ATV: Fem anbefalinger til en national innovationsstrategi

DEBAT: Danmark skal rustes til fremtiden med mere og større åben innovation. ATV har fem anbefalinger til, hvordan det kan ske på tværs af ressortområder – både i ministerierne, i virksomhederne og på universiteterne, skriver Lia Leffland.

Af Lia Leffland
Direktør, ATV – Akademiet for de Tekniske Videnskaber

Danmark har klaret sig godt gennem de seneste mange år takket være innovative virksomheder, der gennem eksport sikrer indtjening og velstand til Danmark.

Vi skal bruge dette stærke udgangspunkt til at ruste os godt til fremtiden. 

Den globale konkurrence skærpes voldsomt i disse år, og kravet til innovative produkter og services er større end nogensinde. 

Vi skal derfor satse mere på innovation og tænke hele innovationsområdet meget større.

Regeringen kan vise politisk lederskab og sætte et markant præg på Danmarks udvikling og fremtidige velstand ved at udarbejde en ambitiøs national strategi for dansk innovation. 

Strategien skal gå på tværs af ressortområder og sikre, at danske aktører kan skabe et viden-økosystem i verdensklasse.

Innovation er en udfordring i Europa
Danske universiteter bedriver forskning i verdensklasse, men forskningen skal i langt højere grad ud i verden og virke som innovation.

Der skal satses mere på den tekniske og naturvidenskabelige forskning, og der skal satses midler og ressourcer til innovation.

Akademiet for de Tekniske Videnskaber arbejder med innovation som fokusområde for, at Danmark kan blive en førende science & engineering-region. Og vi er gode på science i Danmark, men sandheden er desværre også, at vi ikke udnytter innovationspotentialet tilstrækkeligt godt.

Det er i øvrigt ikke kun Danmark, der er udfordret, når det handler om at omsætte viden til innovation. Det er et generelt problem i Europa, som halter langt efter eksempelvis Kina og USA.

Der er derfor behov for, at EU i de kommende år prioriterer dette område – blandt andet i det kommende Horizon Europe-program. Danmark bør være med fremme i denne udvikling og sikre, at vi også på sigt kan skabe udvikling, arbejdspladser og velstand. 

En håndfuld anbefalinger til regeringen
Når regeringen forhåbentligt snart udarbejder en national strategi for innovationsområdet, kan den se nærmere på følgende indsatsområder: 

1) Vi bør i højere grad indarbejde innovation i uddannelserne. Danmark har et nationalt videncenter i Fonden for Entreprenørskab, hvis arbejde med fordel kan udbygges og styrkes fra politisk hold.

2) Erhvervsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet skal arbejde tættere sammen om viden på højt niveau. De skal ligeledes have et tæt samarbejde med ministerierne, der står for arbejdet med klima og energi, miljø og fødevarer, sundhed og ældre, transport og bolig, forsvar og så videre. Infrastrukturen omkring innovationsprojekter skal styrkes, så der er bedre mulighed for samarbejde på tværs af ressortområderne.

3) Vi skal sikre et sammenhængende innovationslandskab. Vi er ikke tilstrækkeligt gode til at få miljøerne til at spille sammen, så vi får de rigtige match mellem virksomheder og forskningsmiljøerne. Danmarks GTS-system bør styrkes, for det er et glimrende redskab, særligt til at hjælpe innovationen ud til virksomheder, som ikke har direkte samarbejde med universiteterne.

4) Innovation skal højere op på dagsordenen på universiteterne, hvor en national strategi skal hjælpe til, at mere forskning udvikles videre til at kunne omsættes til innovation. Det skal gøres mere attraktivt at dyrke innovationsdelene af forskningsprojekter. Man bør se på adgang til bevillinger og meritering. Innovation skal kunne prioriteres, uden at det går ud over, at universiteterne kan levere på deres hovedopgaver med forskning og uddannelse i verdensklasse. Dette er fundamentet for vores videnssystem.

5) Og så bør regeringen strukturelt gøre mere for at arbejde med åben innovation. Udviklingen skal ikke overlades til universiteternes tech trans-kontorer, som er underbemandede og har et regelsæt, der kan føre til tunge sagsgange. En national strategi skal sikre, at man politisk prioriterer åbne innovationsinitiativer højt. Potentialer for nybrud skal være mere styrende end en tidlig papirgang med IP-rettigheder. IP håndteres ofte bedst senere i innovationsarbejdet.

En national strategi skal gøre Danmark innovationsledende. Det vil styrke vores konkurrenceevne og sikre, at dansk teknologisk udvikling kan sætte retning for den globale udvikling af eksempelvis bæredygtige løsninger.

Forrige artikel GTS: Tværgående udviklingsmiljøer skal være katapult for dansk innovation GTS: Tværgående udviklingsmiljøer skal være katapult for dansk innovation Næste artikel Unge forskere: Ph.d.-studerende skal ikke udnyttes som billig arbejdskraft Unge forskere: Ph.d.-studerende skal ikke udnyttes som billig arbejdskraft