Mødrehjælpen: Partnerskaber giver bedre velfærd

DEBAT: Vi hilser Mercados forslag om tættere samarbejde mellem det offentlige og civilsamfundet velkommen. Konstruktive partnerskaber kan hjælpe samfundets sårbare endnu mere, skriver Mødrehjælpens nye direktør, Ninna Thomsen.

Af Ninna Thomsen
Direktør, Mødrehjælpen

Børne- og socialminister Mai Mercado inviterer i et interview med Altinget.dk de civile aktører tættere ind i løsningen af de velfærdsopgaver, som skal sikre øget inklusion for de mange danskere, som føler sig uden for fællesskabet.

I Mødrehjælpen hilser vi invitationen velkommen. For vi har gennem de sidste mange år kunne se, at hjælpen til sårbare familier virker allerbedst, når vi i vores indsatser arbejder tæt sammen med både kommuner og regioner.

Og der er grund til at tænke innovativt, når visionerne for fremtidens velfærdsløsninger diskuteres. Tal fra den netop publicerede Sundhedsprofil, der sammenfatter danskernes sundhed, er mildest talt bekymrende.

En ud af otte danskere har dårlig mental sundhed. For unge kvinder er andelen med højt stressniveau 35-40 procent. Knap 10 procent af unge mænd og kvinder er ensomme. For disse tre indikatorer gælder det, at de alle er steget siden sidst, temperaturen på danskernes sundhed blev målt.

Jeg synes, det er bekymrende, at vi i vores samfund - trods øget velstand og positiv udvikling på mange områder - ser et billede af, at særligt unge mistrives. Desværre er det også et billede, vi genkender i Mødrehjælpens mange rådgivnings- og netværksaktiviteter, hvor vi årligt har over 18.000 henvendelser.

Fælles indsats virker
Heldigvis oplever vi også dagligt eksempler på, at det lykkes at hjælpe sårbare familier videre og på vej ud af ensomhed og mistrivsel. Mødrehjælpen har fire steder i landet et partnerskabsprojekt med kommuner for unge, sårbare mødre.

Partnerskabsprojekterne består kort fortalt af en udvidet mødregruppe, hvor de unge mødre hjælpes på vej af sundhedsplejerske, socialrådgivere, uddannelsesvejleder og frivillige. Den faglige rådgivning, som mødrene modtager, varetages udelukkende af professionelle ansat i Mødrehjælpen, kommunen eller regionen i det fælles partnerskab.

Mødrene får dermed i princippet den samme hjælp, som de ville få i den kommunale forvaltning – men i partnerskabsprojekterne er hjælpen samlet ét sted og målrettet mødrenes behov.

Ligesom det i partnerskaberne er langt mere naturligt at knytte mødrene sammen med frivillige kræfter, så vi kan styrke deres sociale netværk og give dem hjælp til eksempelvis madlavning eller aktiviteter med børnene.

Den medmenneskelige relation, der opstår mellem den unge, sårbare mor og de frivillige, er unik. Den er med til at støtte den unge mor i sit forældreskab og modvirker den sociale isolation, som vi ofte møder i sårbare familier.

I Mødrehjælpen har vi erfaret, at såvel kommunale som frivillige indsatser for sårbare familier virker bedst, når de findes i en sammenhængende og integreret pakke.

Vi kan ikke komme i mål med at indfri komplekse mål for uddannelse og beskæftigelse, forældreevne, trivsel i familien og netværk for sårbare familier, hvis vi ikke arbejder sammen på tværs af offentlige tilbud og civilsamfundet.

Flere partnerskaber med det offentlige
En del af den kritik, der ofte kommer frem, når vi taler om frivillige, der kobles på de offentlige velfærdsopgaver, er opgaveglidning. Jeg er helt enig i, at vi skal sikre kvaliteten af den offentlige kernevelfærd og ikke spare ressourcer ved at lade frivillige løse opgaverne.

For mig handler det dog om, at vi som samfund kan hjælpe den sårbare familie bedst, hvis vi integrerer vores hjælp mellem offentligt tilbud og civilsamfund. Det er vores erfaring, at integration af frivillige i den offentlige opgaveløsning er mest succesfuld, når det sker i regi af en frivillig forening, da det her er en naturlig del af DNA’et.

Ligesom det for mange sårbare familier er en tryggere ramme, at tilbuddene placeres et par skridt væk fra den kommune, som de nogle gange også oplever at være i konflikt med.

For at vi kan byde ind på børne- og socialministerens invitation og blive en større og mere integreret del af løsningen af velfærdssamfundets udfordringer, er det nødvendigt, at man fra centralt hold ser på de rammevilkår, vi har som frivillige sociale foreninger.

Derfor er jeg glad for, at ministeren har lyttet til de anbefalinger, der kom frem i forbindelse med arbejdet med en ny civilsamfundsstrategi.

I Mødrehjælpen er vi klar til at tage udfordringen op og vil gerne indgå i endnu flere konstruktive partnerskaber med kommuner og regioner og i fællesskab skabe indsatser med størst mulig værdi for samfundets sårbare familier. 

Forrige artikel Debat: Frivilligområdet skal ikke blive kommunernes losseplads, Mercado Debat: Frivilligområdet skal ikke blive kommunernes losseplads, Mercado Næste artikel Friluftsrådet: Grønne frivillige er også guld værd, Mercado Friluftsrådet: Grønne frivillige er også guld værd, Mercado