Debat

Messerschmidt: Opret et lovråd, der kan undersøge ministres lovbrud

Den foregående regerings magtkoncentration har øget mistilliden i Danmark. DF foreslår derfor, at der oprettes et uvildigt lovråd og en karensperiode for partiansatte, skriver Morten Messerschmidt.

Aldrig før har så meget magt været koncentreret hos ét parti, der både besad samtlige ministerier og Folketingets formandskontor, skriver Morten Messerschmidt.
Aldrig før har så meget magt været koncentreret hos ét parti, der både besad samtlige ministerier og Folketingets formandskontor, skriver Morten Messerschmidt.
Morten Messerschmidt
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Vi befinder os i en alvorlig tillidskrise.

Adskillelige målinger og undersøgelser har slået fast, at tilliden til retssystem, politikere og offentlig administration de seneste år er blevet mindre hos op mod halvdelen af befolkningen.

Det knager således godt og grundigt i vort samfunds fuger og bånd.

Vil man kende til et samfunds sundhedstilstand, kan man passende starte med at måle temperaturen på tilliden.

Det har været kendt stof, siden det politologiske værk ’The civic culture’ i 1963 for første gang begrebsliggjorde tillid som væsentlig indikator til at bestemme, hvor veludviklet et samfunds demokrati er.

Temadebat

Smuldrer tilliden til embedsværket?

Det sætter Altinget Embedsværk spot på i en ny temadebat.

For en lang række sager – så som rigsretssagen, instrukskommissionen, minkkommissionen og FE-sagen – har sat ild til debatten om netop tilliden til det danske embedsværk.

Betyder det, at tilliden er kommet under pres i en sådan grad, at der er behov for politiske tiltag for at genoprette den? Hvis ja, hvilke?

I den kommende tid beder vi politikere, embedsmænd og eksperter give deres svar på spørgsmålet i vores spalter.

Du kan læse meget mere og se panelet her.

Et tillidsfuldt samfund

Danmark er traditionelt et af de lande i verden, der scorer højest, når det kommer til tillid. Et karakteristikum, der om noget har medvirket til at skabe velstand, velfærd og ikke mindst vores velfungerende demokrati.

Tillid mindsker dels afstanden mellem stat og borger og mellem borgerne indbyrdes. Og dels reduceres kompleksiteten i en lang række sociale og økonomiske processer i samfundet.

Det er altså tillid, der er gangbar valuta i en finanskrise, coronakrise eller energikrise, hvor nødvendige politiske tiltag er afhængig af borgernes opbakning. 

Tillidskrisen er med andre ord ikke at spøge med. Når vi i Danmark historisk har nydt godt af en høj grad af social tillid, så skyldes det ikke mindst institutionelle forhold.

At vores myndighederne fremstår troværdige og uafhængige. Derfor bekymrer det mig også at opleve den socialdemokratiske regerings magtkoncentration i foregående periode.

Aldrig før har så mange embedsmænd med partimæssige tilhørsforhold til venstrefløjen været ansat i ministerierne.

Aldrig før har ikke-folkevalgte partimedlemmer været indsat i regeringens ledende organer.

Og aldrig før har så meget magt været koncentreret hos ét parti, der både besad samtlige ministerier og Folketingets formandskontor.

Folkehøringer, lovråd og karensperioder

I forbindelse med den netop overståede folketingsvalgkamp forslog vi derfor i Dansk Folkeparti, at der dels af Folketinget iværksættes en række folkehøringer over hele landet det næste års tid, som har til formål at frembringe enhver borgers gode bidrag i form af tanker og ideer.

Lovrådet kan sammenkaldes af mindst 60 folketingsmedlemmer og består af uvildige eksperter, der har til formål at vurdere, om eksempelvis ministeransvarsloven er brudt.

Morten Messerschmidt, formand, Dansk Folkeparti

Dels en kommission bestående af eksperter og fagfolk fra eksempelvis universiteternes samfundsvidenskabelige fakulteter, som undersøger og analyserer, hvad man gør i andre, sammenlignelige lande.

På den måde gør vi både plads til de akademiske miljøer, men så sandelig også til helt almindelige danskere, der har lyst til at tage del i diskussionen. 

Folkehøringer og kommissionsarbejde kan dog ikke stå alene. Der er også brug for nogle lovgivningsmæssige tiltag.

Vi har her blandt andet foreslået, at der oprettes et uvildigt lovråd.

Lovrådet, som vi forestiller os, kan sammenkaldes af mindst 60 folketingsmedlemmer og bestå af uvildige eksperter, har til formål at vurdere, om eksempelvis ministeransvarsloven er brudt.

På den måde undgår vi politisk polemik om advokatundersøgelser.

Og endelig ønsker vi, at der indføres en karensperiode på fem år for parti-ansatte, der ønsker ansættelse som embedsmand under ministre fra samme parti, så vi på den måde sikrer et parti-neutralt embedsværk. 

I Danmark har vi altid haft en stærk tillid til embedsværket – den skal vi have genvundet.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Morten Messerschmidt

Partiformand (DF), MF
cand.jur. (Københavns Uni. 2009)