ALT: Menneskerettighederne skal tilpasses den digitale tidsalder

DEBAT: I den digitale verden er borgenes privatliv og frihed truet. Der mangler regler på området, og her skal Danmark gå forrest, skriver Sikandar Siddique (ALT).

Af Sikandar Siddique (ALT)
It-ordfører

Facebook lytter med! Vi lever nu i en verden, hvor udenlandske tech-giganter hører, nedskriver og gemmer dine private samtaler. I George Orwells 1984 er staten det altovervågende monster. I dit og mit 2019 er dette monster en håndfuld af privatejede virksomheder. Forskellen for dig og mig er ligegyldig. Resultatet er det samme – vores privatliv og frihed er truet.  

Vi skal aldrig affinde os med at deponere vores liv og frihed i hænderne på Mark Zuckerberg. Derfor ønsker Alternativet at styrke den enkelte borgers privatliv, demokrati og deltagelse i den digitaliserede fremtid.

Det er helt afgørende, at Danmark går forrest og sætter høje standarder, som tvinger virksomheder og stater til at respektere vores grundlæggende menneskerettigheder. Derfor foreslår vi at fastsætte en række digitale borgerrettigheder, der skal værne om dansk data – også uden for Europas grænser.

Det skal for eksempel stå klart, at alle danskere har ret til privatliv på internettet. At alle danskere skal kunne tilvælge analog kommunikation (eksempelvis et opkald, et fysisk brev, et møde), sagsbehandling og rådgivning hos offentlige myndigheder, og at al overvågning skal bero på en tidsbegrænset dommerkendelse.

Danskere skal ikke bindes til software eller udsættes for masseovervågning.

Menneskerettighederne skal opdateres
Den fælles europæiske persondataforordning (GDPR) er et vigtigt skridt i den rigtige retning, men udviklingen går stærkt, og danske såvel som europæiske borgeres privatliv er truet af magtfulde kommercielle interesser.

Danmark bør derfor vise vejen, indføre klare, solide rettigheder for danske borgere og skubbe på i forhold til den gode udvikling i Europa. Vi foreslår derfor også stærkere fælleseuropæisk lovgivning med udgangspunkt i menneskerettighederne, der kan sikre borgernes ret til egen data.

I den sammenhæng er det afgørende, at menneskerettighederne opdateres til den virtuelle tidsalder. Mange af de problemstillinger, folk nu står over for, var utænkelige, da menneskerettighederne først blev skrevet. Ikke desto mindre er disse problemstillinger lige så vigtige at håndtere som datidens.

Her har Danmark en unik mulighed for at vise verden en mere moderne, humanistisk vej til en digital fremtid.

Modvirk hovedløs masseovervågning
Når PET gennem et samarbejde med Forsvarets Efterretningstjeneste masseovervåger den danske befolkning, udfordres vores demokrati ved at erodere tilliden til staten. Derfor har jeg også bedt ministeren redegøre for, hvordan en så lyssky procedure er blevet etableret og har fået lov til at forsætte i fire år.

Det må og skal være de folkevalgte politikeres fornemmeste opgave at sikre, at sådan noget aldrig gentager sig. Denne sag sætter kun en fed streg under, hvorfor Alternativet kræver "privacy by design"-løsninger i alle offentlige it-systemer.

Termen betyder, at der laves et teknisk design, der kan genoprette tredelingen af magten ved at sikre borgerne uindskrænket kontrol og ejerskab over egne data, så det ikke kan sælges eller overdrages, medmindre der foreligger en tilkendegivelse fra personen eller en dommerkendelse.

Staten skal have den rette tekniske kontrol tilbage over det digitale Danmark, uden at kunne misbruge denne kontrol. Den enkelte borger skal have sine rettigheder tilbage digitalt, så vi kan genskabe sikkerheden og tiltroen til vores demokratiske institutioner.

Brugerne skal genvinde kontrollen
Ligesom staten ikke kan sidde med alle kortene på hånden, kan vi heller ikke leve med, at enkelte leverandører står for alle landets it-løsninger. Software-løsninger skal ikke styres og huses bag lukkede døre.

Gennemsigtighed i forhold til, hvilke løsninger vi alle bruger, giver kontrollen tilbage til brugerne. Alternativet vil derfor arbejde for at sætte open source-løsninger i højsædet, når der skal udvikles nyt offentlig it.

OS-software er ofte sikrere end leverandørejet software, fordi den bagvedliggende kildekode kan efterprøves af enhver. Det giver tryghed og kontrol, når alle kan kigge med og påpege sikkerhedshuller og bagdøre.

Derudover skal offentlige it-løsninger eksistere som tilvalg, ikke som en forudsætning, for at sikre, at dårlige it-løsninger ikke ligger borgerne til last og bidrager til den digitale kløft mellem borger og samfund. 

Offentlige løsninger skal gøre det nemmere at være dansker – ikke sværere. Fremtidens digitale Danmark skal handle om mennesker – dig og mig, ikke diktatoriske stater eller lyssky virksomheder med profit som eneste ledetråd.

Forrige artikel Professor: Vi skal undgå teknologiske standardløsninger Professor: Vi skal undgå teknologiske standardløsninger Næste artikel Konsulent: Stop statens ulovlige it-projekter Konsulent: Stop statens ulovlige it-projekter
 • Anmeld

  Anne-Marie Krogsbøll · Ufrivillig datagris for feudalt tænkende tech-giganter og deres tilknyttede politiske skødehunde.

  Ja - stærkt indlæg - MEN!!!!!

  Der står meget rigtigt, og rigtigt godt i indlægget, så tak for det. Det meste er jeg 500 % enig i - det kan kun gå for langsomt. Men på et enkelt punkt er jeg ikke enig:

  Vi skal IKKE reagere defensivt ift. tech-giganters og kæmpe økonomiske interessers tolkning af menneskerettighederne! Ved at lægge op til en "opdatering" af disse, giver man disse onde kræfter skyts til at påstå, at retten til privatliv på nuværende tidspunkt IKKE allerede er en menneskeret - og det er frygteligt farligt, og helt forkert. Det er en fælde.

  Vi skal i stedet insistere på, at retten til privatliv SELVFØLGELIG også gælder digitalt allerede. Hvorfor i alverden skulle den ikke gøre det? Den digitale verden er ikke en anden verden - det er en del af den verden, som menneskerettigheder gælder i. At nogen kan finde på at stille spørgsmålstegn ved det, og hævde, at de ikke krænker nogen menneskerettigheder, når de krænker vores privatsfære - og på den måde begår overgreb mod os og stjæler vore liv og vor fremtid - er jo et strålende eksempel på netop det, som Shoshana Zuboff i sin bog "Overvågningskapitalismens Tidsalder" bruger meget plads på at beskrive, nemlig at disse giganter simpelthen har en drejebog for at bemægtige sig og omdefinere vore begrebet og værdier.

  Google, Facebook og lignende foretagender - også offentlige digi-klakører - har IKKE nogen som helst ret til at påstå, at menneskerettigheder ikke omhandler det digitale domæne!!!! Det er NewSpeak og det er forbrydelser mod menneskeheden, at de sætter deres stjernejurister til at finde huller til at påstå, at der ingen steder står, at retten til privatliv også gælder digitalt! Det er spin og manipulation, og vi bør trække disse firmaer (og offentlige institutioner, der hjælper dem) i retten for disse forbrydelser mod menneskeheden, og ikke lade os manipulere til at mene, at det er menneskerettighederne, der er mangelfulde - for så spiller vi deres spil, går ind på deres betingelser og går i deres fælde.

  Disse forbryderforetagender skal ikke sidde med ved bordet, hvor dette drøftes. De skal ikke have lov til - som Facebook netop nu lægger op til (https://www.computerworld.dk/art/248805/facebook-vil-have-global-privacy-standard-oensker-mere-regulering-og-kontrol) - at sætte rammerne for denne diskussion, invitere lovgivere og andre, og ende med at styre og forme debatten. De er ikke folkevalgte, og de skal ikke ind i regeringskontorer og andre folkevalgte steder. De skal i fængsel, hvis de ikke kan finde ud af at respektere menneskerettighederne. Og retten til privatliv ER en menneskeret allerede. Det skal vi holde fast i, og ikke gå i deres "så tvivl om fundamentale rettigheder er fundamentale"-fælde.

  Det er et utroligt kompleks område, og det bruger de imod os - verdens befolkning. De færreste af os har forudsætninger for at forstå, hvad denne udvikling faktisk indebærer, før det er for sent. Vi har brug for hjælp til at forstå det, og hvis vi vil have en chance for at kunne hamle op med tech-giganterne, og ikke lade os manipulere, bør så mange som muligt læse den "modlitteratur", som begynder at dukke op, før det er for sent - ellers ender vi som slaver og forsøgsdyr for disse onde kræfter.

  Shoshana Zuboff: "Overvågningskapitalismens tidsalder".
  Markus Bernsen: "Danmark Disrupted"
  Mads Vestergaard: "Digital Totalitarisme"
  Cathy O'Neill: "Weapons of Math Destruction"
  www.analogist.dk