SF: Airbnb skal betale skat ligesom alle andre

DEBAT: Vidste man ikke bedre, skulle man tro, at skatteministeren slet ikke mente, at Airbnb burde betale skat. Det er hul i hovedet, skriver Kirsten Normann Andersen og Lisbeth Bech Poulsen fra SF.

Af Kirsten Normann Andersen og Lisbeth Bech Poulsen (SF)
Hhv. boligordfører og erhvervsordfører

Vi kan lige så godt sige det med det samme: Stod det til SF, betalte Airbnb-brugere lige så meget skat og på samme måde som al anden virksomhedsdrift.

Det er et skråplan at give rabatter for at sørge for, at folk overholder skattelovgivningen.

Som led i deleøkonomiens udbredelse har storbyer over hele Europa erklæret krig mod Airbnb.

Udfordringer truer fælleskabet
Udlejningsmodellen er ellers på overfladen en fantastisk model til, at mennesker kan benytte hinandens boliger til at besøge hinandens lande og få nye kulturelle indtryk.

Som udgangspunkt er det en god idé, og vi håber faktisk på, at den slags forretningsmodeller bliver mere, og ikke mindre, udbredt.

Der er behov for at tænke i mere cirkulære og organiske måder at drive den vestlige økonomi på, og her kan tiltag som Airbnb faktisk være en medspiller på sigt.

Men ligesom Uber har Airbnb en række udfordringer, der truer det fællesskab, som det er en bunden opgave at bidrage til, hvis man opererer i Danmark.

Skattereglerne omkring Airbnb har været vage, og derfor har ordningen betydet, at nogle har drevet skattefri hoteldrift.

Der er brug for hurtig regulering
I Barcelona er hele boligområder blev udlagt til udlejningsblokke, der tjener styrtende med penge, og som resultat er lokalbefolkningen funktionelt blevet udskiftet med turister.

I København er der boligmangel, og alligevel findes der et stigende antal lejligheder, der ikke benyttes som beboelse.

Markedet har brug for regulering – og det kan kun gå for langsomt.

Desværre var skatteministeren ikke interesseret i en bred aftale. I det mindste var vi inviteret til det første forhandlingsmøde, men herefter hørte vi ikke mere til forhandlingerne, før der var indgået en aftale i maj 2018.

Boligpolitik er, set med SF’s øjne, et nationalt anliggende, men når det gælder deleøkonomiske platforme, som opererer over landegrænser, så giver det mening at søge europæiske løsninger, ikke mindst fordi de europæiske storbyer kender problemerne med Airbnb lige så godt, som vi gør.

Og der er stadig plads til forbedringer – også i den aftale, som skatteministeren har indgået med Airbnb.

Vidste man ikke bedre, skulle man tro, at skatteministeren slet ikke mente, at Airbnb burde betale skat. Det er hul i hovedet.

Aftalen betyder, at det i vidt omfang er frivilligt for udlejerne at betale skat – selvom det på papiret er ulovligt.

Kommuner bør sætte egne grænser
Udlejerne kan simpelthen bare lade være med at bruge den API, som den tekniske løsning til skatteindbetaling kaldes.

Det koster ganske vist brugerne det fradrag, der ligger i aftalen, men så kan man jo blot udleje lidt mere end det tilladte maxbeløb, for hvem tjekker den slags?

Samtidig betyder den lange udlejeperiode i aftalen, at det kan være indbringende at opkøbe lejligheder og drive dem som de facto hoteller.

Problemstillingen er selvfølgelig særlig udbredt i storbyer, hvor der er boligmangel. Men hver enkelt kommune burde kunne fastsætte sine egne grænser for udlejning, sådan at eksempelvis København og Aarhus ikke pludselig bliver omdannet til hotelværelsesbyer, hvor den faste befolkning udskiftes.

Klarhed er en nødvendighed
Det kan sagtens være, at en europæisk løsning på sigt vil være bedre end en dansk.

Det er jo ingen sag at indgå en aftale – heller ikke med Airbnb – hvis aftalen blot sikrer, at storbyerne kan beholde deres identitet, og staten kan opkræve den skat, den skal.

Kunsten er at skabe grundlag for reel regulering – herunder sikkerhed for, at der betales den korrekte skat.

Klarhed om Airbnb’s regler er en nødvendighed, ikke mindst fordi hotelbranchen i øvrigt konkurrerer på ekstremt urimelige vilkår, hvis der ikke findes en løsning.

Forrige artikel Teglværksdirektør maner til ro: Vi har masser af mursten Teglværksdirektør maner til ro: Vi har masser af mursten Næste artikel Overborgmester: Vi skal både kunne regulere og kontrollere Airbnb Overborgmester: Vi skal både kunne regulere og kontrollere Airbnb