Debat

Organisationer: Involvér os i det nye biodiversitetsråd

Organisationerne er vigtige medspillere i et kommende biodiversitetsråd. Vi håber, at regeringen og dens støttepartier kan se værdien af et bredt sammensat råd, lyder det fra Danmarks Biavlerforening, Danmarks Jægerforbund, Friluftsrådet, Landbrug & Fødevarer og Økologisk Landsforening.

Der er forskellige ønsker til biodiversitetsrådet fra regeringen og dens støttepartier. Vi ser frem til at blive involveret i arbejdet, skriver en række organisationer.
Der er forskellige ønsker til biodiversitetsrådet fra regeringen og dens støttepartier. Vi ser frem til at blive involveret i arbejdet, skriver en række organisationer. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix
Arne T. Henriksen
Claus Lind Christensen
Lone Andersen
Niels-Christian Levin Hansen
Per Kølster
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Det indgår som en del af aftalen om Natur- og biodiversitetspakken fra december 2020, at der skal nedsættes et biodiversitetsråd.

Det fremgår ikke nærmere af aftaleteksten, hvordan et sådant råd skal sammensættes, eller hvilke områder det skal arbejde med, men af Altinget Miljø 18. april fremgår det, at der er forskellige ønsker til et sådant råd fra regeringen og dens støttepartier, ligesom WWF Verdensnaturfonden også den 12. april kom med sit bud på, hvordan et sådant råd kan sammensættes.

I efteråret 2019 var vi en bred kreds af organisationer, der fandt sammen om en række anbefalinger vedrørende natur og biodiversitet i det åbne land. En af disse anbefalinger er, at der skal nedsættes et biodiversitetsråd, med det formål at rådgive den til enhver tid siddende miljøminister i spørgsmål om natur og biodiversitet. Det fremgår endvidere af denne anbefaling, at rådet gennem sin opbygning skal sikre inddragelse af både forskere og organisationer.

Kombination af forskere og organisationer
Set med vores øjne er netop inddragelsen af både forskere og organisationer helt afgørende for at opnå varige og ambitiøse resultater for natur og biodiversitet. Som organisationer er vi talerør for en bred vifte af interesser, og vi ligger inde med stor viden om, både hvad der er behov for, og hvor udfordringerne er – og ikke mindst hvilke løsninger der skal til, for at indsatser for biodiversiteten kan realiseres.

Vi ser frem til at blive involveret i arbejdet med et kommende biodiversitetsråd. Vi håber, at regeringen og dens støttepartier kan se værdien af et bredt sammensat råd.

Arne T. Henriksen, Claus Lind Christensen, Niels-Christian Levin Hansen, Lone Andersen og Per Kølster, hhv. fra Danmarks Biavlerforening, Danmarks Jægerforbund, Friluftsrådet, Landbrug & Fødevarer og Økologisk Landsforening

Vælger man, som WWF Verdensnaturforen foreslår det, en model, hvor der udelukkede inddrages forskere, får man nok den faglige viden repræsenteret, men man mister det ejerskab og de mangfoldige perspektiver, vi kan bidrage med som organisationer og som repræsentanter for både benyttere og beskyttere.

Selvfølgelig skal en indsats for natur og biodiversitet hvile på det bedst mulige faglige grundlag – uden det kan indsatsen hurtigt blive forfejlet – men vi tror på, at man med den rette kombination af forskere og organisationer kan opnå en vigtig synergieffekt, der på sigt vil være en gevinst for biodiversiteten.

Et råd med faglig viden og bred forankring
Når det kommer til spørgsmålet om, hvilke opgaver et kommende biodiversitetsråd skal beskæftige sig med, så skal der ikke herske nogen tvivl om, at vi gerne ser et råd, der kan rådgive en miljøminister om et bredt spektrum af emner vedrørende natur og biodiversitet i det åbne land.

Hvis man, som der lægges op til fra Socialdemokratiet, vil starte med et råd, der udelukkende skal rådgive om natur- og biodiversitetspakkens tiltag, så vil man, som vi ser det, afskære sig fra en masse nyttig viden og værdifuld rådgivning. Omvendt kan det jo være et sted at starte, og så vil man forhåbentlig finde ud, at der er god mening i at udvide rådets virke – både i forhold til emner og i forhold til tidsperiode.

Fra organisationernes side vil vi se frem til at blive involveret i arbejdet med et kommende biodiversitetsråd. Vi håber, at regeringen og dens støttepartier kan se værdien af et bredt sammensat råd, hvor faglig viden og en bred forankring kan supplere hinanden til gavn for naturen og biodiversiteten.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Lea Wermelin

Miljøminister, MF (S)
cand.scient.pol. (Københavns Uni. 2011)