Borgmestre: Nye kriterier stopper ikke favorisering af bymæssige kommuner

DEBAT: Finansieringsudvalget har peget på nye kriterier for sociale udgiftsbehov, som forbedrer udligningen. Men det samlede sociale udgiftsbehov er stadig skævt, mener seks østjyske borgmestre.

Af Nils Borring (S), Uffe Jensen (V) med flere
Se dokumentationsboksen

I RimeligUdligning.nu, som er en sammenslutning af seks østjyske kommuner, har vi siden 2009 lavet seriøse og omfattende økonomiske analyser af udligningssystemet.

Vi anerkender, at det er en politisk vanskelig opgave at ændre systemet. Men den skal løses nu.

Og hvis ændringerne skal kunne forsvares, er det afgørende vigtigt, at ændringerne bygger på saglige analyser og ikke på kommunaløkonomisk uvedkommende betragtninger som for eksempel borgernes rådighedsbeløb.

Seks forslag til kommende reform
Konkret foreslår vi, at der i den kommende reform af udligningssystemet ses på:

  • Datas betydning og kommunernes mulighed for at påvirke den kommunale udligning.
  • Ubalancerne efter refusionsomlægningen i 2016.
  • Overkompensationen ved den særlige udlændingeudligning.
  • En erstatning for det ustabile kriterie "beregnet årlig nedgang i befolkningstallet".
  • Indarbejdelse af beskæftigelsestilskuddet i den generelle udligningsordning.
  • Fuld indarbejdelse af de aldersbestemte udgiftsbehov.
  • Hvordan kommunernes socialt betingede vilkår afspejles i udgiftsbehovsopgørelsen.

Skævvridning trods nye kriterier
Faktisk indgår der allerede forslag til løsning af nogle af problemstillingerne i Finansieringsudvalgets rapporter fra foråret 2018.

Her peger udvalget for eksempel på nye kriterier for sociale udgiftsbehov, som forbedrer udligningen. De nye kriterier løser dog kun problemerne på beskæftigelsesområdet.

Derfor er det samlede sociale udgiftsbehov stadig skævt og upræcist. De helt bymæssige kommuner favoriseres stadig med flere milliarder kroner.

Mindre bymæssige kommuner med helt tilsvarende sociale vilkår modtager ikke udligning i samme omfang.

Skævvridningen går især ud over kommuner med landdistrikter.

Model favoriserer store kommuner
Men Finansieringsudvalgets seneste arbejde har vist, at det er muligt at finde kriterier, som kan opfange den sociale belastning i landkommuner langt mere præcist end ved de nuværende kriterier.

Og i takt med at det problem løses, vil det også være muligt at afskaffe kriteriet "Beregnet årlig nedgang i befolkningstallet", som desværre hverken er sagligt eller fagligt funderet.

Et nyt udligningssystem bør også tage bedre hånd om udligningen af udgiftsbehov som følge af mange borgere i de "dyrere" aldersgrupper: Børn og ældre.

Den nuværende model favoriserer markant nogle få store kommuner med mange erhvervsaktive og studerende.

System kan ramme meget bedre
Systemet vil aldrig kunne ramme 100 procent rigtigt. Men det kan ramme meget bedre, end det gør nu.

Vores analyser viser, at knap 7 af de cirka 18 milliarder kroner, som udligningssystemet omfordeler, havner i de forkerte kommunekasser. Fejlene rammer 69 kommuner, heraf 20 hovedstadskommuner.

Det er vores overbevisning, at saglige og faktuelle analyser giver det bedste grundlag for en politisk diskussion af, hvordan udligningssystemet kan rettes til, så det lever op til sit egentlige formål.

Og lad os understrege formålet, for det er vigtigt: At sikre alle landets kommuner nogenlunde lige muligheder for at tilbyde borgerne velfærd ved et nogenlunde lige beskatningsniveau. 

Få rettet op omgående på datafejl
Alle løsningerne kan formentlig ikke komme samtidig. Derfor foreslår vi at få gennemført Finansieringsudvalgets eksisterende arbejde med beskæftigelsesområdet og udlændingeudligningen og samtidig få rettet op på de kritiserede datafejl nu.

Hurtigst muligt herefter skal der udarbejdes et kommissorium for Finansieringsudvalgets videre arbejde med at analysere de øvrige sociale områder.

Forrige artikel Lederne: Skab bedre rammer for offentlig ledelse og spar skattekroner Lederne: Skab bedre rammer for offentlig ledelse og spar skattekroner Næste artikel Bedre Balance: Udbred hovedstadsudligningen til hele landet Bedre Balance: Udbred hovedstadsudligningen til hele landet
Podcast: Brostrøm vil have flere beføjelser og håber på en stor reform

Podcast: Brostrøm vil have flere beføjelser og håber på en stor reform

POLITISK STUEGANG: Hvis det står til Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, skal styrelsen bestemme mere over, hvordan kommunerne passer deres sundhedsopgaver med for eksempel at forebygge sygdom og dårligt helbred blandt børn og voksne. Det er en af flere interessante meldinger fra topembedsmanden i Altingets podcast, hvor han også bliver spurgt, hvorfor han ikke længere er med til regeringens pressemøder om corona.