ATV: Disrupt uddannelserne og giv filosofikum en chance

DEBAT: Et nyt filosofikum på universiteterne vil disrupte en del vanetænkning. Netop derfor bør man give uddannelses- og forskningsminister Søren Pinds forslag en chance, skriver Lia Leffland, direktør hos ATV.

Af Lia Leffland
Akademidirektør, ATV – Akademiet for de Tekniske Videnskaber

Debatten på Altinget har bragt mange argumenter på banen imod at oprette et nyt filosofikum på universitetsuddannelserne.

Men giv ideen om filosofikum og teknologisk dannelse en chance: Vi har brug for, at borgerne får en bedre teknologiforståelse og ikke kun tilpasser sig som passive brugere af nye teknologier.

Et nyt dannelsesfag kan og skal være forskelligt fra uddannelse til uddannelse. Og det skal langt fra kun handle om videnskabsteori og filosofi. Det afgørende er, at et nyt filosofikum eller dannelsesfag klæder danskerne på til at omfavne det teknologibaserede og digitale samfund, som vi kun lige har set de første dele af.

Mange danskere har allerede taget den nye teknologi til sig, men der er to store udfordringer: En stor del af befolkningen føler sig afkoblet og virker nærmest opgivende over for et samfund, hvor de frygter, at der ikke er plads til dem på fremtidens arbejdsmarked.

Og blandt det store flertal, der kan se mulighederne i teknologi og digitalisering, er der mange, som er dygtige på brugerniveau, men færre som har kompetencer til at skabe nye løsninger.

Skal kende mekanismen bag
Et eksempel er, at mange er begejstrede over Netflix, HBO og andre digitale tjenester. Men meget få vil være i stand til at gennemskue mekanismerne bag.

Nu er pointen selvfølgelig ikke, at alle skal starte deres egen forretning på internettet. Pointen er derimod, at alle skal have en forståelse af, hvordan også etablerede forretningsmodeller kan blive disrupted af teknologiudviklingen.

Den hurtige teknologiske udvikling betyder for virksomhederne, at fremtidens konkurrent kan komme fra en helt anden branche eller en succesfuld startup. Evnen til at se bredere ud i forhold til konkurrence og strategiske samarbejdspartnere er stadigt vigtigere for virksomhederne.

Uddannelserne vil hurtigt risikere at blive teknologisk forældede, hvorfor evnen til nytænkning er helt essentiel. Meget innovation og nytænkning sker, hvor forskellige fagligheder mødes. Det at kunne kombinere forskellige kompetenceområder er afgørende for, om Danmark kan få succes som førende Science & Engineering-region – og for, om man som dimittend kan få et spændende job.

Uddannelser må omfavne nye teknologier
Fremtidssikrede brancher eller ”sikre stillinger” findes ikke længere. Men kombinationen af en stærk faglighed, gode analytiske evner og evnen til at samarbejde giver unge de bedste muligheder for at klare sig godt.

Et teknologisk dannelsesfag på universitetsuddannelserne skal give de studerende evnen til at anvende kritisk tænkning ud over deres eget fag, så de med en analytisk tilgang får en dybere samfunds- og teknologiforståelse.

Men et teknologisk dannelsesfag kan selvfølgelig ikke bare klemmes ind i de i forvejen bugnende læseplaner, sådan som flere debattører også har påpeget. Faget skal indtænkes som en naturlig del af studierne, og et fuldstændigt ens filosofikum for alle uddannelsesretninger er tiden løbet fra.

Det kræver en del nytænkning at få sammensat et nyt dannelsesfag. Ja, man kan godt kalde det for disruption af uddannelserne. Men måske er det heller ikke helt skævt at disrupte de uddannelser, som skal levere kandidater til et samfund og et arbejdsmarked, som teknologien i disse år disrupter på mange måder.

Flere af indlæggene i denne debat har båret præg af, at man ikke så gerne vil lave om på eksisterende strukturer. Men uddannelserne må selvfølgelig omfavne de nye teknologier og om nødvendigt disrupte sig selv.

Disruption er et nyt ord, men konceptet kendes: Det så vi, da industrialiseringen satte gang i vandringen fra land til by. Og da industrisamfundet i 60’erne og 70’erne fik kvinderne ud på arbejdsmarkedet.

Nu er digitaliseringen ved at sætte gang i næste runde af disruption, og i den proces skal vi have de unge til at være bevidste om, hvad der sker. Der er et behov for teknologisk dannelse.

Forrige artikel UCC, KU og Metropol: Det kræver samarbejde at styrke fremmedsprog UCC, KU og Metropol: Det kræver samarbejde at styrke fremmedsprog Næste artikel Institutledere: Fundamentet for dannelse rækker ud over universiteterne Institutledere: Fundamentet for dannelse rækker ud over universiteterne