Thales: Udnyt danske forsvarsvirksom­heder i den økonomiske genrejsning

DEBAT: Efter coronakrisen spiller danske forsvarsvirksomheder en rolle i den økonomiske genrejsning. Ordrer til virksomhederne gavner erhvervslivet, skriver Thales' direktør, Tommy Ayouty.

Af Tommy Ayouty
Direktør i Thales Nordic and Baltics og Thales Danmark

Selvom vi endnu ikke kender det fulde omfang af coronakrisens konsekvenser, står det allerede nu klart, at der forestår et betydeligt arbejde med at sikre, at både det danske samfund og økonomi kommer hurtigt tilbage på fode igen.

Det er også en naturlig anledning til at genoverveje dansk forsvarsindustris rolle og rammevilkår, og den debat er allerede startet her i Altinget.

Til den debat vil jeg – som dansker og som direktør for Thales Gruppen i Norden og Baltikum – tilføje den nuance, at ordrer til en virksomhed, der som Thales har et stærkt lokalt fokus, også kommer dansk erhvervsliv til gavn.

Thales er en af de største europæiske leverandører af højteknologiske produkter til det danske forsvar. Vi har blandt andet leveret de store og avancerede radarsystemer til Søværnets fregatter og indmaden i Forsvarets nye helikopterbaserede sonarsystem.

Og Thales har over en længere årrække bevist, at når det danske forsvar har lagt ordrer hos os, har det også gavnet dansk erhvervsliv.

Modkøb gavner erhvervslivet
Når det forholder sig sådan, er det takket være to ting.

For det første den særlige politiske regulering af forsvarsindustrien i form af industrisamarbejde, ofte kaldet "modkøb", hvor udenlandske leverandører forpligtes til at indlede samarbejde med danske virksomheder.

For det andet det faktum, at danske forsvarsvirksomheder leverer produkter og ydelser på et meget højt, internationalt niveau og med en udpræget grad af specialisering.

Henover årene har Thales samarbejdet med mere end 15 danske virksomheder og afviklet for mere end 1,5 milliarder danske kroner som en del af vores industrisamarbejdsforpligtelser.

Det styrker Danmarks adgang til forsvarsteknologi, fremmer dansk innovation og beskæftigelse, og det styrker naturligvis også Thales teknologiske position.

Samarbejde med ligesindede
I den nuværende krise er det kun naturligt, at danske politikere ønsker at prioritere og fremrykke forsvarsanskaffelser, og at man ser på, i hvor høj grad disse anskaffelser kan ske fra danske forsvarsleverandører.

Men som forsvarsminister Trine Bramsen (S) i et interview med Altinget klogt har slået fast, så kan det også få stor betydning for danske virksomheder, producenter og leverandører, at man fremrykker investeringer hos udenlandske leverandører.

Danmarks nationale forsvarsindustrielle ambitioner kan ikke stå alene – ligesom det heller ikke er tilfældet for Danmarks sikkerheds- og forsvarspolitik i øvrigt.

Dansk sikkerhed i bredeste forstand er uløseligt forbundet med vores allieredes sikkerhed og sikres bedst gennem samarbejde med ligesindede.

Og det er hverken realistisk eller økonomisk rationelt, at Danmark skulle være 100 procent selvforsynende med forsvarsmateriel: Der er brug for internationalt samarbejde med allierede.

Deltagelse i forsvarsfonden er vigtigt
Her vil jeg fremhæve Forsvarsministeriets handlingsplan for dansk deltagelse i Den Europæiske Forsvarsfond som et vigtigt skridt på vejen til størst mulig dansk integration i det fælleseuropæiske samarbejde omkring forsvarsindustrien.

På Thales vegne vil jeg gerne sende det klare signal, at vi meget gerne vil bidrage yderligere til, at også danske virksomheder får mere succes i denne sammenhæng.

De højtspecialiserede og kompetente danske forsvarsvirksomheder har også en rolle at spille i den økonomiske genrejsning af Danmark efter coronakrisen, og jeg er stolt over, at Thales som en både global og dansk virksomhed kan og vil bidrage hertil.

Forrige artikel FAD: Derfor er der behov for en ny national forsvarsindustriel strategi FAD: Derfor er der behov for en ny national forsvarsindustriel strategi Næste artikel Professor: Når hverdagen vender tilbage, er Udenrigsministeriet stadig i knæ Professor: Når hverdagen vender tilbage, er Udenrigsministeriet stadig i knæ
Forsvarschef: Rusland er fortsat en trussel

Forsvarschef: Rusland er fortsat en trussel

ANGREB: Rusland vil være en trussel mod Europa og Nato, så længe landet er parat til at bruge militær magt til at ændre grænser, påpeger den danske forsvarschef Bjørn Bisserup.