IT-branchen: Fjern krav om besparelser på it-konsulenter i det offentlige

DEBAT: Vi skal passe på, at fjernelsen af anlægsloftet ikke skævvrider investeringerne i det offentlige. Nye byggerier og renovering af dem, vi allerede har, må ikke stå alene. Vi skal også investere markant mere i at udbygge den digitale offentlige service, skriver Natasha Friis Saxberg og Simon Svarrer.

Af Natasha Friis Saxberg og Simon Svarrer
Hhv. adm. direktør for IT-branchen og adm. direktør for Schultz Information samt formand for IT-branchens udvalg for offentlig digitalisering

Vi gør os som samfund mange anstrengelser for at komme igennem covid-19-situationen bedst muligt. Det gælder såvel sundhedsmæssigt som forretningsmæssigt og økonomisk. Vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at reducere omkostningerne ved begge udfordringer.

Over 40 procent af de danske virksomheder, der leverer til det offentlige, oplever lige nu, at de får annulleret eller udskudt ordrer og arbejdsopgaver fra det offentlige. Derfor er yderligere investeringer fra det offentlige en væsentlig del af kuren mod corona-konkurser.

Regeringen har i den henseende foretaget en række fornuftige erhvervsmæssige tiltag. Senest er anlægsloftet blevet fjernet, så kommuner og regioner nu har fået frit lejde i forhold til at investere flere penge på renovering og nybyggeri. Et klogt træk, som vil have stor betydning for disse brancher.

Lige så afgørende er det, at vi prioriterer digitale projekter og den fortsatte digitalisering af Danmark. På samme måde, som man har set behovet hos byggeri og anlæg, skal man sikre, at der fortsat kan investeres i IT-projekter.

Covid-19 kræver stop af besparelser på IT-konsulenter
Digitalisering er og bliver en central brik i at bevare vores velfærdssamfund. Derfor skal vi passe på, at fjernelsen af anlægsloftet ikke skævvrider investeringerne i det offentlige, og at vi dermed går ned ad en forkert vej. En vej, der ikke tager højde for de langsigtede udfordringer, som Danmark står over for.

Nye byggerier og renovering af dem, vi allerede har, må ikke stå alene. Vi skal også investere markant mere i at udbygge den digitale offentlige service. Derfor bør regeringen og Folketinget samlet set fjerne ethvert krav om besparelser på konsulentydelser, hvori digitalisering indgår, samt motivere til at investere i digitalisering på samme måde som anlægsinvesteringerne.

Og det skal ske nu. Der sker i øjeblikket en brat opbremsning i investeringer i den offentlige digitalisering, hvor næsten hver tredje it-leverandør oplever færre ordrer fra det offentlige på grund af covid-19-situationen.

Robotteknologi til sagsbehandling
Vores velfærdssamfund er og vil være udfordret i den kommende periode. Og ikke kun på grund af covid-19.

Demografien udvikler sig uhensigtsmæssigt. Færre mennesker i den arbejdsduelige alder betyder færre skatteindtægter, og flere ældre og unge, der gør krav på vores velfærdsydelser, betyder flere udgifter. En kløft der stiger så mange år frem i tiden, som vi lige nu kan anskue.

Det kræver, at vi gør noget andet, hvis ikke vi skal acceptere en markant serviceforringelse. Vores klare bud er fortsat at udbygge de digitale ydelser over tid og formå at anvende de nye muligheder, som ny teknologi tilvejebringer.

Vi skal derfor bruge denne og den kommende periode til at investere i ny it, der kan være med til at sikre vores velfærdssamfund i årene fremover. Med øget brug af data, robotter og kunstig intelligens kan vi opnå væsentlige bedre løsninger, end vi har i dag, samtidig med at vi kan gøre det mere effektivt.

Digitalisering kan for eksempel være med til at få flere borgere hurtigere i arbejde. Robotteknologi kan understøtte sagsbehandlerens arbejde, så der frigøres tid til dialogen med den enkelte borger.

Kunstig intelligens kan matche ledige borgere med virksomheder, og big data kan anvise, hvilke indsatser der virker. Selvfølgelig skal det foregå ansvarligt, og selvfølgelig skal de etiske retningslinjer, som sikrer den nødvendige retssikkerhed over for borgerne, efterleves. Det er ufravigeligt.

Den nye hverdag er bevis på digitaliseringens betydning
Covid-19-situationen har bevist vigtigheden af digitalisering i både den private og den offentlige sektor. Digitalisering har gjort det muligt for de fleste organisationer at køre videre, og den offentlige service kan i stort omfang foregå digitalt.

Det gælder undervisningen i folkeskoler, gymnasier og på universiteterne, de borgerrettede services i kommunerne, byrådsmøder afholdes som videokonferencer, og dialogerne med de praktiserende læger foregår online.

Derfor bør vi gøre alt, hvad vi kan, for at tilskynde til nye og bedre løsninger igennem de digitale muligheder.

Til regeringen, Folketinget og den kommunale topledelse er vores kraftige opfordring derfor: Fjern krav om besparelser på it-konsulenter, og invester i digitalisering nu. Det tjener Danmark – også på den lange bane.

Forrige artikel Ombudsmanden: Hvordan digitaliserer vi uden at skade vores retssikkerhed? Ombudsmanden: Hvordan digitaliserer vi uden at skade vores retssikkerhed? Næste artikel Styrelse: Digitalisering af geografisk data kan forbedre retssikkerheden Styrelse: Digitalisering af geografisk data kan forbedre retssikkerheden
Prosa: Kvinder vil have it-arbejdspladser med ordnede forhold

Prosa: Kvinder vil have it-arbejdspladser med ordnede forhold

DEBAT: Størstedelen af Prosas kvindelige medlemmer vælger offentlige arbejdspladser eller private med overenskomst. Danske arbejdspladser må revidere synet på overenskomster, hvis de vil tiltrække flere kandidater, mener Prosa.