Dokumentation: Her er Rigsrevisionens kritik af håndteringen af sociale tilskud

SVINDEL: Altinget har gennemgået Rigsrevisionens årlige beretninger og fundet de steder, hvor Rigsrevisionen har forholdt sig kritisk til Socialministeriet og senere Socialstyrelsen*. De første anmærkninger kom i 2006. I artiklen fremgår de kommentarer fra Rigsrevisionen, der er værd at bemærke i forbindelse med sagen om millionsvindlen i Socialstyrelsen. 

Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2006 - Socialministeriet

Tilskudsrevision ved departementet

Læs den fulde beretning for 2006 her

Login