Danmark doper sig til tops på udviklingsbistand

KLUMME: Den danske regering profilerer sig på at være i toppen, når det kommer til udviklingsbistand. Men der er noget helt galt med den udtalelse, skriver Peter Christiansen, sekretariatschef for Globalt Fokus.

"Danmark er fortsat i top på udviklingsbistand." 

Det kunne Udenrigsministeriet stolt annoncere tidligere på måneden. Men der er malurt i bægeret.

Ligesom der i cykelsporten tages diverse midler for at opnå forfinede resultater, puster udviklings-donorlande deres udviklingsbistand op til et niveau, der ikke afspejler deres reelle støtte.

Danmark er et af de lande. Faktisk er vi et af de værste.

En alt for stor andel af bistanden bliver i Danmark i stedet for at gå til udviklingslande. Danmark skal tilbage på rette spor og levere bistand til de lande, der har mest brug for det.

OECD udgav i starten af måneden en rapport over bistandsindsatsen blandt alle de store udviklingsdonorlande.

Generalsekretær for OECD, Angel Gurría, udtalte i den forbindelse:

”Donorlande burde i denne tid med økonomisk vækst øge deres indsats ved at øge deres udviklingsbistand og sikre, at den går til de svageste lande.”

Der er brug for mere bistand til de svagest stillede lande – og en reel, kvalitetsbistand fra donorlandene.

Hver femte bistandskrone bliver i Danmark
Danmark giver i øjeblikket efter ministeriets egne oplysninger 0,71 procent af vores BNP til udviklingsbistanden, hvilket opfylder FN’s mindstekrav om bistand til udviklingslande.

Selvom rimeligheden af dette tals størrelse kan diskuteres, så er det indiskutabelt, at vores udviklingsbistand skal gå til at hjælpe mennesker i de svagest stillede lande.

Bag de 0,71 procent gemmer der sig en historie om, at Danmark lader der gå 'inflation i udviklingsbistanden' eller på engelsk at have 'inflated aid'. Det betyder desværre, som OECD’s rapport over bistandstilstanden i 2017 viser, at 17,5 procent af dansk udviklingsbistand i 2017 går til flygtningemodtagelse i Danmark.

Dermed forbliver næsten hver femte krone til udviklingsbistanden i Danmark.

Et hurtigt regnestykke afslører, at Danmarks reelle udviklingsbistand dermed er på 0,58 procent af BNP, når flygtningemodtagelse fraregnes. Tallet er dermed et godt stykke under FN’s mindstekrav på 0,7 procent.

Danmark er sammen med en gruppe af lande – især europæiske – begyndt at puste deres bistandstal op – og på denne måde udvande udviklingsbistanden.

OECD har som reaktion på dette præsenteret en række af præciseringer, der vil føre til, at lande ikke længere har lov til at rapportere udgifter til hjemsendelse af afviste asylansøgere, samt udgifter til flygtninge efter de første måneder og udgifter til afviste asylansøgere.

Ændringerne blev aftalt ved sidste års højniveaumøde hos OECD og skal implementeres inden dette års afslutning.

Den danske regering har siden sin indtræden ønsket at rapportere alt det, den rapportere kan, som udviklingsbistand, hvilket den til fulde har gjort. Siden de nye præciseringer blev indgået i aftalen fra efteråret, har regeringen ikke udvist interesse i at implementere præciseringerne.

Flytning af midler reducerer kvalitet
Sidste år havde regeringen overestimeret, hvor mange penge den ville tage fra udviklingsbistanden og benytte på flygtningemodtagelse.

Det betød, at regeringen i december 2017 tilbagebetalte 1,81 milliarder kroner til udviklingsbistanden, der blev fordelt i sidste øjeblik.

Processen med tilbageflytningen af midlerne er således et udtryk for en ’hovsa-løsning’, hvor midlerne således ikke bliver givet på bedste strategiske vis.

Jeg glæder mig over, at OECD tager affære på denne urimelige og udynamiske brug af udviklingsmidlerne, som Danmark har taget del i.

Det er mit håb, at Danmark hellere før end senere kommer videre og tilbage på det rette spor, hvor udviklingsbistanden går til udvikling i udviklingslandene og ikke forbliver i Danmark.

Jeg kan anbefale at læse de præciseringer på flygtningeområdet, som landene i OECD blev enige om, og som den danske regering endnu mangler at implementere.

-----------------------------------------------------------------

Peter Christiansen er sekretariatschef for Globalt Fokus, de danske civilsamfundsorganisationers paraplyorganisation. Klummen er fast tilbagevendende med fokus på verdensmålene, dansk udviklingsbistand og civilsamfundet rolle i en verden i forandring. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Næste artikel Det globale indspark: Et EU-budget, der tager globalt ansvar Det globale indspark: Et EU-budget, der tager globalt ansvar