Tidligere IMCC-aktive: DUF svigter Hal Kochs værdier og tryner mindretallet

DEBAT: Dansk Ungdoms Fællesråd tager på et tyndt grundlag støtten fra foreninger for til gengæld at prioritere politiske medlemmer og spejdere. Organisationen handler i dag både uetisk og udemokratisk, skriver en række tidligere aktive i den konkurstruede ungdomsforening IMCC.

Placeholder image
I DUF har man med styrelsens mandat besluttede, at politiske medlemmer og spejdere er mere værd i DUF-tilskud end andre unge, skriver de tidligere aktive i IMCC. (Foto: Johan Stauner Bill/Ritzau Scanpix)

Redaktør på Altinget: udvikling og journalist på Altinget: civilsamfund
Ansat på Altinget siden september 2015.

Jeg har tidligere været pressemedarbejder i Diabetesforeningen og freelancet for en række medier - blandt andet Information, Weekendavisen, Magasinet Udvikling og Kristeligt Dagblad.

Derudover har jeg lavet lokaljournalistik for Kalundborg Folkeblad og Holbæk Amts Venstreblad. 

Uddannet journalist fra RUC, hvorfra jeg desuden har en kandidat i Filosofi. 

Send meget gerne idéer om især ngo'er og frivillighed samt ris og ros til rl@altinget.dk. Følg mig på Twitter på @R_Loeppenthin.

Vis mereIcon / Direction / Dropdown
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Jesper Mølgaard og Tobias Nielsen med flere (se dokumentationsboks)
Hhv. tidligere formand for IMCC og tidligere landssekretær for IMCC

DUF hævder at være funderet i Hal Kochs værdier om demokrati. Men det store flertal har tilsyneladende glemt Hal Kochs synspunkt om, at "demokratiets væsen" ikke er "bestemt ved afstemningen."

Samtalen er central. For ellers er der ikke "tale om demokrati, men om et diktatur fra flertallets side," som Hal Koch formulerede det.

Konsekvensen er, at flere ungdomsforeninger bliver beskåret eller helt mister støtte fra det, der ellers skulle være den danske ungdoms fællesråd.

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til debat@altinget.dk.

Da man i DUF for et par år siden ændrede modellen for fordeling af udlodningsmidlerne, var der mange, som var kritiske. Ikke mindst fordi man fornemmede, at der bag reformen af den måde, hvorpå DUF fordeler omkring 125 millioner kroner årligt til ungdomsforeninger i Danmark, i virkeligheden lå helt andre motiver end dem, som blev meldt ud.

Politiske medlemmer og spejdere mere værd
I arbejdsgruppen bag den meget uskønne reform sad mange repræsentanter fra politiske ungdomspartier og spejdere med personsammenfald til henholdsvis DUF's bestyrelse (styrelsen) og tipsudvalget.

Det er vores erfaring, at hvis man møder en tilfældig delegeret til DUF's delegeretmøde, så vil langt de fleste indrømme, at DUF langtfra er et demokrati, nok snarere et kratokrati. Men denne debat bliver desværre aldrig rejst.

Jesper Mølgaard og Tobias Nielsen med flere , Hhv. tidligere formand for IMCC og tidligere landssekretær for IMCC

Kritikken gik blandt andet på, at enkelte magtfulde ungdomsorganisationer med reformen ville sikre flere penge til egne aktiviteter ved at give mindre til andre typer organisationer under DUF-paraplyen.

Helt konkret endte det da også med, at man med styrelsens mandat besluttede, at politiske medlemmer og spejdere er mere værd (i DUF-tilskud forstås) end andre unge.

Derudover gjorde nye krav det også sværere for nye og mindre organisationer at få tilskud fra DUF. Det er derfor ikke underligt, at man i 2018 har set det største antal klager, ni, over afgørelser truffet af DUF vedrørende driftstilskud i nyere tid.

Vil man forstå reformen af, hvordan tipsmidlerne bliver fordelt, er det værd at være opmærksom på to vigtige mekanismer i foreningsdanmark.

For det første er tipsmidlerne, som uddeles via DUF, et nulsumsspil. Det vil sige, at jo flere foreninger, som kommer til, desto flere skal deles om de midler, der er. Derfor har en række større foreninger i DUF historisk kæmpet med næb og kløer for, gennem deres proportionelt større indflydelse i styrelsen, at sikre sig selv en større del af kagen.

Altinget kunne således allerede i maj 2018 afsløre, at størstedelen af organisationerne i ledelsen af DUF har fået mere i støtte som følge af nye tilskudsregler.

Visse foreninger forgyldes
For det andet har flere "klassiske”"ungdomsorganisationer med tiden mistet medlemmer, mens en række nye ungdomsorganisationer er kommet til og har vokset sig større.

De hurtigst voksende organisationer finder man især inden for socialområdet, og de tæller eksempelvis Red Barnet Ungdom og Ungdommens Røde Kors.

Vi tror, at dette er årsagen til, at man med reformen indførte "skønnet vurdering" til alle sociale foreninger samt foreninger, hvis struktur ikke følger den klassiske organisering som ved spejderne eller de politiske ungdomspartier.

Alle foreninger med skønnet vurdering modtager et ugennemsigtigt tilskud, da det ikke baseres på objektive kriterier, men i stedet på skøn fra udvalgsmedlemmer i tipsudvalget. Et skøn, som der hidtil er blevet nægtet aktindsigt i, men som "tilfældigvis" altid ender med at give et højere tilskud per medlem for de politiske ungdomspartier og spejdere.

Udover at reformen på denne måde har forgyldt de foreninger, der har den største repræsentation i styrelsen, og samtidig har reduceret tilskuddet til eksempelvis Ungdommens Røde Kors (URK) med to millioner kroner og Red Barnets Ungdom med 800.000 kroner. Som en lille krølle på historien, så kunne DUF’s formand og næstformand kort efter glæde sig over en lønforhøjelse på 150 procent.

Vigtig organisation er konkurstruet
Senest har DUF besluttet, med de-facto tilbagevirkende kraft, at fratage et driftstilskud på cirka 1,4 millioner kroner til ungdomsorganisationen IMCC. Dette efterlader en 69 år gammel, men stadig særdeles aktiv ungdomsorganisation med næsten 2000 aktive medlemmer, akut truet af konkurs.

Hvorfor en organisation, som i mere end ti år har været tilskudsberettiget i dens nuværende struktur, pludseligt ikke længere skulle være det, det kan være svært at forstå. Men det kan måske netop skyldes, at foreningen de seneste år er vokset både i medlemmer og aktivitet. 

Driftstilskuddet fra DUF skulle dække udgifterne i IMCC til indeværende regnskabsår, men meddelelsen er først modtaget 1. november 2019, hvilket ikke giver mulighed for justeringer af budgettet eller opsøgning af alternative indtægtskilder.

Dette betyder, at organisationen de facto er konkurstruet. Selvom en eventuel klage vil få medhold i tipsungdomsnævnet, har dette en sagsbehandlingstid på op til seks måneder, og pengene vil derfor først skulle udbetales efter en afskedigelse af sekretariatet. Dette er desuden usandsynligt, da ingen klagere har fået medhold fra tipsungdomsnævnet siden 2013.

Det centrale i den aktuelle sag om IMCC er et af kravene i den nye tilskudsmodel: For at modtage støtte, skal en organisation have minimum 500 medlemmer og seks lokalafdelinger fordelt på de fem regioner.

Ønsker ikke at forstå vores arbejde
Kravet har været funderet på et argument om, at DUF’s støttekroner skulle bredes mere ud geografisk.

Her er det essentielt, at IMCC opfylder kravene, men har fået afslag grundet organisationens særlige struktur (IMCC er organiseret i aktivitetsgrupper, der har tilknytning til en eller flere af seks lokalafdelinger - frem for den klassiske model, hvor en lokalafdeling har aktivitetsgrupper under sig).

IMCC blev i juni måned udtaget til såkaldt ”ekstra kontrol,” hvor nogle få af DUF’s medlemsorganisationer efter lodtrækning skal gennemgå en særlig kontrol.

Her skriver revisionsselskabet Albjerg, at det er usikkert, om to lokalforeninger lever op til tilskudsbekendtgørelsens krav om regelmæssige, lokalt iværksatte aktiviteter. Man opfordrer derfor DUF til at gå i dialog med IMCC om problemstillingen.

"Vi anbefaler, at DUF drøfter opfyldelsen heraf med organisationen," lyder det.

Albjerg konkluderer samtidig.

 "bortset fra ovenstående – ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at organisationen ikke er tilskudsberettiget til driftstilskud."

Alligevel har DUF skønnet, at opfordringen til dialog var opfyldt med en enkelt e-mail og et afslag.

Det tyder på, at den her beslutning er båret af et tipsudvalg og en DUF-ledelse, der ikke ønsker at forstå, hvordan IMCC aktiverer de frivillige nationalt og internationalt.

Desværre har den begrænsede del af DUF, der foretager vurderingen, set igennem fingre med det store arbejde, som mange organisationer laver på tværs af Danmark.

IMCC har for eksempel brugt DUF's tilskud på blandt andet undervisning rundt om i lande -  i alt fra organdonation, førstehjælp, oplysning om psykisk sårbarhed, seksualundervisning og bamsehospitaler. IMCC er den største aktør på DUF’s internationale område, har leveret flere tidligere ungdomsdelegater til FN og sender mere end 100 medlemmer på udveksling årligt.

Dertil kommer de projekter, der har støttet demokratisering og civilsamfundsinstitutioner i andre lande. Derudover arbejder IMCC aktivt med op til flere af DUF's egne pointer i deres ligestillingspolitik.

Hal Koch og den demokratiske dialog
Måden, denne sag er forløbet på, er ikke i Hal Kochs, DUF's stifter, ånd. Og det er også i modstrid med DUF's eget erfaringspapir, hvor det fremgår, at organisationer skal have mulighed for at beskrive, "hvad organisationen særligt gerne vil anerkendes for, og hvad organisationen selv ser som sin særlige værdi."

Hal Koch mente, at demokratiet, mere end den rene valghandling, byggede på samtalen som bærende princip, samt at mindretallet også skulle tilgodeses.

Man kunne passende spørge styrelsen og tipsudvalget om, hvorvidt de føler at have levet op til hans forståelse af demokrati i denne sag?

DUF's ledelse vil formentlig hævde, at der ikke er noget at komme efter, da processen har været vedtaget på demokratisk vis. Men det er skribenternes erfaring, at hvis man møder en tilfældig delegeret til DUF's delegeretmøde, så vil langt de fleste indrømme, udenfor citat, at DUF langtfra er et demokrati, nok snarere et kratokrati. Men denne debat bliver desværre aldrig rejst.

Forståeligt nok er der ingen, der vil bringe deres organisation i "bad standing" ved åbent at sige højt, hvad der bliver hvisket i krogene.

Læs også

Jura som erstatning for etik
Formentlig er der ikke noget, der kommer til at ændre sig ved denne situation.

De politiske partier og spejderne har privilegiet af at sidde på magten til at ændre det, og som regel er man blind for sine egne privilegier. Og hvornår har man i øvrigt hørt om mennesker med magt, der er blevet overbevist af gode argumenter?

Hvis man vil starte debatten med at lytte, kan man passende på det kommende delegeretmøde spørge sine meddelegerede, om det er god stil, at politikere og spejderes medlemmer betyder flere støttekroner?

Som Pippi Langstrømpe siger: "Den som er vældig stærk, bør også være vældig rar."

Og skulle nogen alligevel samle mod til at komme med kritik, så har man typisk fra DUF's ledelse svaret på kritikken med et røgslør af teknikaliteter i forhold til fordelingspolitikken. Man har brugt jura som erstatning for etik og flertalsdiktatur som erstatning for demokrati.

Men der er ingen grund til at komplicere tingene. I stedet kan man stille to simple spørgsmål: For det første - er det i overensstemmelse med Hal Kochs ånd at fjerne driftstilskuddet til en organisation, der formelt set opfylder kravene, med udgangspunkt i en meget tvivlsom skønsmæssig vurdering og på baggrund af en dialog, der ikke har fundet sted?

Og for det andet - er det en fornuftig beslutning at ødelægge en forening, der i den grad leverer handling bag ordene?

Dokumentation

IMCC står for International Medical Cooperation Committee, som er en ungdomsforening, der organiserer omkring 2000 frivillige.

Oprindeligt bestod organisation primært af medicinstuderende, men har i dag medlemmer inden for en stribe sundhedsfag.

De frivillige tager blandt andet rundt på skoler og laver seksualundervisning og kurser i førstehjælp.

Indlægget er skrevet af:

  • Jesper Mølgaard, tidligere formand for IMCC
  • Tobias Nielsen, tidligere landssekretær for IMCC og tidligere formand for Red Barnet Ungdom
  • Steen Kåre Fagerberg, tidligere formand for IMCC og tidligere formand for DUF’s MENA-udvalg
  • Sarah Chehri, tidligere formand for IMCC og tidligere FN Ungdomsdelegat for DUF
  • Howraman Meteran​, tidligere bestyrelsesmedlem for IMCC og økonomiansvarlig
  • Caroline Arnbjerg​, tidligere bestyrelsesmedlem i IMCC og økonomiansvarlig
  • Pelle Harris Krog​, tidligere bestyrelsesmedlem i  IMCC og internationalt ansvarlig
  • Kasper Skotte Ejlskov, tidligere bestyrelsesmedlem i IMCC
  • Patricia Fruelund, tidligere formand for IMCC


Politik har aldrig været vigtigere
Få gratis nyheder fra Danmarks største politiske redaktion
Ved at tilmelde dig Altingets nyhedsbrev, accepterer du vores generelle betingelser