Debat: Mangfoldighed skal være mere end et buzzword hos frivillige

DEBAT: Mangfoldighed dækker oftest over køn og alder i frivilligsektoren, men man bør også huske folk med psykiske og fysiske udfordringer. Deres deltagelse i det frivillige fællesskab afhænger af, at rekrutteringen sker på flere måder, skriver Marie Tolstrup Hansen.

Af Marie Tolstrup Hansen
Projektleder, Frivilligjob.dk

Ønsket om at gøre en forskel er den altovervejende motivation, når vi spørger brugerne af Frivilligjob.dk, hvorfor de søger et frivilligt arbejde. Dernæst kommer ønsker om nye oplevelser, nye kompetencer og mulighed for socialt fællesskab.   

Blandt de 12 procent af brugerne på Frivilligjob.dk, der angiver, at de har en kronisk sygdom, et handicap eller en funktionsnedsættelse, er svaret det samme. Det er muligheden for at hjælpe andre og gøre en forskel, der får mennesker til at engagere sig – også selvom de oplever udfordringer i deres eget liv.

Mangfoldighed må ikke reduceres til køn og alder
På Altinget kunne vi 4. april 2018 læse, at de fleste foreninger rekrutterer frivilligt forkert i forbindelse med lanceringen af Ingerfairs nye bog ”Sådan rekrutterer du frivillige”.

Julia B. Hunt siger i interviewet: “I stedet for at kigge på deres formål, aktiviteter og målgrupper jagter de mangfoldighed uden grund. Måske er det fint nok, at det er unge kvinder, der udgør størstedelen af de frivillige. Hvis det ikke er et problem, så lad være med at jagte ældre mænd.”

Hos Frivilligjob.dk hilser vi alle tiltag velkomne, som kvalificerer rekruttering af frivillige, og vi er enige i, at foreningerne skal have deres formål i fokus, når de søger frivillige.

Men samtidig må vi advare imod at reducere mangfoldighed til åbenlyse parametre som køn og alder.

Det er helt fair, hvis en forening mener, at den bedst kan opnå sit formål, hvis frivilliggruppen primært består af unge kvinder, men det er samtidigt nødvendigt, at foreningen bliver bevidst om, at ’unge kvinder’ ikke er en homogen gruppe, men også er mangfoldig i sin egen ret. 

Blandt unge kvinder finder du for eksempel både studerende, arbejdsløse, udvekslingsstuderende, ledertyper, personer med lavt selvværd, ikke-dansktalende, kronisk syge, handicappede, funktionsnedsatte, psykisk sårbare, ensomme og så videre samt talrige kombinationer heraf.

Flere af disse subgrupper kan have svært ved at finde ind i et frivilligt fællesskab, selvom de på nogle parametre som for eksempel køn og alder passer ind i en forenings ønskede frivilligprofil. Årsagerne kan være mange, men særligt en manglende naturlig indgang til frivilligt arbejde kan blive en barriere.

Det kan være, at de ikke har nogle i deres netværk, der laver frivilligt arbejde, som kan invitere dem med, eller de lever med personlige udfordringer, som betyder, at de skal have ekstra støtte for at kunne engagere sig frivilligt.

Frivillige verden skal være åben for alle
Julia B. Hunt nævner i artiklen, at alt for mange organisationer lider af en unødvendig trang til at mangfoldiggøre deres organisation. Men Frivilligjob.dk lavede i første kvartal af 2018 en undersøgelse blandt 525 organisationsbrugere på Frivilligjob.dk, hvor kun 40 procent angiver, at de har en form for strategi omkring mangfoldig rekruttering, mens 44 procent svarer, at de ikke har.

Det kan tyde på, at det ikke er alle steder i den frivillige sektor, at mangfoldighed bliver italesat i særlig høj grad. Ligeledes har organisationer meget begrænset fokus på at beskrive frivilligjobs på en måde, så de også er tilgængelige for personer, der oplever forskellige udfordringer.

Kun fem-otte procent af organisationerne på Frivilligjob.dk har aktivt overvejelser om behov hos personer med handicaps, funktionsnedsættelse, kronisk syge eller psykisk sårbare med i deres jobbeskrivelser.

Den frivillige verden rummer mange muligheder, men det er ikke alle, der naturligt kan få adgang til dem. Det er forståeligt, at organisationer efterstræber fokuseret rekruttering af frivillige, men de skal passe på, at det ikke betyder, at de bliver lukket land for de personer, som ikke passer ind i standard frivillig-skabelonen.

Derfor arbejder vi aktivt for, at Frivilligjob.dk bliver et digitalt værktøj, som kan være brobygger mellem foreninger og personer, som ønsker at gøre en forskel, uanset hvilke udfordringer de har med i bagagen.

Forrige artikel TV-debat: Hvis vi handler sammen, kan vi sikre en retfærdig verden Næste artikel Ingerfair: Mangfoldighed er fint, men skal understøtte formålet Ingerfair: Mangfoldighed er fint, men skal understøtte formålet