Debat

Direktør: Geotermi er fremtiden for en grøn fjernvarmeforsyning

DEBAT: Geotermi vinder stadig større indpas i den danske fjernvarmeforsyning. Nu er tiden kommet til at finde en model, der sikrer, at forbrugerne får den billigste varme, skriver Lars Andersen.

Den statslige geotermiordning er kommet for at blive. Det er glædeligt, at ekspertrådet er blevet nedsat, nu mangler kun implementeringen, skriver Lars Andersen.
Den statslige geotermiordning er kommet for at blive. Det er glædeligt, at ekspertrådet er blevet nedsat, nu mangler kun implementeringen, skriver Lars Andersen.
Benedicte Gjerding Dahlberg
GDPRDeleted
Vis mere
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Lars Andersen
Adm. direktør i Geotermisk Operatørselskab A/S

Hvad skal der til for at give geotermien et gennembrud? Kan geotermi blive det næste store energieventyr? 

Der er et stort potentiale for geotermi i Danmark – det har GEUS allerede kortlagt. Der er også bred konsensus om, at geotermi vil spille en rolle i fremtidens grønne varmeforsyning.

Udviklingen er gået fra, at der næsten ikke har været interesse for geotermi til, at der nu er flere professionelle aktører i markedet og dermed konkurrence – det er godt for geotermien. Det, der nu er vigtigt, er at vælge en model, der sikrer, at forbrugerne får den billigste varme.

Konkurrencen, eksekvering og finansiering
Konkurrencen skal være centreret om eksekvering af projekterne. Der er behov for, at projekterne planlægges og gennemføres af professionelle aktører, som har erfaring med og tekniske kompetencer inden for boring af brønde i undergrunden, overfladeanlæg og varmepumper samt drift af brønde og overfladeanlæg og ikke mindst optimeringer og stordrift.

Aktørerne skal være parat til at tage efterforskningsrisikoen, da netop efterforskningsrisikoen er en af de helt store barrierer for, at geotermi bliver én af flere grønne energikilder.

Fakta
Kommentaren er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til [email protected]

Når efterforskningsrisikoen er elimineret med en prøveboring, der bekræfter, at den geotermiske ressource er til stede og i et omfang, som gør, at der er grundlag for at etablere et antal geotermianlæg i et givet område, skal projektet finansieres med det mål, at forbrugerne får den billigst mulige varme.

Forsyningsselskabernes adgang til billig finansiering i Kommunekredit vil være nøglen til at opnå dette mål.

Jeg er overbevist om, at reguleringsmæssige barrierer vil få den fornødne bevågenhed, i takt med at det for alvor bliver klart for forsyningsselskaber og politikere, at geotermi har potentiale til at spille en vigtig rolle i den grønne fjernvarmeforsyning i Danmark.

Lars Andersen , Adm. direktør i Geotermisk Operatørselskab A/S

Det optimale krydsfelt er der, hvor en professionel aktør har hånden på kogepladen med finansiering af en efterforskningsboring og etablering af anlæg kombineret med forsyningsselskabernes adgang til Kommunekreditfinansiering.

Den statslige garantiordning er i denne sammenhæng rigtig god, fordi den vil bidrage til at reducere præmien for at tage efterforskningsrisikoen betragteligt.

Flere forslag til finansiering
Aktørerne i markedet har forskellige bud på, hvordan geotermiprojekter skal ejes og finansieres. Nogle vil eje anlæggene og sælge varme til forsyningsselskaberne inklusive forretning af investeret kapital.

Andre har en fleksibel tilgang, som giver forsyningsselskaberne mulighed for at eje anlæggene, når de er etableret, men med serviceaftaler vedrørende brønde og overfladeanlæg.

Aalborg Forsyning har for nylig meldt ud, at de går i EU-udbud med 100 MW nøglefærdige geotermianlæg i deres forsyningsområde.

Jeg er overbevist om, at alle forsyningsselskaber vil ende med at konkurrenceudsætte etablering af geotermianlæg for at sikre fuld transparens omkring valget af leverandør samt opnåelse af det bedste forhold mellem pris og kvalitet og ikke mindst overholdelse af forvaltningsretlige principper som ligebehandling og saglighed, og det, uanset om opgaven er udbudspligtig eller ej.

Lovgivning
Undergrundsloven regulerer udnyttelsen af den geotermiske ressource, tildeling af tilladelse til efterforskning og indvinding, mens varmeforsyningsloven regulerer prissætningen af varmen.

Der er ikke nogen forbindelse mellem de to lovgivningsområder. Heldigvis er der velvilje til at se på uhensigtsmæssighederne.

Et eksempel er, at der i dag ikke er en håndfast kobling mellem, hvem forsyningsselskabet ønsker at samarbejde med, og hvilke egnede ansøgere Energistyrelsen vælger at tildele tilladelsen.

Den statslige geotermiordning er forhåbentlig kommet for at blive. Det er glædeligt, at ekspertrådet er blevet nedsat, nu mangler kun implementeringen.

Geotermiordningen har sin åbenlyse berettigelse for de aktører, der påtager sig efterforskningsrisikoen, og den har som nævnt ovenfor en positiv indvirkning på den pris, som forbrugerne ender med at skulle betale.

Jeg er overbevist om, at reguleringsmæssige barrierer vil få den fornødne bevågenhed, i takt med at det for alvor bliver klart for forsyningsselskaber og politikere, at geotermi har potentiale til at spille en vigtig rolle i den grønne fjernvarmeforsyning i Danmark.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00