K-kandidat: Kritik af bankunion er paranoid og skjult socialisme

REPLIK: Foreningen Gode Penge kommer med usaglige påstande om bankunionen, som øger mistilliden og skader den offentlige debat. Foreningen burde fokusere på fakta og sund fornuft i stedet for politiske aversioner gemt i løse påstande, skriver Pernille Weiss fra Konservative.

Af Pernille Weiss
Spidskandidat til Europa-Parlamentet, Konservative

Foreningen med det gode navn ’Gode Penge’ er ude med gode intentioner. For de stiller spørgsmål til penge- og finanspolitik, som almindelige mennesker kan have svært at gennemskue.

Dels fordi det er komplekse emner, dels fordi tilliden desværre er styrtdykket til dem, der normalt udtaler sig om og arbejder med emnerne, efter skandalen i Danske Bank. Derfor skal der lyttes med respekt til det, som foreningen har at sige i debatten om Danmarks eventuelle tilslutning til Bankunionen.

Usaglig spekulation er farlig
Men ’Gode Penge’ skal altså passe på, at de ikke – fordi de alligevel ikke selv ved alt og kan gennemskue det hele – fortaber sig i paranoide spekulationer, der blander fakta sammen med bagvedliggende politiske motiver om at mistænkeliggøre initiativer, alene fordi de kommer fra EU.

Det er ikke sagligt, og det er direkte farligt i en tid, hvor fake news og frygtaktiverende demagogi truer med at ødelægge tilliden til demokratiet som styreform.

Jeg vil gerne tage fat i tre påstande, som formanden for ’Gode Penge’, Rasmus Hougaard Nielsen, senest har fremsat her i Altingets panel om Bankunionen.

Banker kan ikke give ubegrænsede lån
For det første skriver Rasmus, at ”penge ikke er en knap ressource, men kan produceres i næsten uendelige mængder, så længe der er kreditværdige debitorer, de vil låne til.”

Det er for så vidt rigtigt nok. Meget af pengeskabelsen i dag foregår stadigvæk i de private banker – sådan som det har været, siden de moderne banker opstår med industrialiseringen i 1800-tallet.

Det er der ikke noget suspekt i, hvilket Nationalbanken har slået fast flere gange. Men det, at bankerne kan låne ud frit og ubegrænset, er simpelthen ikke rigtigt.

Krav om kapitalsikkerhed
Når en bank låner ud, skal den stille kapital til sikkerhed, og her er reglerne skærpet betydeligt efter erfaringerne fra seneste finanskrise. Samtidig forpligter banken sig til at kunne omsætte lånene til likviditet for kunden, når han eller hun skal bruge lånet til at købe noget af en anden.

Årtiers forskning og erfaring har ført til, at vi i dag styrer pengepolitikken via prisen på penge (renten), mens kredit og kontanter leveres smidigt, så længe der er stillet sikkerhed til grund. Det er et effektivt, sikkert og godt system, som også Nationalbanken og andre europæiske centralbanker løbende anerkender

Påstande ignorerer positive effekter
For det andet påstår Rasmus, at ”bankerne bør være mindre og operere tættere på den produktive økonomi og de nationale tilsyn.”

Sådan en nationalromantisk logik savner efter min bedste vurdering aldeles fagligt og historisk belæg, selv om Hougaard refererer til den stærke vækst i efterkrigsårene. Det går i sin grundtanke helt mod et hav af studier, som underbygger de positive effekter af det indre marked og altså integrationen af de europæiske økonomier og potentialet i at skabe et bedre fælles kapitalmarked på tværs af EU-landene.

Gode Penge skal passe på, at deres spekulationer ikke stikker af med evnen til at opholde sig ved fakta og faglige argumenter i diskussionerne.

Velfungerende kapitalmarkeder skaber velstand
For det tredje påstår Rasmus, at ”med risikovægtede kapitalkrav siger man til bankerne, at de kan blive ved med at profitere på at pumpe gæld og kreditpenge ud i samfundet, så længe de løber en minimal risiko. Det vil sige, så længe de primært yder spekulativ og uproduktiv kredit.”

Undskyld mig! Banker låner ud til kunder, private som virksomheder, der har et lånebehov – billedet af at banker stopper lån ned i halsen på kunder uden reelle behov, er simpelthen stærkt misvisende. Og at hævde, at investeringer i værdipapirer og boligkøb skulle være (unødigt) spekulative og uproduktive, er altså forkert og går imod årtiers forskning og undersøgelser.

Velfungerende kapitalmarkeder med aktive investorer bidrager til at flytte kapitalen og ressourcerne hen, hvor de gør mest gavn, hvilket giver vækst og gode job – dette er jo i virkeligheden essensen i en fri markedsøkonomi, som har skabt en unik velstand og fremgang i verdenshistorien.

Og hvad er det egentlig, Rasmus Hougaard mener med ”spekulativ og uproduktiv” kredit? Hvem er det, der kan definere, hvad der er spekulativt og uproduktivt?

Bag de flotte ord ligger en planøkonomisk, socialistisk tankegang, som til overflod har vist sin ineffektivitet i forhold til at skabe vækst og fremgang.

Dansk realkreditmodel giver unge muligheder
I forhold til boligkøb har fleksible låneformer bidraget til et velfungerende boligmarked, der alt andet lige inkluderer en bred del af befolkning og ikke kun de få og privilegerede.

Man skal bestemt ikke underkende, at den danske realkreditmodel har medvirket til, at danskere har gode og trygge muligheder for at købe egen bolig, mens de stadig er unge og kun har taget de første skridt på deres erhvervskarriere.

Derfor: Debat om Bankunionen er velkommen og vigtig, men det vil være god stil, hvis vi forsøger at holde os til fakta, forskning og sund fornuft – og ikke strikker politiske aversioner ind i påstande, der er med til at gøre borgerne endnu mere usikre på, om de kan have tillid til, at debatten blandt politikere, fagfolk og organisationer på området finder vej til den rigtige model for en dansk tilslutning til Bankunionen.

Forrige artikel Noah til Kommissionen: Handelsaftaler øger ulighed mellem lande Noah til Kommissionen: Handelsaftaler øger ulighed mellem lande Næste artikel Jurist: Hvad ville der ske, hvis Danmark opgav menneskerettighederne? Jurist: Hvad ville der ske, hvis Danmark opgav menneskerettighederne?
Danskerne føler et tab af indflydelse i EU efter Brexit

Danskerne føler et tab af indflydelse i EU efter Brexit

HØRT: Mange danskere føler, at Danmark har fået mindre at skulle have sagt i EU de seneste år, viser nye tal. Bekymrende, mener forsker, fordi følelsen af medindflydelse er vigtig for tilliden til samarbejdet.