Studenterforkvinde: Hvor er de studerende i regeringens bureaukratudvalg?

TEMADEBAT: Hvis vi skal øge kvaliteten på landets universiteter, kræver det, at de studerende bliver inddraget i arbejdet. Vi er nemlig de eneste, der mærker konsekvenserne, skriver Sana Mahin Doost, forkvinde i Danske Studerendes Fællesråd.

Af Sana Mahin Doost 
Forkvinde, Danske Studerendes Fællesråd

Udvalget om såkaldt bedre universitetsuddannelser har det seneste år arbejdet på en række anbefalinger, der har til formål at forbedre kvaliteten af universitetsuddannelserne. Et formål, der bliver svært at leve op til af flere årsager. 

En af disse årsager har været præmissen for udvalgets arbejde. Den har været, at “udvalgets anbefalinger skal holdes inden for Uddannelses- og Forskningsministeriets nuværende økonomiske ramme”, som det står i kommissoriet. 

Det er naturligvis ikke en ambition i sig selv, at løsningerne nødvendigvis skal være omkostningstunge, og at kvaliteten automatisk stiger, fordi man bruger flere penge. Men man skal være naiv, hvis man tror, at udvalgets anbefalinger om øget feedback, mere undervisning og større brug af teknologi kommer uden omkostninger.

Det er nogle anbefalinger, som vi studerende ellers byder velkommen, men vi ved, at kvalitet koster. Hvis man rent faktisk ønsker at øge kvaliteten og skabe fremtidens universitetsuddannelser, så kan det ikke gøres, uden at man investerer i det. Særligt ikke i en tid, hvor nedskæringerne buldrer derudad hvert eneste år. 

Vi må sande, at Finansministeriets styring med udvalgets arbejde har været benhård. Det ser vi også med sammensætningen af udvalget, hvor de netop har været stærkt repræsenteret. Det samme har to erhvervsorganisationer, men desværre ingen studerende. 

De studerende skal inddrages i at øge kvaliteten
Og det bringer mig frem til den næste årsag til, at udvalgets arbejde ikke lever op til formålet om at øge kvaliteten. Det er nemlig rigtig svært, når man ikke inddrager dem, som det hele handler om, nemlig os studerende.

Vi studerende blev valgt fra, til trods for at vi har banket på døren længe inden, udvalget blev nedsat. 

Hverdagens eksperter, os der rent faktisk mærker konsekvenserne af forskellige udvalgs arbejde, var ikke nævneværdige, da udvalgets arbejde skulle i gang.

Det står i skærende kontrast til måden, hvorpå vi har drevet universiteterne de seneste 50 år. Her er alle, der bidrager til uddannelse og forskning, netop anset som parter og medskabere frem for brugere og tilskuere.

Og dét er årsagen til, at vi i dag har “gode universitetsuddannelser, der får høje placeringer på internationale ranglister”, som der så fint står i udvalgets rapport. 

Fraværet af studerende i udvalget ses tydeligt på en række af anbefalingerne, herunder anbefalingen om at fjerne de demokratisk valgte studienævns beslutningskomptence, som to centrale aktører i udvalget, Danske Universiteter og Akademikerne, heldigvis har afvist.

Det er i studienævnene, at studerende og undervisere i dag kvalitetssikrer og tilrettelægger uddannelserne. Det er studienævnene, der er garant for den akademiske frihed.

Dette helt afgørende organ sikrer den uddannelsesmæssige pendant til forskningsfrihed, som vi desværre også ser bliver presset mere og mere af ministeriel styring.

Disse to værdier må et demokratisk samfund aldrig kompromittere, men det ser vi desværre i højere og højere grad med den øgede indblanding fra både Finans- og Uddannelsesministeriet.  

Oplevelsen af kvaliteten er der kun én part, der kan berette om – og det er os studerende.

Det er samspillet mellem studerende, undervisere, ledere og gode politiske rammer, der har skabt gode universitetsuddannelser – ikke ministeriel detailstyring, nedskæringer og fjernelsen af medindflydelse.

Det skaber tværtimod afmagt og ligegyldighed over for den institution, som vi ellers gerne vil tage ansvar for som studerende. 

Forrige artikel Akademikerne: Diktat fra Christiansborg får ikke bachelorer i arbejde Akademikerne: Diktat fra Christiansborg får ikke bachelorer i arbejde Næste artikel Danske Universiteter til regeringen: Jo, studerende skal fortsat have indflydelse Danske Universiteter til regeringen: Jo, studerende skal fortsat have indflydelse