Aarhus: En stærk fjernvarme vil fremme geotermi

DEBAT: Skal vi skabe et gennembrud for geotermi som en del af fremtidens grønne fjernvarme, bør vi ikke bremses af love, der gør vores langsigtede planlægning usikker, skriver rådmand Bünyamin Simsek (V).

Af Bünyamin Simsek (V)
Rådmand for Teknik & Miljø, Aarhus Kommune

Får vi et gennembrud for geotermi? Står vi over for et geotermieventyr, som nogle siger? Det kan vi ikke vide, for alle gode eventyr starter med ”der var engang”. Personligt holder jeg mig til kendsgerninger.

Aarhus har et af landets største fjernvarmenet og ligger i et område med geotermisk potentiale i undergrunden. Aarhus forhandler derfor med A.P. Møller Holding om en mulig leverance af geotermisk energi til fjernvarmen. Altså, vi vil hente varmt vand op af jorden og bruge det i den grønne omstilling af fjernvarmen.  

Når jeg som rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune drøfter grøn omstilling, møder jeg stor interesse for geotermi. Interessen er særligt stor inden for kommunal planlægning af fremtidens bæredygtige bysamfund. Det kan jeg godt forstå.

Gennembrud for geotermi
Aarhus har allerede sagt farvel til kul i fjernvarmen og er et stort bysamfund med fossilfri fjernvarme, og nu vil vi tage et nyt, rettidigt skridt videre mod brændselsfri fjernvarme. For den danske energiforsyning skal være brændselsfri i 2050, og geotermi kan blive et gennembrud for en stor andel vedvarende energi. Hertil kommer, at geotermi ventes at åbne for ny dansk eksport af grønne teknologier.

I de aktuelle aarhusianske forhandlinger skal vi på begge sider af forhandlingsbordet tænke os rigtig godt om. Undersøgelserne og forhandlingerne drejer sig nemlig om en 30-årig varmeleverance, der dækker varmebehovet hos op til 100.000 aarhusianske varmekunder.

Vi befinder os altså i et stort format, og med geotermi betræder vores varmeforsyning nye veje. Derfor vil jeg skærme varmekunderne mod risici og uventede omkostninger, så i forhandlingerne mellem Aarhus og A.P. Møller Holding skal de aarhusianske varmekunder ikke bære de økonomiske risici ved at undersøge, oprette og drive geotermiske anlæg i 30 år.

Landspolitisk forståelse
Det er dog ikke nok i sig selv, at Aarhus står med et stort ledningsnet og har geotermiske reservoirer i undergrunden. Begge parter har stort fokus på, at den aftalte mængde varme til den aftalte pris i den aftalte tid faktisk skal være til stede.

Derfor regner begge sider af forhandlingsbordet på forudsætningerne for en aftale. Begge parter har brug for at kende forudsætningerne for varmebehovet og betingelserne for at indgå en aftale med konkurrencedygtige priser mange år frem.

Her kommer politik og planlægning ind i billedet. Hvilke principper skal Aarhus Kommune indrette sig efter i energiplanlægningen frem mod det magiske år 2050, hvor energien er brændselsfri?

Det er vigtigt med landspolitisk forståelse for fjernvarmens langsigtede planlægningsvilkår. Det er vigtigt, fordi vi som kommune skal planlægge bæredygtige bysamfund med de brændselsfrie forsyninger, som landets energipolitik kræver.

Kursskifte for fjernvarmen
Den seneste energiaftale vil skabe et kursskifte for fjernvarmen med mere fleksibilitet. Som noget af det første vedtog Folketinget i slutningen af 2018 L97, Lovforslag om varmeforsyning og lov om planlægning. Nu kan kommunen ikke længere binde forbrugeren til kollektiv varmeforsyning i nye fjernvarmeområder. Det er naturligvis en udfordrende lov set fra et perspektiv om langsigtet planlægning af fjernvarme.

I de kommende år skal nye love effektivisere fjernvarmen, og i 2022 begynder forhandlingerne om en ny energiaftale for 2024.

I det spor vil jeg anbefale stor opmærksomhed over for kommunernes opgave med at skabe den grønne omstilling. Skal vi skabe et gennembrud for geotermi som en del af fremtidens grønne fjernvarme, bør vi ikke bremses af love, der gør vores langsigtede planlægning usikker. Tværtimod, der er brug for en stærkt konsolideret fjernvarme.

Om vi i 2050 vil se tilbage og sige, at vi fik et eventyrligt gennembrud for geotermi, må tiden vise. Men det kunne være dejligt eventyr for de nye generationer: Der var engang en stor by, der fik hentet en masse dejligt varmt vand op fra jordens indre.

Forrige artikel Claus Hjort til kritikere: Ny cyberlov skaber ikke et udemokratisk Danmark Claus Hjort til kritikere: Ny cyberlov skaber ikke et udemokratisk Danmark Næste artikel Charlotte Fischer til SF: Stop for affaldsenergien vil koste dyrt for både samfund og klima Charlotte Fischer til SF: Stop for affaldsenergien vil koste dyrt for både samfund og klima