Direktør: TV 2 afviser at tage imod betaling fra techgiganter for indhold

Techgiganterne er blevet for gigantiske, og de nyhedsplatforme, som blandt andre Facebook er ved at starte op, er en trussel mod mediernes redaktionelle uafhængighed, skriver Ulla Pors.

Placeholder image
Nyhedsdirektør på TV 2, Ulla Pors, ser techgiganternes nye nyhedsplatforme som "et meget farligt skridt i retning af monopolisering af nyhedsstrømmen." Foto: Ebbe Rosendahl/TV 2
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Techgiganternes impact og deraf følgende udfordringer fylder i debatten for tiden, og der er også nok at diskutere, for selvfølgelig er deres produkter ikke kun af det onde.

Googles tjenester og services er uforlignelige, hvilket deres enestående position er et bevis på. Vi elsker at ”google”, og brugen af ordet er i sig selv illustrativt for den betydning, som Google har i dag.

Og sammen med Facebook skaber Google store fordele for nyhedsmedierne i form af den udbredelse og rækkevidde, de to techselskaber har. TV 2’s og andre mediers historier kommer bredere og bedre ud til befolkningen, end hvis vi alle skulle have gjort det selv hver især.

Nye medier som Altinget og Zetland har netop fremhævet, at Facebook og Google udgør en hjælpende hånd ved at udbrede kendskabet til deres indhold. Så verden er ikke sort-hvid.

Men relationerne imellem techgiganterne og resten af verden er ikke desto mindre ude af balance – på for mange områder.

Giganter er blevet for gigantiske
Sammen med fem andre, danske mediehuse i Danmark var TV 2 i januar afsender på et opråb til politikerne om de udfordringer og problemer, som de store, amerikanske techgiganter har trukket med sig.

På TV 2 ser vi grundlæggende det problem, at giganter simpelthen er blevet for gigantiske. Deres indflydelse er enorm, og i store træk gør de naturligvis kun det, der gavner deres egne forretninger bedst.

Ulla Pors, nyhedsdirektør, TV 2

På TV 2 ser vi grundlæggende det problem, at giganter simpelthen er blevet for gigantiske. Deres indflydelse er enorm, og i store træk gør de naturligvis kun det, der gavner deres egne forretninger bedst.

Det gør jo de fleste virksomheder, men de her er alligevel noget særligt. De respekterer ikke, at de netop i kraft af deres voldsomme størrelse og deres sindrige konstruktion har et helt særligt ansvar.

Derfor er det bydende nødvendigt at regulere dem – på en række områder. Det arbejde er i gang på nationalt og internationalt niveau – men det har det været i årevis, og ubalancerne er stadig ikke bragt under kontrol.

På medieområdet er det særlig problematisk, at nyhedsmedierne mere eller mindre selvforskyldt er havnet i et afhængighedsforhold.

Det har været fremført, at medierne jo blot kan holde op med at lægge historier og indhold på Facebook. Det var nok en option for nogle år siden. Det er det ikke længere.

Facebook og Google har bygget en digital infrastruktur så effektiv og overlegen, at langt de fleste internetbrugere starter og slutter deres internetrejse hos en af techgiganterne. Det kan vi jo ikke ændre på. Så nyhedsmediernes tilstedeværelse dér, er nødvendig. Techgiganterne ejer den digitale infrastruktur, vi kan ikke komme udenom det.

Værdiskabelse går begge veje
Resultatet af den position illustreres ved omfanget af den trafik, de genererer. Facebook har opgjort, at platformen i 2020 sendte 1,3 milliarder klik til de danske medier. Det er helt urealistisk for medierne at kunne generere alle disse klik på egen hånd, selv om vi på TV 2 for eksempel får flere brugere direkte til vores platforme end for få år siden.

En af de centrale uenigheder består i, om fordelen i de 1,3 milliarder klik kun er ensidig, som techgiganterne konsekvent antyder, når de siger, at de jo bare stiller en platform ganske gratis til rådighed, som brugerne, medierne og resten af verden har kæmpestor værdi i.

Facebook mener, at de 1,3 milliarder klik har en anslået værdi af knap 400 millioner kroner for nyhedsmedierne.

Facebook fortæller imidlertid ikke om den værdi, som medieindholdet omvendt genererer for Facebook. Jeg lægger forsigtigt til grund, at Facebook trods alt ikke vil være så frække at påstå, at der ikke er nogen værdi den anden vej.

Derfor er debatformen urimelig, når Facebook konsekvent indikerer, at fordelen er ensidig i nyhedsmediernes favør. Det er den samme debatform, som når Facebook hævder, at kun fire procent af indholdet på Facebook er nyheder.

Dyrt købt sejr
Lige før påske landede et lovforslag på Folketingets bord. Her adresseres et hjørne af problemerne.

Lovforslaget er en implementering af ophavsretsdirektivet, som skal tvinge techgiganterne til betaling for indhold fra pressepublikationer, der ikke er links eller snippets.

Vi kan frygte, at enhver håndsrækning til techgiganterne i deres bestræbelser på at opbygge egne nyhedsplatforme vil være direkte kontraproduktivt og undergravende for nyhedsmedierne på længere sigt.

Ulla Pors, nyhedsdirektør, TV 2

I andre lande har techgiganterne indgået aftaler med nyhedsmedierne om betaling, men det kan vise sig at være en dyrt købt sejr med større downsides end fordele:

I nogle tilfælde har medierne indgået aftale om betaling for indhold, som techgiganterne til gengæld kan anvende og bringe på de nyhedsplatforme, som primært Facebook og Google er i færd med at bygge op.

Disse nyhedsplatforme er måske TV 2’s allervæsentligste bekymring:

Techgiganternes opbygning af egne nyhedsplatforme, der samler, udvælger, sorterer og kuraterer nyheder på tværs af nyhedsmedierne, vil være et meget farligt skridt i retning af monopolisering af nyhedsstrømmen og den journalistiske udvælgelse, og det vil bidrage til yderligere afhængighedsskabelse foruden den, der allerede er udbredt.

Hvad nu hvis techgiganterne også på dette område lykkes med at blive så stærke og dominerende, at brugerne føler sig så godt informeret allerede dér, at de end ikke klikker sig videre til de enkelte medier?

Hverken i Danmark eller i resten af verden har vi brug for at gøre techgiganterne dominerende på nye områder – tværtimod.

Håndsrækning kan være undergravende
For TV 2s nyhedssites er det afgørende for at tjene penge på abonnement og reklamer, at der kommer brugere – og dét er i sidste ende afgørende for, at vi kan producere oplysende og kritisk journalistik. Techgiganternes nyhedsplatforme er derfor også en trussel mod publicisme og mod public service, mod pluralisme.

Ved at indgå aftaler med techgiganterne risikerer man at hjælpe dem i målet om egne nyhedsplatforme.

Tillader man, at techselskaberne får etableret vaner hos borgerne, så de i stigende grad tilgår nyheder direkte på techgiganternes egne platforme i stedet for hos nyhedsmedierne direkte, har man som medier frasagt sig den redaktionelle kontrol, friheden og uafhængigheden.

Vi kan frygte, at enhver håndsrækning til techgiganterne i deres bestræbelser på at opbygge egne nyhedsplatforme vil være direkte kontraproduktivt og undergravende for nyhedsmedierne på længere sigt.

Redaktionel uafhængighed i spil
En mørk side ved betaling er økonomisk afhængighed. Derfor er der grund til at være varsom med aftaler om betaling for indhold.

TV 2 vil således ikke – uanset beløbets størrelse – have interesse i aftaler om betaling for indhold, som giver techgiganterne nogen form for direkte eller indirekte indflydelse over de rent redaktionelle og journalistiske metoder og udvælgelse.

Ulla Pors, nyhedsdirektør, TV 2

Når Facebook ved afslutningen af konflikten med den australske regering udtalte, at der var nået enighed om, at det vil være tilladt for Facebook at støtte de udgivere, som Facebook vælger, er det bekymrende, og det rejser en række spørgsmål.

Hvordan vil det påvirke den redaktionelle uafhængighed hos nyhedsmedierne, at de ”støttes” af Facebook?

Det er helt centralt, at nyhedsmedier er frie og uafhængige af alle uvedkommende interesser, herunder kommercielle – og da især af multinationale, dominerende, censurerende techgiganter.

Enhver form for betaling fra dem til det enkelte medie for indhold indebærer en risiko for påvirkning af de redaktionelle processer.

Det er klart, at Facebook og Google først og fremmest vil bruge det indhold, som afføder trafik og interaktioner, og som skaber engagement og involvering. Det kan umiddelbart lyde vældig demokratisk.

Det er blot ikke en parameter, som altid er gangbart i forhold til de velkendte journalistiske kriterier.

Der vil altså fortsat være historier, som fremmes, og andre, der undertrykkes – af rent kommercielle grunde uanset deres relevans og væsentlighed. Og det risikerer at påvirke nyhedsmediernes egne redaktionelle prioriteringer, så "kedelige" historier, der ikke trækker trafik og interaktioner, nedprioriteres – uanset deres væsentlighed.

Kan ikke købe sig til indflydelse
Der er altså en lang række grunde til at være på vagt over for måder at tilrettelægge techgiganternes betaling for indholdet.

TV 2 vil således ikke – uanset beløbets størrelse – have interesse i aftaler om betaling for indhold, som giver techgiganterne nogen form for direkte eller indirekte indflydelse over de rent redaktionelle og journalistiske metoder og udvælgelse.

Den uafhængighed og troværdighed, vi risikerer at tabe, er det allervigtigste, vi har som medier.

Eftersom techgiganterne først og fremmest er internationale teknologivirksomheder og ikke medievirksomheder – de er uden redaktionelle kompetencer og forståelse, uden indgående kendskab til Danmark og det danske samfund – kan de selvfølgelig ikke løse den opgave på nogen ansvarsfuld måde.

Vil de gå den vej, må de melde sig ind i samfundet på lige fod med os andre og acceptere hele pakken: Medieansvarsloven, Pressenævnet, skattebetaling og hvad der i øvrigt følger af danske regler og normer.

Og de skal lære som os andre at balancere mellem at tage ansvar for det indhold, vi bringer, uden at det bliver censur.

Læs også


Politik har aldrig været vigtigere
Få gratis nyheder fra Danmarks største politiske redaktion
Ved at tilmelde dig Altingets nyhedsbrev, accepterer du vores generelle betingelser