DF: Der er behov for at omskole og efteruddanne

DEBAT: Der er brug for en en løbende efteruddannelse, for den teknologi man uddannes til i dag vil være helt anderledes om bare fem eller ti år. Det skriver Jens Henrik Thulesen Dahl fra Dansk Folkeparti.

Af Jens Henrik Thulesen Dahl (DF)

Forsknings- og uddannelsesordfører

Altingets optaktspørgsmål til denne debat er ganske relevant og på ingen måde let at svare på. Hvordan tilpasser vi os den teknologiske udvikling?

Der kunne man spørge, om det ikke er den teknologiske udvikling, som skal tilpasses os?

Men svaret på det afhænger helt og holdent af, hvem man er, og hvilken rolle den teknologiske udvikling har i forhold til en.

For nogen er den teknologiske udvikling noget, man udsættes for. For eksempel digitalisering af kommunikation og digital post. Jeg har som borger eller virksomhed ikke bedt om at blive tvunget til, at min kommunikation med det offentlige skal foregå digitalt.

Og hvis det skal fungere succesfuldt, kræver det, at den teknologiske udvikling på dette område rettes mod at gøre det enkelt og nemt for mig.

For andre er den teknologiske udvikling et værktøj eller redskab i dagligdagen. Eksempelvis plejesengen på et sygehus eller robotten i industrien. Her har jeg som medarbejder en forventning om, at den teknologiske udvikling rettes mod at tilpasse mit værktøj eller redskab til mit arbejde, så det er til så stor en hjælp for mig som muligt.

Endelig er der dem, som ser den teknologiske udvikling som en mulighed for nye produkter, nye markeder. Her handler det om at udnytte og udvikle, at bruge og bygge ovenpå den teknologiske udvikling. Kort sagt om at være en del af den teknologiske udvikling.

Hvad skal man kunne i fremtiden?

Og hvilke kompetencer er det så, man har behov for som en del af fremtidens arbejdsstyrke. Først og fremmest en solid faglighed kombineret med evnen til at lære nyt og tilpasse sig nye måder at arbejde på.

Der er brug for en en løbende efteruddannelse, for den teknologi man uddannes til i dag vil være helt anderledes om bare fem eller ti år. Så kompetencer skal hele tiden opdateres og udvikles.

Hvis man eksempelvis ser på robotklyngen på Fyn, så er det et område i rivende udvikling, hvor der efterspørges kvalificeret arbejdskraft af en karakter og et omfang, som ingen (i hvert fald meget få) havde troet for blot få år siden. Her er der naturligvis behov for at uddanne naturfaglige kandidater og forskere, men absolut lige så vigtigt er det at uddanne teknikere og faglærte til området.

Og i lyset af den rivende udvikling og det stigende behov for arbejdskraft er der behov for at omskole og efteruddanne til branchen, som jo ikke kan vente adskillige år på, at et meroptag på ingeniøruddannelser og erhvervsuddannelserne giver flere færdiguddannede.

Flere skal motiveres

Samtidig – og selv om der sker en stor teknologisk udvikling – vil vi komme til at mangle rigtigt mange på de velkendte faglige uddannelser inden for byggeri- og metalområderne. Det gør det ekstra vigtigt, at de unge i skolerne motiveres og får den rigtige vejledning om uddannelsesvalg.

Der kræver det en indsats på flere områder. Dels skal vi søge at motivere flere til at tage naturvidenskabelige uddannelser og faglige uddannelser, så vi fremover helt basalt får flere nyuddannede til de brancher, som skal udvikle og udnytte potentialet inden for den teknologiske udvikling.

Samtidig skal vi sikre en smidig og effektiv efter- og videreuddannelse af arbejdsstyrken både i forhold til de med korte og de med lange uddannelser, så der er en reel mulighed for at sikre en reel tilpasning af arbejdsstyrken til de behov, der kommer på baggrund af den teknologiske udvikling.

Forrige artikel IBM-direktør: Vi skal uddanne os til kunstig intelligens IBM-direktør: Vi skal uddanne os til kunstig intelligens Næste artikel Erhvervsskolerne: Vi skal huske at inddrage de unge om fremtiden Erhvervsskolerne: Vi skal huske at inddrage de unge om fremtiden