Tekniq Arbejdsgiverne: Regeringens udspil til grønt byggeri giver ikke forhåbninger om en brugbar aftale

DEBAT: Boligministerens bæredygtighedsudspil er stort set blottet for konkrete initiativer, der kan sikre, at byggeriet bidrager til de høje CO2-ambitioner, skriver Troels Blicher Danielsen.

Af Troels Blicher Danielsen
Administrerende direktør i Tekniq Arbejdsgiverne

Tirsdag indledte regeringen og boligminister Kaare Dybvad (S) forhandlinger med Folketingets partier om en aftale, der skal bane vejen for mere bæredygtigt byggeri. Forhandlingerne tager udgangspunkt i det udspil, regeringen præsenterede i december.

Men set fra vores stol er der desværre tale om et udspil, der ikke skaber de store forhåbninger om en brugbar aftale. Helt overordnet er der faktisk tale om en tynd omgang. Udspillet er nemlig stort set blottet for konkrete initiativer, der kan understøtte byggeriets bidrag til at opfylde regeringens egne CO2-ambitioner.

Vi tilslutter os dermed kritikken fra en række af de øvrige aktører i bygge- og anlægsbranchen. Og vi kan kun håbe på, at regeringen under forhandlingerne med Folketingets øvrige partier omsætter nogle af de store visioner fra udspillet til konkret handling.

Den daglige drift af bygningerne
Det er særligt vigtigt, at en aftale ikke kun forholder sig til bæredygtighed i overskrifter, men i stedet har som mål at identificere og ramme netop de bæredygtighedskriterier, der giver os de største og mest omkostningseffektive CO2-reduktioner.

Et område, som stort set ikke berøres i regeringens udspil, er den daglige drift af bygningerne, som udgør mere end 75 procent af de samlede drivhusgasemissioner fra bygninger. 90 procent af de bygninger, der står i dag, vil også være i brug 2030. Så derfor er det helt afgørende, at der er fokus på renoveringer og driftsoptimeringer i en kommende bæredygtighedsstrategi.

Det kunne eksempelvis ske gennem øget brug af intelligente bygningsinstallationer i både eksisterende og nye bygninger. Det nytter ikke noget at fylde bygningerne med grønne teknologier, hvis ikke man samtidig sørger for, at de understøttes af intelligent styring, som sikrer, at energispildet reduceres.

Her foreslår vi, at man gør det til et krav, at man skal implementere denne type teknologi ved både renovering og byggeri af offentlige bygninger.

Muligt at udskifte ventilationsanlæg
Et andet område, som også mangler i regeringens udspil, er et større fokus på at gøre bygninger renovérbare. Mens ydervægge, tag og vinduer sidder i bygningerne i mange år, skal meget af indmaden i bygningerne løbende serviceres og skiftes ud.

Derfor er det helt afgørende for at sikre et bæredygtigt byggeri, at bygningerne er designet, så de er lette at vedligeholde og servicere. Det skal for eksempel være muligt at udskifte ventilationsanlæg eller vandinstallationer.

Savner konkrete tidsangivelser
Jeg vil gerne anerkende, at regeringen med de i alt 21 initiativer i det oprindelige udspil, udruller en bred palette af fokusområder og - ud over at kigge på energiforbruget i bygningerne - også vil sikre et mere bæredygtigt fokus under selve bygge- og renoveringsprocessen.

Men vi savner konkrete tidsangivelser og beregninger af, hvor meget regeringens visioner for bæredygtigt byggeri reelt vil bidrage til den grønne omstilling. Forhåbentlig kan det også blive mere tydeligt under de kommende forhandlinger.

Under alle omstændigheder er det afgørende, at man, i forbindelse med fastlæggelsen af en strategi for mere bæredygtigt byggeri, sørger for også at lette adgangen til data i alle bygninger og ikke kun den almene boligsektor, så det bliver lettere at udvikle og anvende digitale værktøjer, der kan give bedre drift og dimensionering af installationer, hvilket er noget, der fylder alt for lidt i regeringens udspil.

Forrige artikel Signify om energioptimering: Bygherrer tager ofte lyset for givet Signify om energioptimering: Bygherrer tager ofte lyset for givet Næste artikel Byggeriets unge: Branchen går en sort fremtid i møde Byggeriets unge: Branchen går en sort fremtid i møde
Fem store opgaver venter på Dybvads nye skrivebord

Fem store opgaver venter på Dybvads nye skrivebord

FORFREMMELSE: Som ny indenrigs- og boligminister skal Kaare Dybvad favne både den kommunale økonomi og rammerne for det levede liv. Med et kommunalvalg i sigte er der grobund for værdiorienteret substanspolitik.