V-ordfører: Grækenland viser vigtigheden af budgetloven

DEBAT: Budgetloven er et udtryk for en stram og fornuftig finanspolitik, der skal sikre borgernær velfærd til os alle - også vores børn. Det skriver finansordfører for Venstre Jacob Jensen.

Af Jacob Jensen (V)
Finansordfører 

Hvis der foretages en rundspørge hos den danske befolkning, så er det nok langtfra alle, som præcis kan forklare, hvad budgetloven går ud på. Det er i grunden en skam. For jeg er overbevist om, at stort set alle danskere vil gå ind for budgetloven, hvis de blot fik den forklaret.

For budgetloven er simpelthen et udtryk for en fornuftig og ansvarlig finanspolitik.

Budgetloven blev i 2012 vedtaget af et bredt flertal i Folketinget. Det var således kun Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Liberal Alliance, der stemte imod. 

Budgettet overholdes med budgetloven
Loven sikrer, at Danmark dels ikke ender med for store offentlige underskud og dermed forbundet gældsætning, og dels forhindrer loven et skred i de offentlige udgifter.

Det var der i sandhed brug for. For fra 1992 og frem til 2010 overskred kommunerne år efter år deres budgetter. Det resulterede i, at det offentlige forbrug i perioden voksede med 87 milliarder kroner mere end planlagt.

87 milliarder er jo et helt grotesk højt tal og et klart udtryk for, at der måtte gøres noget.

Et afgørende element i budgetloven er sanktionsmekanismen. Det betyder helt enkelt, at kommuner, der overskrider budgetterne, bliver straffet økonomisk. Der var ikke tidligere nogen juridisk straf forbundet med at overskride budgettet. Der blev dermed skabt et meget klart incitament for kommunerne til at overholde budgetterne.

Plads til investeringer
Jeg var i sommer, i forbindelse med optagelser til Langt fra Borgen, på besøg på Strandskolen i Karlslunde. Og jeg må ærligt indrømme, at den skole havde brug for en kærlig hånd.

Jeg kan sagtens forstå, at Greve Kommune har lyst til at renovere skolen, og at der generelt er et ønske i kommunerne om at bygge endnu mere. Vi har også hævet anlægsloftet for kommunerne i 2019, så de kan bygge mere, men der er 'kun' tale om en moderat stigning.

Samtidig har regeringen aftalt med KL, at investeringerne skal målrettes borgernær velfærd. For som økonomiske ansvarlige politikere har vi altså ansvar for samfundsøkonomien.

Vi bliver nødt til at se på Danmarks samlede økonomi. Vi er inde i en højkonjunktur, hvor der bliver større og større mangel på hænder, især inden for byggeriet. Derfor kan vi ikke bare lade kommunerne bygge løs. For så risikerer vi flaskehalse, at økonomien overopheder, og at opsvinget bliver kort.

Budgetloven modvirker gældskriser
For at forstå vigtigheden af en lov som budgetloven, så skal blikket rettes sydpå. Gældskrisen i Grækenland og Italiens økonomiske krise er gode eksempler på, hvad der sker med lande, når de ikke har en stram og fornuftig finanspolitik.

I sidste ende er holdbare offentlige finanser forudsætningen for, at vi har råd til at opretholde vores velfærdsniveau, hvis ikke vi skal efterlade regningen i børneværelset. Det synes jeg, man skal tænke på, når andre foreslår at hæve det offentlige forbrug yderligere.

Forrige artikel Mercado: Socialtilsynene skal have flere muskler Mercado: Socialtilsynene skal have flere muskler Næste artikel V-borgmester: Drop rundkredspædagogik i beskæftigelsesindsatsen V-borgmester: Drop rundkredspædagogik i beskæftigelsesindsatsen