Radikale i København: Rådhuset skal selv tage ansvar for byens udvikling

DEBAT: Borgerrepræsentationen skal ikke vente på, at Christiansborg skaber betalelige boliger i København. I stedet bør rådhuset selv gå aktivt ind i reguleringen. På den måde undgår vi, at København bliver for de rige, skriver Mette Annelie Rasmussen.

Af Mette Annelie Rasmussen (R)
Gruppeformand og teknik- og miljøordfører i Borgerrepræsentationen  

DR-programmet 'De Riges By' har for alvor sat adgang til betalelige boliger i København på dagsordenen.   

København skal være en blandet by, også når det gælder boliger. Det er stort set alle partier på rådhuset enige om. Noget af udviklingen kan vi selv styre fra Rådhuset, andre steder har vi brug for en hånd fra Christiansborg. Det gælder eksempelvis i forhold til en nyformulering af bopælspligten, for det er en kæmpe torn i øjet for borgere på boligjagt, at der står boliger ledige.

På den anden side skal vi jo lige præcis være en blandet by, og her bør vi også kunne finde plads til, at nogle af vores københavnere er deltidskøbenhavnerne. Men den helt store udfordring ligger i at sikre, at grundlaget for den hurtige boliggevinst reguleres, så selskaber som Blackstone ikke rykker ind og opjusterer huslejerne til et niveau, mange ikke kan betale. 

Behøver ikke vente på Christiansborg
Men igen bør vi ikke kravle helt op i træet og smide den noget forhadte paragraf 5.2 ud med badevandet, for den har jo faktisk den funktion, at den sikrer vores boligmasse mod massiv nedslidning. Her bør vi tænke energirenovering ind som et krav til renoveringerne.  

Men vi behøver heldigvis ikke kun at vente på Christiansborg for at sætte gang i en forandring af boligmarkedet. Vi kan faktisk en del selv.

Partierne på Københavns Rådhus forhandler i disse måneder om den kommende kommuneplan. I den udstikkes rammerne for, hvordan byen skal udvikle sig frem til 2031, herunder hvor der kan bygges, og hvor meget og hvor stort.   

Så vil man en blandet boligby, er det oplagt, at partierne gør, hvad vi kan, for at undgå, at København bliver de riges by for altid. Udfordringen er at sikre et bredt boligudbud, så priserne ikke presses i vejret, mens vi også sikrer plads til de rekreative områder, som er helt centrale for København. 

Det betyder, at vi skal have flere områder i spil til byudvikling, så vi fordeler de 60.000 boliger, vi skal gøre plads til i kommuneplanen, over flere områder. Solidaritet i boligplanlægningen, så alle områder tager en del boliger, giver nemlig plads til flere boliger og kan sikre grønne eller blå og rekreative områder dér, hvor Københavnerne er.

Gå aktivt ind i reguleringen
Endelig skal vi kigge på størrelsen af de boliger, vi skal bygge. I Radikale Venstre mener vi, at der fremover skal bygges mindre, men mere bæredygtige boliger i København. Det skal vi prioritere, når for eksempel Kløverparken og Refshaleøen skal udbygges.

Vi vil gøre op med kravet om, at boliger i gennemsnit skal være 95 kvadratmeter og åbne for nye boligfællesskaber. Det vil bringe udbuddet af mindre boliger op og priserne ned.  

På rådhuset kan vi selv tage ansvar for byens udvikling. Vi behøver ikke at sidde med hænderne i skødet og vente på Christiansborg. Vi skal gå aktivt ind i reguleringen, så vi ikke udvikler en by for de rige, men en by, hvor studerende lettere kan finde en betalelig bolig, hvor byens børnefamilier kan blive i byen, hvor der er plads til nye boligformer, og hvor vi holder hånden under de københavnerne, der er allermest udsatte og derfor har brug for en social bolig. 

Forrige artikel Dansk Byggeri: Dyre boliger i København skyldes ikke kun Blackstone Dansk Byggeri: Dyre boliger i København skyldes ikke kun Blackstone Næste artikel Socialrådmand: Vækst og byudvikling må ikke ske på bekostning af hjemløse Socialrådmand: Vækst og byudvikling må ikke ske på bekostning af hjemløse
Rigsrevisionen kritiserer Niels Bohr-byggeriet

Rigsrevisionen kritiserer Niels Bohr-byggeriet

KRITIK: Manglende afklaring af brugernes krav og ændringer i planen, der ikke blevet skrevet kontrakter for, er de centrale punkter i en kritisk rapport om KU's Niels Bohr-bygning, der er blevet mere end dobbelt så dyrt som forventet og mere end fire år forsinket.