Ugen i dansk politik: Klimarådet præsenterer forslag til klimamål

DET SKER: Uge 11 byder på en række forskellige samråd med regeringens ministre. Herudover præsenterer Klimarådet sit bud på, hvordan Danmark skal nå sit klimamål. Altinget guider dig gennem ugen i dansk politik.

Mandag
Klokken 10 afholder Klimarådet et pressemøde, hvor de præsenterer deres rapport "Kendte veje og nye spor til 70 procents reduktion – retning og tiltag for de næste ti års klimaindsats i Danmark", som indeholder bud på, hvordan Danmark når målet om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent i 2030, samt anbefalinger til et delmål i 2025.

Tirsdag
Tirsdag morgen holder Transportudvalget samråd med transportminister Benny Engelbrecht (S), hvor han skal fortælle om sin holdning til stigningen i antallet af forbikørsler ved Langeskov Station, som ligger på Fyn. 

Klokken 13.00 er der møde i folketingssalen, som indledes med statsministerens spørgetime. Bagefter er der en række lovbehandlinger, som blandt andet handler om et loft over tildeling af dansk statsborgerskab. Herudover er der en forespørgsel til justitsminister Nick Hækkerup (S), som handler om at nedbringe antallet af kvindedrab i tætte relationer.

Dagen slutter af med et åbent samråd om fremtidig flybetjening af Bornholm. Det er igen transportminister Benny Engelbrecht (S), der skal stå skoleret. Han skal redegøre for, hvordan Bornholm skal flybetjenes i fremtiden.

Onsdag
Onsdag morgen afholder Danske Regioner, KL, Forum for Bæredygtige Indkøb og Dansk Erhverv topmøde. Konferencen hedder 'Offentlig-Privat Topmøde 2020. Sammen om grønne løsninger'. Her skal organisationerne diskutere, hvordan den offentlige og private sektor skal samarbejde om grønne løsninger.

Herudover afholdes en række samråd:

  • Klokken 10 skal ministeren for udviklingssamarbejde, Rasmus Prehn (S), fremlægge sin holdning til, at bistanden per indbygger til Afrika er faldet på internationalt plan.
  • Klokken 10.45 skal kulturminister Joy Mogensen (S) redegøre for forløbet omkring udbuddet af en ny digital public-service radiokanal.
  • Klokken 11.30 har Beskæftigelsesudvalget indkaldt beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) og udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S). Her skal ministrene fortælle om regeringens plan omkring at indføre et krav på 37-timers beskæftigelse for indvandrere og andre udlændinge. De skal også svare på, hvornår de vil drøfte kravet med andre politiske partier.

Dagen slutter af med, at der er møde i folketingssalen, hvor ministrene skal gennemgå spørgsmål, som ikke blev besværet til ministrenes spørgetid.

Torsdag
Dagen starter med, at der er møde i folketingssalen, hvor en række lovforslag skal behandles. Herunder et forslag om tillægsbevilling for finansåret 2019, et om klimalov og et forslag om regulering af arbejdsløshedsdagpenge.

På samme tidspunkt indkaldes udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) til samråd om opholds- og bopælspligt. Her skal ministeren forklare, hvorfor Styrelsen for International Rekruttering og Integration fortsat administrerer på en måde, som kan anses for at være i strid med loven.

Samrådet efterfølges af et andet samråd, hvor den samme minister skal redegøre for udviklingen i hjemsendelser til Syrien. Her skal Mattias Tesfaye (S) fortælle om udviklingen; herunder hvor mange, der er blevet sendt hjem til Syrien, og hvor mange personer afgørelsen ventes at få konsekvenser for. 

Fredag
Udenrigsudvalget har kaldt udenrigsminister Jeppe Kofod (S) i samråd omkring, hvordan Danmark skal implementere fredsaftalen i Colombia. Her skal ministeren forklare, hvordan Danmark støtter implementeringen af fredsaftalen fra 2016 mellem den colombianske regering og guerillahæren FARC.

Klokken 10 er der møde i folketingssalen, hvor blandt andet et lovforslag om grøn byfornyelse og et om øgede muligheder for at stille krav til, hvordan almene boliger i kommunale lokalplaner skal behandles. Herudover er der en forespørgsel til sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S), som handler om at styrke ældres trivsel.

På samme tidspunkt afholder Folketingets Europaudvalg møde, hvor det blandt andet skal drøfte de kommende rådsmøder for økonomi- og udenrigsanliggender.

Forrige artikel Ugens målinger: Kønsroller, coronavirus og nul stemmer til Fremad Ugens målinger: Kønsroller, coronavirus og nul stemmer til Fremad Næste artikel Det lærte vi om dansk politik i weekenden Det lærte vi om dansk politik i weekenden
Mai Villadsen klar favorit som ny spids for Enhedslisten

Mai Villadsen klar favorit som ny spids for Enhedslisten

ANALYSE: Enhedslisten ventes at vælge ny politisk ordfører inden for det næste halve år, og pilen peger på klimaordfører Mai Villiadsen. Det vil signalere en videreførelse af den mere folkelige linje, partiet har anlagt de senere år.