Nu har Mette Frederiksen truffet en beslutning om Barbara Bertelsens fremtid

Statsministeriets departementschef tager kritikken af hendes rolle i minksagen alvorligt, udtaler hun, efter hun onsdag har modtaget en advarsel fra statsministeren.

Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix
Katrine Falk Lønstrup

Barbara Bertelsen får en advarsel for sin rolle i den proces, der i november 2020 ledte frem til regeringens og Mette Frederiksens ulovlige instruks om, at alle mink i Danmark skulle aflives. 

Det oplyser Statsministeriet i en pressemeddelelse.

Statsministeriets departementschef slipper dermed med den mildeste disciplinære straf. Og ifølge Statsministeriet vil der ikke være yderligere ansættelsesretlige konsekvenser. Barbara Bertelsen har taget afgørelsen "til efterretning og accepteret" den, lyder det i en skriftlig kommentar.

Fakta

Disciplinære straffe i Tjenestemandsloven

Når det bliver besluttet, hvad der skal ske med de embedsmænd, der fik kritik i Minkkommissionens beretning, er der forskellige grader af disciplinær straf, hvor advarsel er den mildeste straf.

 1. Advarsel

 2. Irettesættelse

 3. Bøde på indtil 1/25 af månedslønnen

 4. Bøde på indtil halvdelen af månedslønnen

 5. Overførsel til andet arbejde

 6. Overførsel til andet arbejdssted eller stilling

 7. Degradation (herunder helt eller delvis bortfald af anciennitetsbestemte løndele)

 8. Afskedigelse

   

 

”Minkkommissionens rapport rejser markant kritik af processen, der førte til beslutningen om, at det var nødvendigt at aflive alle mink i Danmark – herunder min rolle som departementschef i Statsministeriet i forbindelse med forløbet. Det tager jeg selvfølgelig alvorligt," siger departementschefen.

Landets højeste embedsmand fik før sommerferien så hård kritik for groft at have forsømt sine pligter til at sikre sandhed og legalitet, at Minkkommissionen vurderede, der var grundlag for at rejse en sag mod hende. Siden har sagen ligget hos Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

Onsdag kom den efterhånden længe ventede indstilling så. Og det er på den baggrund, at Barbara Bertelsen nu er blevet tildelt en advarsel.

I afgørelsen har Medarbejder- og Kompetencestyrelsen lagt vægt på:

 • At beslutningen om aflivning af alle mink var meget vidtgående og intensiv og uden fortilfælde.
 • At Barbara Bertelsen som departementschef i Statsministeriet havde en styrende rolle i forhold til beslutningen om aflivning af alle mink i Danmark.
 • At Barbara Bertelsen under de konkrete omstændigheder burde have rejst spørgsmålet om hjemmel over for ressortministeriet.
 • At tjenesteforseelsen kan tilregnes dig som uagtsom.
 • At der alene er tale om et enkeltstående forhold.
 • At ressortansvaret for aflivning af alle mink lå hos Miljø- og Fødevareministeriet.
 • At Barbara Bertelsen ikke medvirkede forsætligt til beslutningen om aflivning af alle mink uden lovhjemmel.
 • At Barbara Bertelsen ikke blev advaret af Miljø- og Fødevareministeriet eller af Justitsministeriet om den manglende hjemmel.
 • At Minkkommissionen ikke anvender ordet "kritisabel" ved dens vurderinger af Barbara Bertelsens forhold.

Lynanalyse fra Altingets politiske redaktør, Esben Schjørring

Kritikken fra de borgerlige partier af Mette Frederiksens "magtfuldkommenhed" bliver ikke mildnet af advarslen til Barbara Bertelsen, tværtimod; kun en hjemsendelse havde sat et foreløbigt punktum. De vil påpege, at det er for let sluppet med en advarsel, og man vil angribe uvildigheden i embedssystemet.

Spørgsmålet om, hvorvidt Mette Frederiksen ikke har taget ansvar, vil man fortsat kritisere og referere til i en valgkamp, der som et af sine vigtigste elementer bliver folkeafstemning om den måde, Mette Frederiksen forvalter magten på.

Overordnet set kan man læse konklusionerne fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen som embedsværkets egen vurdering af, hvem der er de mest skyldige i minkskandalen. Her er det bemærkelsesværdigt, at rigspolitichef Thorkild Fogde og departementschef i miljøministeriet Henrik Studsgaard er blevet decideret hjemsendt. Det er altså blevet vurderet, at deres forseelser er af sådan en grov karakter, at de ikke kan varetage deres job, indtil den arbejdsretlige del af sagen er afgjort.

Når man kigger på Mette Frederiksens vigende popularitetstal og det dyk, Socialdemokratiet har haft i meningsmålingerne i løbet af sommerferien, er den nærliggende som konsekvens af den kritik, skandalisering og nedslidning af Mette Frederiksen, som minksagen, granskningskommissionen og sagen om de tilbageholdte sms'er har haft. Og den her afgørelse kommer ikke til at sætte punktum, men vil blive et yderligere våben i hånden på den borgerlige opposition. Især fordi vi også befinder os i valgkamp.

Men det er nyt, at embedsværket er draget ind i den kampagne. Mette Frederiksen er blevet anklaget for at politisere embedsværket, og det betyder paradoksalt nok, at oppositionen også politiserer det i deres kritik af regeringen. Det kan ikke undgå at gå ud over befolkningens tillid til embedsværket, som i forvejen i flere år har befundet sig på et kritisk lavt niveau. Og den konsekvens kan vise sig langt mere blivende og afgørende i de kommende år end den gør for regeringen her og nu.

Pres på Mette Frederiksen

Afgørelsen om Barbara Bertelsens fremtid kommer, efter at statsminister Mette Frederiksen de seneste måneder har fået skarp kritik fra især flere borgerlige partier for ikke at hjemsende sin departementschef.

"I Venstre finder vi det naturligt, at Barbara Bertelsen og de øvrige topembedsmænd, der har fået en meget hård kritik fra Minkkommissionen, hjemsendes, mens sagen undersøges og behandles i det ansættelsesretlige system," lød det blandt andet fra Venstres politiske ordfører, Sophie Løhde, til DR. 

Alligevel har statsministeren hele vejen holdt fast i at afvente rådgivning fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, inden hun traf en beslutning. Det gentog hun senest efter et møde med Granskningsudvalget 11. august, hvor hun samtidig understregede, at hun fortsat havde tillid til sin departementschef.

”Ligesom jeg i øvrigt har til alle embedsmænd, der er ansat af staten,” lød det dengang.

Tjenestemandssager mod ti topembedsmænd

Barbara Bertelsen var kun en af flere embedsmænd, der fik kritik i Minkkommissionens beretning. I alt vurderede Kommissionen, at ti embedsmænd undervejs i minkforløbet havde gjort skyldige i så grove tjenesteforseelser, at der var grundlag for at indlede tjenestemandssager mod dem.

Nu står det klart, at der vil være konsekvenser for i hvert fald fire af dem.

Den daværende departementschef i Fødevareministeriet, Henrik Studsgaard, der nu er departementschef i Miljøministeriet, er nemlig blevet hjemsendt.

Derudover modtager Justitsministeriets departementschef, Johan Legarth, en irettesættelse, mens rigspolitichefen, Thorkild Fogde, fra dags dato er fritaget fra tjeneste. Justitsministeriet indleder en disciplinærsag mod ham.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Barbara Bertelsen

Departementschef, Statsministeriet
cand.jur. (Aarhus Uni. 1998)

Mette Frederiksen

Statsminister, MF, partiformand (S)
master i afrikastudier (Københavns Uni. 2009), ba.scient.adm. i samfundsfag (Aalborg Uni. 2007)