Studerende: Det kræver politisk vilje at fastholde internationale dimittender

DEBAT: Hvis flere internationale studerende skal blive i Danmark efter endt uddannelse, skal vi blive bedre til at fortælle dem, at vi gerne vil have, de bliver. Det kan ske blandt andet igennem gratis danskundervisning og lavere krav om indkomst, skriver Johan Hedegaard Jørgensen.

Af Johan Hedegaard Jørgensen
Formand, Danske Studerendes Fællesråd

Spørgsmålet om, hvordan man kan øge fastholdelsen af internationale dimittender, har fyldt meget i det uddannelsespolitiske landskab det seneste år.

Dette skyldes en bølge af panik på baggrund af en fremstilling af fastholdelsesgraden som værende kritisk lav.

Sandheden er, at der ikke er nogen krise forbundet med internationale dimittender:

Tre veje til fastholdelse
Procentdelen af dem, der bliver i Danmark, er stadig positiv sammenlignet med de tilsvarende tal i andre europæiske lande, og internationale studerende udgør en økonomisk gevinst for statskassen – foruden de mange positive effekter de bidrager med til vores uddannelser og studiemiljøer.

Der er dog stadig meget, der kan gøres bedre for at sikre, at flere internationale studerende har lyst til at blive i Danmark, efter de har færdiggjort deres uddannelse.

Det har vi tre forslag til:

For det første bør der fokuseres langt mere på studerende, der kommer fra ikke-EU lande.

En stor andel af denne gruppe forlader nemlig Danmark på grund af lovmæssige barrierer. Løsningen her er derfor at ændre lovgivningen, så de i højere grad får reel mulighed for at blive og få et arbejde, når de dimitterer.

Det handler om at sænke beløbsgrænsen for internationale studerende, som er urealistisk høj i forhold til de jobs, man typisk får som nyuddannet. Det handler også om at give internationale dimittender mere end seks måneder til at finde et job, da vi ved, at dette typisk tager længere tid for alle dimittender.

Og det handler om at sikre, at det nuværende etableringskort ikke kun gælder for folk med kandidat- og ph.d.-uddannelser, men for alle, som dimitterer fra en videregående uddannelse i Danmark. Grundlæggende bør vi fjerne lovgivningsmæssige barrierer for folk, der ønsker at blive og få et job i Danmark efter deres uddannelse.

For det andet bør det gøres nemmere for alle internationale studerende at lære dansk.

At kunne dansk er en fantastisk evne for internationale studerende, der gerne vil blive og arbejde i Danmark. Det er dog ikke kun en fordel i forhold til jobmuligheder, men også i forhold til at kunne deltage og engagere sig i samfundet.

Siden der blev indført brugerbetaling på danskundervisning, er internationale studerende den gruppe, som i størst omgang er faldet fra, da de har svært ved at betale for undervisningen. Derfor er det centralt, at internationale studerende igen får adgang til gratis danskundervisning.

Dette er dog ikke nok i sig selv.

At lære et nyt sprog kræver meget tid, som det kan være svært at finde, når man i forvejen skal kombinere et fuldtidsstudie med et deltidsjob. Derfor er det vigtigt, at der også findes løsninger på denne udfordring.

Dette kunne eksempelvis være bedre muligheder for at få dispensation fra studieaktivitetskrav eller bedre økonomisk støtte, så studerende ikke behøver arbejde nær så meget, mens de lærer dansk.

For det tredje skal der fokuseres seriøst på at ændre den ødelæggende offentlige diskurs om, at internationale studerende udgør et problem for Danmark. Alt for mange internationale studerende forlader Danmark, fordi de ganske enkelt ikke føler sig velkomne.

Hvis vi ønsker, at vores gæster bliver hos os, er vi nødt til at lære at blive bedre værter.

Dette betyder, at vi som land skal gøre en indsats for at styrke internationale studerendes tro på sig selv som værdifulde medborgere i Danmark og sikre, at de føler sig velkomne.

Vi skal blive bedre til at minde hinanden om værdien i, at studerende fra hele verden kommer til vores land for at uddanne sig, og hvor meget dette gavner lokalsamfundene omkring studierne. Vi skal opbygge strukturer, hvor internationale studerende kan møde lokalsamfundet og deltage aktivt i vores samfund.

Vi skal gøre en indsats for, at internationale studerende ser Danmark som deres hjem og som et sted, hvor de kan opbygge en lykkelig fremtid.

Alt i alt er det i virkeligheden ikke så kompliceret at sikre, at flere studerende slår sig ned og får et arbejde i Danmark efter deres uddannelse. Det handler helt enkelt om at fortælle dem, at vi gerne vil have, at de bliver, og giver dem en reel mulighed for rent faktisk at gøre det.

Men det kræver politisk vilje.

Forrige artikel Vive-forsker: Analyser viser ikke, om internationale studerende giver overskud på alle uddannelsesområder Vive-forsker: Analyser viser ikke, om internationale studerende giver overskud på alle uddannelsesområder Næste artikel DEA: Tre pejlemærker skal spille en rolle i fordeling af regeringens milliard DEA: Tre pejlemærker skal spille en rolle i fordeling af regeringens milliard