Dansk IT: Udfordringen ved dataetik er teknologiens udvikling

DEBAT: Dataetik er for alvor kommet i fokus hos politikere, organisationer og virksomheder. En af de store udfordringer er, at dataetikken skal fungere i en digital virkelighed, der udvikler sig med ekstrem høj fart, skriver Lisa Herold Ferbing fra Dansk IT.

Af Lisa Herold Ferbing
Bestyrelsesformand i Dansk IT

Nogle gange går udviklingen så stærkt, at vi næsten kan miste overblikket over de massive forandringer, der sker lige for øjnene af os.

Sådan er det lidt med digitaliseringen. Man kan næsten glemme, at det faktisk ikke er mere end et par årtier siden, at world wide web kom ind i de danske hjem, at smartphones og sociale medier knap er teenagere, og at vi for ganske få år siden modtog mange fysiske breve i vores fysiske postkasser.

Den digitale udvikling sker i et ekstremt højt tempo. Derfor er det måske heller ikke så underligt, at det først er i de senere år, at der for alvor er kommet fokus på, at vi skal sikre, at digitaliseringen ikke går ud over de fundamentale principper, vores samfund bygger på.

Vi har altid et valg
Dataetik er et begreb, som mange politikere, interesseorganisationer, virksomheder og også borgere er begyndt at interesse sig for.

I Dansk IT har en arbejdsgruppe for dataetik i det seneste halve års tid arbejdet på at komme med en række anbefalinger til, hvordan man som virksomhed og myndighed kan arbejde dataetisk forsvarligt.

Det samme er opgaven for regeringens ekspertgruppe for dataetik. En af de store udfordringer ved at arbejde med dataetik er, at den digitale verden hele tiden udvikler sig. Nye teknologier og tjenester bobler frem i ét væk, og dermed opstår nye muligheder – og også nye dilemmaer.

Et grundlæggende spørgsmål er, hvordan data kan anvendes på en måde, så vi kan høste de potentielle gevinster ved teknologien uden at gå på kompromis med dataetikken?

Det bliver ikke lettere at finde svar på det spørgsmål, når den digitale verden på ingen måde er en statisk størrelse, men derimod udvikler sig konstant med nye teknologier og nye forretningsmodeller.

Det er lidt som at skulle optimere sikkerheden i en bil, der drøner afsted med 130 km/t. Heldigvis er det så også sådan, at vi som mennesker – også i forhold til digitaliseringen – altid har et valg i forhold til, hvor hurtigt udviklingen skal gå og i hvilken retning.

Der er behov for diskussioner
Valget er altid vores i sidste ende, men for at vi kan træffe valget, har vi brug for diskussionerne. Det er i høj grad her, dataetikken kommer ind i billedet.

I Dansk IT mener vi derfor, at det er helt afgørende, at vi i de dataetiske diskussioner har fokus på, hvilke grundlæggende principper, vi ønsker at værne om.

Hvis principperne er gennemtænkte og har den nødvendige opbakning på tværs af alle relevante aktører, så er vi rustet til at håndtere de samfundsmæssige forandringer, som digitaliseringen skaber. Også selvom udviklingen går hurtigt.

Her er en selvstændig pointe så også, at vi skal sikre, at vi rent faktisk er enige om, hvad vi forstår ved begrebet dataetik.

Vi behøver ikke at være enige i vores holdning til, hvad der rigtigt og forkert i den enkelte sag – men det er nødvendigt med en fælles forståelse af det begreb, der er hele omdrejningspunktet for diskussionen.

Vi skal sikre kontrolmekanismerne
I Dansk IT vil vi især opfordre til, at der kommer mere fokus på, at vi i digitaliseringens kølvand ikke må glemme at værne om de demokratiske processer og den retssikkerhed, som vores samfund bygger på.

Vi skal også arbejde målrettet med at sikre de nødvendige kontrolmekanismer, når det kommer til dataetik.

Hvilke organer har eksempelvis ansvaret for og mandatet til at kunne afgøre markante dataetiske spørgsmål, der har vidtrækkende konsekvenser for os alle? Debatten om dataetik er heldigvis ved at komme op i omdrejninger.

Det er på tide, for den digitale udvikling, som dataetikken skal forholde sig til, har haft speederen i bund i mange år efterhånden.

Forrige artikel Direktør til danske kommuner: Anvend teknologi og få smartere byer Direktør til danske kommuner: Anvend teknologi og få smartere byer Næste artikel Etikekspert: Dataetik er blevet en kampplads Etikekspert: Dataetik er blevet en kampplads