Lektor: Nemme, digitale løsninger for Skat afgør Airbnb's fremtid

DEBAT: Den fremtidige succes for Airbnb i Danmark afhænger af, hvor nemt og enkelt det bliver at indberette og indbetale skat, selvom meget få danskere tjener store beløb på at udleje boliger, skriver lektor Anna Ilsøe.

Af Anna Ilsøe
Lektor ved Forskningscenter for Arbejdsmarked- og Organisationsstudier

Danskerne bruger i stigende grad Airbnb, og det har vakt debat. Antal udlejningsdage om året og betaling af skat af fortjenesten er bare to af de spørgsmål, som har været diskuteret på kommunalt, nationalt og europæisk niveau.

Det er ikke underligt, da brugen af Airbnb berører mange politikområder – skat, byplanlægning, turisme, boligpolitik mm.

Få danskere tjener penge på at udleje bolig
Men omfanget af Airbnb er altså endnu begrænset, hvis vi gør det op i kroner og ører. Vi foretog i 2017 en survey blandt 18.000 danskere, som viste, at 1,5 procent af danskerne har tjent penge ved udlejning af deres ejendom eller ejendele via en såkaldt kapitalplatform (herunder Airbnb).

Flertallet af dem har tjent mindre end 25.000 kroner årligt på udlejningen. Så hvorfor giver de nye digitale platforme egentlig anledning til så megen diskussion?

Opfølgende interview med aktørerne omkring de digitale platforme viser, at det særligt er skattespørgsmålet, der optager de involverede parter.

Faktisk nævner både platforme, brugere, myndigheder og arbejdsmarkedets parter usikkerheden omkring skattebetaling, som den væsentligste bremse for yderligere vækst i brugen af platformene.

Derfor fylder Skat mest i Airbnb-debatten
Det giver derfor rigtig god mening, at den første brede politiske aftale om deleøkonomi, som regeringen har indgået i foråret 2018, adresserer netop spørgsmålet om skat med særligt fokus på Airbnb. 

Der er især to grunde til, at spørgsmålet om skat fylder så meget.

For det første, så er brugerne af Airbnb i Danmark – både lejere og udlejere – også skatteborgere i Danmark, som alle betaler en relativ høj skatteprocent og nyder godt af velfærdsstatens goder.

Manglende skattebetaling over længere tid eller i et større omfang opfattes derfor som illegitimt – også af dem, der i første omgang drager nytte af det.

For det andet, så er danskerne vant til automatisk indberetning til Skat – såkaldt tredjepartsindberetning – fra banker, arbejdsgivere m.m., så det opfattes som utroligt bøvlet, hvis man selv skal indberette, eller hvis reglerne er uklare.

Regeringens aftale om deleøkonomi retter sig mod begge disse udfordringer. Hvis Airbnb indberetter lejeindtægten automatisk til Skat, så opnår udlejeren et højere bundfradrag og en længere lejeperiode.

Nye digitale muligheder for at betale skat
Samtidig udvikles en ny digital indberetningsløsning (en såkaldt API), så platformene nemt og enkelt kan indberette lejeindtægter til skattemyndighederne på vegne af deres udlejere.

Sidstnævnte har ikke været diskuteret så meget i pressen, men for mig at se bliver det den helt afgørende del af aftalen.

Det skal være nemt for platformene og for deres brugere at indberette til Skat. Derfor bliver udviklingen af en digital indberetningsløsning og dens modtagelse en afgørende faktor for, hvorvidt aftalen kommer til at fungere i praksis.

Aftalen er nemlig formuleret som en gulerod, og det er der en rigtig god grund til: Airbnb er en udenlandsk platform, der ikke har kontor i Danmark.

Politikerne har derfor ud fra det eksisterende regelsæt meget få redskaber i forhold til at tvinge Airbnb til noget som helst.

Uden digitale løsninger, ingen Airbnb
Det bliver spændende at følge, hvordan aftalen bliver modtaget af Airbnb og af brugerne.

Men forudsætningen for, at den bliver brugt, er, at der bliver udviklet en eller flere enkle og velfungerende digitale løsninger for indberetning til Skat og for betaling af skat.

Derfor er den praktiske side af sagen faktisk den helt afgørende lige nu.

Hvor mange dage man må udleje, og hvor meget man skal betale i skat – det vil sige reglerne omkring udlejning – vil undergå en løbende tilpasning i de kommende år, i takt med at de digitale platforme og brugen af dem vokser.

Men først skal praktikken på plads.

Forrige artikel Horesta: Politikere har knap taget første skridt med Airbnb-lov Horesta: Politikere har knap taget første skridt med Airbnb-lov Næste artikel Byplanskonsulent: Hvordan finder København plads til 2.400 nye boliger? Byplanskonsulent: Hvordan finder København plads til 2.400 nye boliger?
BL vil koordinere viden om bæredygtigt byggeri

BL vil koordinere viden om bæredygtigt byggeri

VERDENSMÅL: Det skorter på krav om bæredygtighed, når den almene sektor skal renovere, lyder kritikken. BL vil nu stå i spidsen for at indsamle og koordinere viden, der skal fremme bæredygtigt byggeri.