Tænketank: Bankunion mindsker konsekvenser af en ny finanskrise

DEBAT: En sund og stærk bankunion mindsker risikoen for, at en ny finanskrise får katastrofale konsekvenser, og kan i fremtiden styrke kampen mod hvidvask og skatteunddragelse, skriver Jan Høst Schmidt.

Af Jan Høst Schmidt
Seniorrådgiver i Tænketanken Europa

Danmark har en klar interesse i at blive medlem af EU’s bankunion.

For det første reducerer bankunionen risikoen for, at en ny finanskrise igen udvikler sig til en økonomisk katastrofe, hvor skatteyderne skal hoste op med kapital til nødlidende banker.

Fundamentet i bankunionen er nemlig opbygning af kapital i bankerne og forøgelse af deres likviditetsreserver. Fælles regler og det såkaldte bail-in-princip sikrer, at det er aktionærer og kreditorer (ikke staten og skatteyderne), som skal til lommerne, hvis en bank kommer i vanskeligheder.

Herudover etableres nationale indskydergarantiordninger betalt af bankerne til dækning af almindelige indskud på op til 100.000 euro for at undgå paniske tømninger af banker. Fundamentet følger dansk praksis.

For det andet vil beslutninger om blandt andet realkreditten sandsynligvis træffes i regi af bankunionen, når briterne forlader EU.

Eurozonen vil udgøre 85 procent af EU’s BNP, og de foreløbige medlemmer af bankunionen vil repræsentere 77 procent af EU’s befolkning efter Brexit.

Et skridt på vejen i kampen mod svindel
Det må derfor forventes, at afgørelser om fremtidig regulering af finanssektoren, herunder den for Danmark vitale realkreditsektor, træffes inden for kredsen af lande, som er medlemmer af eurozonen og bankunionen.

Skal vi have indflydelse, skal vi sidde med ved bordet.

For det tredje vil EU’s medlemslande stå stærkere i kampen mod hvidvask og skatteunddragelse, hvis samarbejdet på det finansielle område forstærkes.

Bankunionen løser ikke disse udfordringer med et fingerknips, men den vil være et vigtigt skridt på vejen.

Bankunionen vil blive det naturlige forum for at sikre bedre og mere effektive regler. Her vil det have betydning, at Danmark deltager.

Vi følger eurozonen i modgang og medgang
Danmark har en klar interesse i, at bankunionen etableres så hurtigt som muligt.

Det vil nemlig styrke den finansielle stabilitet i eurozonen, og da dansk økonomi følger eurozonens udvikling i modgang og medgang, vil finansiel uro på de europæiske markeder ramme Danmark hårdt.

Danmark har desuden meget store banker i forhold til vores økonomiske størrelse. Derfor er det særligt vigtigt, at markederne har tillid til, at danske banker reguleres korrekt, og at de – hvis vanskeligheder skulle opstå – vil kunne støttes og afvikles uden panik. Det er afgørende for denne tillid, at Danmark kommer med i EU’s banksamarbejde.

Myndigheder sikrer overholdelse af regler
Bankunionen er endnu ikke færdig, men på EU-niveau er der etableret et fælleseuropæisk finanstilsyn, en fælleseuropæisk afviklingsmyndighed og en afviklingsfond.

Disse myndigheder er med til at sikre, at reglerne overholdes, og at en eventuelt afvikling af en bank kan ske med begrænset afsmitning for den finansielle sektor.

Afviklingsfonden baseret på indbetaling fra medlemslandenes banker kan i begrænset omfang bidrage til afvikling af banker i enkelte lande, men kun hvis aktiekapital og kreditordækning ikke rækker. Bidraget skal betales tilbage.

Danske interesser garanteres kun, hvis vi er med
For at mindske risiko for panik hos indskydere i tilfælde af uro på finansmarkederne foreslår Kommissionen en fælleseuropæisk indskydergarantiordning baseret på de nationale ordninger.

Den skal i første fase fungere som en genforsikringsordning og yde lån til nationale garantiordninger.

Danske banker skal altså ikke finansiere pressede banker i andre EU-lande, hvis den fælleseuropæiske indskydergarantiordning forbliver en gensidig låneordning.

Inden bankunionen kan betragtes som færdig, skal dårlige banklån afvikles og bankers beholdning af deres hjemlands statspapirer reduceres.

Afviklingsfonden skal have en ”bagstopper” – den europæiske stabilitetsmekanisme, ligesom EU-landene skal enes om en fælles indskydergarantiordning. Politisk vil en fælles indskydergaranti kunne etableres, hvis den forbliver en gensidig låneordning.

Danmark har en klar interesse i en sund og stærk EU-bankunion, og derfor skal vi være med hurtigst muligt.

Forrige artikel DI om EU-vejpakke: Regeringen må søge kompromis inden parlamentsvalg DI om EU-vejpakke: Regeringen må søge kompromis inden parlamentsvalg Næste artikel Professor: Hyldest af menneskerets-domstolen er vildledende og unuanceret Professor: Hyldest af menneskerets-domstolen er vildledende og unuanceret
 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Tænketanken Europa er lige andre tænketanke politisk

  Det er en politisk påstand af nogle der skjuler deres politiske bias ved at påstå at være en tænketank, som skal få læserne til at tro at det bygger på et sagligt og tilnærmelsesvist objektivt grundlag
  Tænketanke Europa ville have Danmark ind i kernen af EU.
  Det vil,e have kommet som en overraskelse, hvis tænketanken var kommet til sammme betænkeligheder vedrørende bankunionen som nogle andre har

 • Anmeld

  Søren Degnbol Pedersen · Strandskade

  Ekkokammeret: Tænketanken Europa

  Man forundres til stadighed over en sådan tænketank, ser man på sammensætningen af aktører, må det være gabende kedeligt at deltage.

  Jeg mener: Kan der overhovedet opstå uenighed i det forum, er der blot en enkelt aktør der twister tankesættet? Ikke at man SKAL være uenige men en sund kritisk indfaldsvinkel i strakt arm, ville nok gavne troværdigheden og diverse debatter!

  Troværdigheden i dette bedde skriv er til at overse – 10 (skriver ti) postulater a la - Citat:
  ”Skal vi have indflydelse, skal vi sidde med ved bordet” eller
  ”Danmark har en klar interesse i, at bankunionen etableres så hurtigt som muligt” eller
  ”Danske interesser garanteres kun, hvis vi er med”

  Det er for tamt og for ensrettet uden nævneværdig indhold og altså hentet op fra noget der minder om Goebbels A,B,C

  Dertil lidt luftakrobatik hvori indgår ord som hvis, sandsynligvis, stå stærkere o.s.v
  Og så den lille trussel – ”noget vil ramme Danmark hårdt”!
  Vi har set denne evindelige manipulation for ofte! Hvor man skøjter hen over danskernes forståelse og indsigt – ja vi formodes åbenbart at være temmelig tumpede hvis man forventer vi matcher et så uendeligt tamt indlæg! Et indlæg der dybest set - ej heller tjener skribentens habitus!

 • Anmeld

  J. Jensen

  Men nationalbanken har ingen betænkeligheder

  "Nationalbanken vil have Danmark med i bankunion
  Mens regeringen og bankerne er afventende, melder Nationalbanken nu for første gang ud, at Danmark bør gå med i den europæiske bankunion. Det vil være et ’kvalitetsstempel’ for de danske banker"
  den udmelding burde vægte ret tung i den beslutningsproces

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  J.Jensen

  Det er ikke sikkert at Nationalbanken er er blåstempel for at bankunionen
  Ved afstemningen om ømun var Nationalbanken sammen med bl.a. de radikale ude og fortælle befolkningen, at det ville få negative økonomiske konsekvenser for Danmark, hvis det blev et nej til folkeafstemningen
  Det blev et nej til ømuen og de negative økonomiske konsekvenser danskerne blev truet med udeblev.
  Jeg ved godt det passer ind i din og radikales drømme om en føderation af selvstændig stater, der er underlagt en europæisk regering, som du så malende har beskrevet.
  Det ligner tanker det førerer havde og ham vi de radikale jo ikke så kede af

 • Anmeld

  J. Jensen

  Kim Nielsen

  Har du glemt, hvordan du selv bakkede op om en føderation af selvstændige stater fordi det gav de enkelte lande større frihedsgrader, eller havde du ikke vagten som Kim Nielsen lige den dag. Hvis du ikke har opdaget det endnu, så er Danmark allerede involveret i ømuen. Du ved fase 1 og 2 og den fastlåste kronekurs.

 • Anmeld

  Peter Voss · Dipl.-Ing.

  Hunden ligge begravet et andet sted.

  Det bankunionen kan, kan en nationalbank også. Når man så læser, at bankerne skal reducere deres beholdninger af hjemlandets statspapirer, så ved man straks, at dette hører med til neoliberalismens strategi for at bringe statens under finanssektorens kontrol. Realiter er der ingen problemer ved statslån i egen valuta, dat staten er den sikreste skyldner, og har således ikke behov for at betale renter i denne tid - hvis verhovedet. Og hvis den befrier sig fra det neoliberale diktat om, at nationalbanken skal være uafhængigt, vil der aldrig være problemer ved at erstatte et afløbet lån med et nyt.

 • Anmeld

  Sara Vilstrup · Redaktionsassistent, Altinget

  Regler for kommentarer

  Kære debattører

  Hold venligst den gode tone. Hold jer til emnet og udlad personlige angreb.

  Find Altingets retningslinjer for kommentarer her: https://www.altinget.dk/artikel/regler-for-kommentarer-hos-altinget

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  J.Jensen

  Du skal roses for at du som Radikale melder klart ud at i ønsker at EU bliver en føderation af selvstændig stater, men under en europæisk regering
  Det er tanker der herskede fra 1933 - 1945.
  Enten kan du ikke læse eller også ønsker du at forvanske det, du læser7

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Sara Vilstrup

  Jeg kan se at du har fjernet mit indlæg og undrer mig over at du lader J.Jensen indlæg blive stående hvor han forvansker noget som jeg skrevet i en kommentar til et andet emne, så det tillægger mig en holdning jeg ikke har tilkendegivet

 • Anmeld

  J. Jensen

  Det har jeg aldrig skrevet

  J. Jensen
  Jesper Lund
  En Europæisk forfatning er ensbetydende med oprettelsen af en føderation af selvstændige stater, som man kender det fra USA. Det havde været i givet fald være en central europæisk regering, der havde truffet beslutninger på de hovedområder, som de enkelte lande ikke magter, at klare på egen hånd.

  Kim Nielsen · Cand. jur.
  Delstater i USA har langt større frihedsrettigheder end medlemslande i EU
  Medlemslandene i EU har langt mindre frihed og selvstændighed end en delstat i USA. 
  At Eu skal kunne bestemme vedrørende et spørsmål som et medlemslands befolkning er ueing om demokratisk er tanker man finde i facismen

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  J.Jensen kan ikke finde ud af en konstatering og en argumentation

  Det er besynderligt at du fortsætter med at påstå, at jeg bakker op om en føderation
  Jeg skrev en konstatering om forskellen mellem frihedsrgrader for en stat i USA og et medlemsland i EU.
  At du ikke kan sondre mellem en konstatering af eller argumenter for noget, er ikke mit problem, men nærmere dit.
  Tror du ikke det ville være klogt af dig at få noget undervisning i at kunne læse en tekst - hvad enten det er hvad andre skriver eller du selv skriver
  Jeg kan forvente, at hvis du ikke følger mit velmenende råd, at du utvivlsomt ville møde mange skuffelser og nederlag i dit liv.

 • Anmeld

  J. Jensen

  Kim Nielsen

  Jeg konstatere bare, at du argumentere for en forfatning, der vil give de enkelte stater større frihedsrettigheder og selvstændighed.

 • Anmeld

  Kim Niselsen

  J.Jensen

  Jeg må konstatere, at der er en markant mangle på dine små grå hjerne celler i hjernen
  Det kan forbedres med massiv undervisningsindsats