Debat: Mikro-management er ren gift for en frivillig organisation

DEBAT: Som ledelse skal man arbejde for gode rammer uden selv at have ambitioner om at udfylde dem til mindste detalje, lyder budskabet fra Jesper Fisker, administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse.

Af Jesper Fisker 
Adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse 

Det, jeg havde set allermest frem til ved skiftet fra centraladministrationen til Kræftens Bekæmpelse, var at komme til at arbejde i en organisation, hvor frivillige er grundlaget, fundamentet, ja, selve DNA’et i foreningen. Jeg brugte den første måned af min direktørtid på at rejse rundt og møde så mange som muligt, og i midten af maj tog jeg til Kartoffelfarmen, som er Kræftens Bekæmpelses fantastiske mødested uden for Ikast.

Her var de midtjyske lokalforeningsformænd samlet til møde i “erfa-gruppen”, og det er nogle imponerende seje, erfarne og dedikerede frivillige, kan jeg godt hilse og sige. Jeg kan dermed også hilse og sige, at de var meget tydelige i deres forventninger til mig som ny direktør. Denne forening har noget særligt at tage godt vare på – nemlig det frivillige engagement. Det vil jeg altid huske!

Hvad vil det sige at "lede" fremadrettet? 
Ligesom mange andre foreninger er Kræftens Bekæmpelse dybt afhængig af, at nogen vil bruge deres fritid og hjælpe os uden at få en krone for det. Hvert år gør 47.000 frivillige en kæmpe indsats for kræftsagen. Hvis man prøver den umulige øvelse at opgøre det i arbejdstid, svarer det til langt over 900 årsværk. Til sammenligning er der lidt over 700 ansatte årsværk i Kræftens Bekæmpelse. Som demokratisk forening er det desuden frivillige, der træffer de vigtigste beslutninger for den fremtidige retning for foreningen.

Det stiller store krav til ledelsen og til organisationen, for vi skal hele tiden sikre, at det er attraktivt at være frivillig – også for unge frivillige, som vil noget andet end det, vi plejer. Hvis man som leder i en frivillig organisation har ambition om at vide alt, hvad der foregår i detaljer − for slet ikke at tale om at bestemme alting i detaljer − så går det galt. Som ledelse skal man arbejde for gode rammer uden selv at have ambitioner om at udfylde dem til mindste detalje.

Vær fri og lyt til idéer
Man skal støtte, stille viden og materiale til rådighed. Formidle den viden, der findes i den ansatte del af organisationen. Koordinere internt og skabe relationer. Lytte til gode ideer. Møde op til alle de vigtige møder, man bliver inviteret til – både hos beslutningstagerne på Christiansborg og mindst lige så vigtigt; på Kartoffelfarmen og alle de andre steder, hvor det frivillige engagement lever. Her myldrer det frem med en mangfoldighed af aktiviteter og idéer, som er grund til, at vi når så bredt ud med vores dagsorden om, at færre skal rammes af kræft, at flere skal overleve kræft, og at alle skal have det bedst mulige liv med og efter kræft.

Forrige artikel Debat: Bør der stilles større krav til ledelse i den tredje sektor? Debat: Bør der stilles større krav til ledelse i den tredje sektor? Næste artikel Debat: Er det trivsel og kreativitet, som skaber den gode ledelse? Debat: Er det trivsel og kreativitet, som skaber den gode ledelse?