Borgmester: Borgens lappeløsninger dækker for udvikling af landdistrikerne 

DEBAT: Udflytninger er konkrete tiltag mod centraliseringen, men mange andre tiltag modarbejder den lokale fremgang, skriver Holger Schou Rasmussen, borgmester i Lolland Kommune. Han har tiltro til landsbyudvalget, men Christiansborg skal stoppe lappe-politikken.

Af Holger Schou Rasmussen (S)
Borgmester i Lolland Kommune

Min indflyvning i debatten om landsbyernes fremtid vil her i første indlæg ske i helikopterperspektiv. Og set herfra helikopteren er det jo rigtig positivt at opleve, at spørgsmålet om provinsens fremtid og balancen i Danmark er kommet så højt på den politiske dagsorden. 

Langt om længe blev den folkelige modstand mod fortsat centralisering for stor til, at regeringerne kunne sidde den overhørig. Ingen regeringer nævnt, ingen glemt, men jeg skal være den første til at give den nuværende kredit for, at de taler meget om at bringe Danmark i balance. De gør også lidt, men vi har endnu til gode at se, at handling for alvor følger ord.

Jeg har stor tillid til det aktuelle initiativ, udvalget for levedygtige landsbyer. Når man ser på sammensætningen af det nye landsbyudvalg, som tæller alt fra småøer til købmænd og fra økologiske godser til Landdistrikternes Fællesråd, så er jeg ikke et sekund i tvivl om, at de kan levere de gode og nødvendige idéer for et fremtidigt Danmark med levende og aktive landsbyer.

Så ganske afgjort, men tilbage vil så udestå, at den nuværende og kommende regeringer også skal gøre de gode idéer til virkelighed. Må handling følge ord.

Nedrivningspujler og uddannelsesloft
For udflytning af statslige arbejdspladser og lempelsen af planloven til trods så er alt ikke lutter idyl i dag – tværtimod. Vi ser skridt i den rigtige retning. Netop udflytning af statslige arbejdspladser og opdatering af planloven er absolut skridt, der kan modvirke følgerne af de sidste årtiers hovedløse centralisering. 

Men vi må også spørge os selv, hvor stor en forskel det reelt gør for provinsen, at man flytter statslige arbejdspladser ud med den ene hånd, når man med den anden modarbejder de gode og rigtige intentioner. 

Når man for eksempel sparer milliarder på uddannelsesområdet, besparelser, der vil trække tæppet væk under mange lokale uddannelser. 

Når man indfører et kontanthjælpsloft, som presser de udsatte borgere ud af de store byer og ud til landdistrikterne, hvor boligerne er billigere. I 2016 flyttede netto 217 borgere på overførselsindkomst til Lolland Kommune. Borgere, som vi kun kan forsørge ved at hæve skatten eller skære i velfærden. 

Eller når man skærer i nedrivningspuljerne. De puljer, som vi eksempelvis i Lolland Kommune er helt afhængige af for at kunne rive nogle af de mere end 1.000 overskydende og faldefærdige boliger ned. Boliger, som enten er forladte, eller hvor der bor udsatte borgere i – men som er alt andet end egnede som bolig. 

Lapperne dækker for hinanden
Når initiativerne på den måde modarbejder hinanden, bliver der tale om lappeløsninger. Og når man for eksempel flytter de statslige arbejdspladser ud til primært de store provinsbyer – de store byer, som ikke har problemer med at skabe deres egen vækst, i stedet for at flytte arbejdspladserne ud til de kommuner, som har det største behov, som urbaniseringen har ramt hårdest, og hvor arbejdspladserne vil gøre den største forskel. 

Det er lap på lap og tiltag, som kommer til at dække for og modarbejde hinanden, sådan som vi har set det igennem mange regeringsperioder. Lapperne er måske nok blevet større, men de dækker stadig for hinanden. 

Og hvad enten vi snakker landsbyer, de førhen så stolte købstæder eller andre provinsbyer, så er det de lapper, som sætter rammen for, om det igen skal være muligt at leve og bo i hele Danmark og ikke kun i de største byer. 

Det er de samme lapper, som også sætter rammen for fremtidens landsbyer i Danmark. Jeg har stor tillid og tiltro til det nye udvalg for levedygtige landsbyer. Vi skal bare huske på, at deres arbejde står på skuldrene af alle de andre lapper, som Christiansborg allerede har sat. 

Det nye udvalg kan ikke gøre det alene – det vil være op til regeringen og Folketinget at lade handling følge ord.

Forrige artikel Realdania: Livskvalitet på landet er vores fælles ansvar Realdania: Livskvalitet på landet er vores fælles ansvar Næste artikel Dansk Byggeri: Lad os foretage en kovending i energipolitikken Dansk Byggeri: Lad os foretage en kovending i energipolitikken