Opsamling: Udflytning af uddannelser skal prioriteres - men med omtanke

DEBAT: I de seneste uger har Altinget sat fokus på udflytning af uddannelser. Debatten viser, at der ønskes en bred geografisk dækning af uddannelsestilbud, men at disse skal placeres med omtanke. Læs debattens vigtigste pointer her.

Regeringen har flyttet statslige arbejdspladser til provinsen. Der er også et bredt politisk fokus på at flytte uddannelser ud af de største byer, hvor Dansk Folkeparti tidligere har meldt ud, at partiet mener, at ti procent af universitetsuddannelsespladserne skal ligge uden for de fire største byer. Socialdemokraterne har ligeledes påpeget, at der er behov for at flytte uddannelser til provinsbyerne.

Landdistrikternes Fællesråd har netop præsenteret et nyt udspil, som har fokus på netop uddannelser til hele landet.

Altinget inviterede en række debattører til at diskutere muligheder og problemstillinger i forbindelse med at sikre uddannelse i hele Danmark.

Login