Frej til regeringen: Invester i klimaet, ikke i mere økologi

DEBAT: Hvis vi er enige om, at klimakrisen og tab af biodiversitet er vores to største udfordringer, så nytter det ikke noget at investere i økologi. Mere økologi har nemlig ingen positiv effekt på klimaet, skriver Tænketanken Frej.

Af Marie-Louise Boisen Lendal og Frederik Forsberg
Henholdsvis medstifter/direktør og videnskabelig rådgiver, Frej

Økonomiske hensyn og danskernes kærlighed til det røde Ø må vige pladsen for de langt mere presserende udfordringer − nemlig klimaet og biodiversitet.

Mens alle ved, at vi står over for en global klimakrise, så er der ikke nær så mange, der har øje for, at vi samtidig står over for en ligeså alvorlig biodiversitetskrise, og hverken klima- eller biodiversitetsudfordringen overvindes med mere økologi. 

Ifølge en ny IPBES-rapport fra FN vurderes det, at 75 procent af alle økosystemer på land er blevet nedbrudt af menneskelig aktivitet, og i omegnen af én million dyre- og plantearter er truet af udryddelse.

Det er store og altoverskyggende problemer. Både klimaet og biodiversiteten skal vi forholde os til med alarmerende fart. Det er vor tids mest krævende bæredygtighedsudfordringer.

Økologien løber med opmærksomheden
Alt tyder på, at denne regering har øjet på bolden, når det gælder både klimaet og biodiversiteten og prioriterer det højt, særligt med Dan Jørgensen som klimaminister og medlem af regeringens vigtige Økonomiudvalg.

Selvom problemerne står lysende klart, så er udfordringen, at andre emner, som også står vælgerne nær, prioriteres tilsvarende højt. Heriblandt økologien, der er løbet med den grønne dagsorden.

Økologien har mange goder som for eksempel høj dyrevelfærd og færre pesticider.

Herudover kan økologi tilføre fødevarerne en merværdi, som kan hjælpe med at forhindre spild − en afledt effekt af den mindskede effektivitet i økologisk landbrug.

Økologi tager plads fra den vilde natur
Men økologien har ingen eller måske endda en negativ effekt på klimaet og biodiversiteten.

Det skyldes primært, at det økologiske landbrug generelt har behov for mere plads end det konventionelle. Netop plads er, hvad vi mangler i forhold til at få stoppet tilbagegangen af vild natur.

Ligeledes forhindrer landbrugsdrift, at der lagres carbon fra atmosfærisk CO2 i jorden, som det ellers sker løbende i naturlige økosystemer. Landbrugsjorden bør derfor dyrkes så effektivt som muligt, så den fylder mindst muligt og dermed gør mere plads til vild natur. Det er både af hensyn til vores biodiversitet og klima.  

Pengene bør bruges på klimaet
Hvis vi er enige om, at klimaet og biodiversiteten har førsteprioritet, så bør regeringen have 100 procent fokus på at løse de problemer, og andre vigtige udfordringer må så vige pladsen i nogle år − herunder regeringens mål om en fordobling af det økologiske areal.

Dét på trods af at øget økologisk produktion har potentiale til at hæve Danmarks eksportindtægter, som direktøren i Food Nation, Lise Walbom, forudsiger her på Altinget.

En af udfordringerne ved at have høje ambitioner for udbredelsen af økologi er, at det koster rigtig mange penge at omlægge landbruget i den hast, som det er sket tidligere.

Skiftende regeringer har givet millioner til omlægningsstøtte, øget hektarstøtte og andre tilskudsordninger til økologiske landbrug. Det er nu engang midler, der bliver taget fra andre områder og bliver brugt uden modkrav, der gavner biodiversiteten eller klimaet.

Regeringen leder lige nu med lys og lygte i samtlige afkroge for at finde besparelser og midler til at kunne øge klimaindsatsen.

Set i det lys vil det være forhastet og i direkte modstrid at øge udgifterne til den økologiske omlægning. I stedet bør pengene bruges på målrettede klima- og biodiversitetstiltag.

Forrige artikel Regionsformand: Ensporet tilgang til erhvervsfremme hæmmer innovation og omstilling Regionsformand: Ensporet tilgang til erhvervsfremme hæmmer innovation og omstilling Næste artikel Alkohol & Samfund: S skal stå fast ved salgsforbud af alkohol til mindreårige Alkohol & Samfund: S skal stå fast ved salgsforbud af alkohol til mindreårige
 • Anmeld

  Maja Schaldemose · Cand.med.vet

  Conservation agriculture

  Udover de fine pointer som nævnes, er det vigtigt at understrege, at der bør lægges fokus på at implementere conservation agriculture i størst mulig grad i alle konventionelle landbrug. Dette er en landbrugsmetode uden pløjning og med fokus på cover crops som aktivt sekvestrere CO2 fra atmosfæren og binder den i jorden. Masser af positive sidegevinster som forbedret jordkvalitet, mindre udvaskning af næingsstoffer, større modstand mod ekstremt vejr, mindre behov for kunstgødning og pesticider og større næringsindehold i planterne samt en meget større biodiversitet. Der bør også kigges nærmere på, hvordan der kan åbnes op for at økologerne kan få mulighed for at implementere CA i deres bedrifter.

 • Anmeld

  Allan Christensen · Kemiingeniør

  Økologi og pesticider

  Et samfund, der forbyder brugen af syntetiske pesticider til produktion af fødevarer og andre produkter det vælger at kalde økologiske, er et samfund, der hverken interesserer sig for økologi, natur eller sine efterkommere og den fremtid det stiller dem i udsigt.

 • Anmeld

  Svend Christensen · Adm. dir.

  Forbyd økologi i offentlige køkkener

  Et oplagt sted at starte ville være at forbyde økologi i offentlige køkkener. Disse leverer 800 000 måltider om dagen. Økologi giver ingen påviselige ernæringsmæssige fordele og forslaget ville således give nemme besparelser på både økonomi og CO2-udledning. De sparede penge kunne bruges på bedre mad, evt. dyrevelfærdsprodukter.

 • Anmeld

  Brian Meier

  Det har vel heller aldrig været meningen ??????

  Det er ikke sikkert økologi kan redde klimaet ? - Men det har vel egentlig heller aldrig været meningen.

  Meningen har vel været at vi ikke ønsker at sprede Herbicider, Fungicider, Pesticider osv - i vores insekter, vores grundvand, vores åer - osv osv - Ja ej heller i os selv.

  Den snak der er om hvor meget mere areal der skal til at dyrke øko - øøhhh jamen bare slap lidt af med steaks'ene så er der faktisk rigeligt areal til både øko og mere natur i DK ...

  Det behøver faktisk ikke at være så svært ...

  Jeg kunne opremse 100 grunde til at gå all in øko - der er efterhånden utallige fund af "cid" rester i grundvandet - et styrtdyk i arter. Sammenkædning med herbicider og antibitika resistens osv osv osv osv osv osv ...

  Gå 100% Øko og 50% Veggie .... så er begge dele løst