejdsgivere og faglige organisationer har stort ansvar
Det nytter ikke at iværksætte en masse tiltag til at åbne uddannelsesvalget, hvis arbejdsmarkedet opleves som lukket. Vi kan konstatere, at især kvinder i stort omfang oplever seksuel chikane, så der er behov for at styrke den forebyggende indsats markant.

Vi skal desuden fremme en mere lige fordeling af barslen, og vi skal arbejde med at ændre kulturen. Det er alle tiltag, der fremmer, at begge køn føler sig velkomne på arbejdspladsen. Her har arbejdsgiverne et kæmpe ansvar, men vi har som faglige organisationer også selv et ansvar for at sikre, at vores arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter byder forandringerne velkommen og støtter kolleger, der vælger en kønsmæssigt utraditionel karrierevej.

På Kvindernes Internationale Kampdag 8. marts er vi gået sammen med 30 faglige organisationer om at invitere medlemmer, eksperter, politikere og arbejdsgivere til en dialog om, hvordan vi får åbnet det kønsopdelte arbejdsmarked og uddannelsesvalg. Vi håber, det kan danne grundlag for, at vi i fællesskab kan finde løsninger, der adresserer hele det kønsopdelte arbejdsmarked og uddannelsesvalg på tværs af hele arbejdsmarkedet – ikke kun i udvalgte brancher.

Forrige artikel Byggeaktører: Byggeriets fremtid er på spil i Bruxelles Byggeaktører: Byggeriets fremtid er på spil i Bruxelles Næste artikel S: Stop politisk drilleri i debatten om oversvømmelser S: Stop politisk drilleri i debatten om oversvømmelser