DI: Generelle konsulentbesparelser vil hæmme den offentlige sektors udvikling

DEBAT: De afsluttende finanslovsforhandlinger kommer nok til at omhandle besparelser på rådgiverydelser til det offentlige. Generelle besparelser vil dog hæmme udviklingen og nytænkningen i forhold til at skabe en bedre offentlig sektor, skriver Henriette Søltoft.

Af Henriette Søltoft
Branchedirektør, DI Managementrådgiverne

Den kommende finanslov er på trapperne, og i de afsluttende forhandlinger indgår formentlig besparelser på rådgiverydelser til det offentlige. Det vil være en rigtig dårlig vej at slå ind på.

Generelt er det fornuftigt, at det offentlige sparer penge og bruger deres penge bedst muligt – det gælder selvfølgelig også ved køb af rådgiverydelser. Men rådgivere driver med progressive løsninger og nytænkning en god del af udviklingen af Danmarks offentlige sektor, og generelle besparelser, som regeringen er inde på, vil hæmme udviklingen.

De vil i øvrigt også forsinke klimaomstillingen i det offentlige, fordi langt de fleste rådgivervirksomheder i dag tager verdensmålene og klima med i deres rådgivning. Rådgivning til det offentlige bør købes efter behov – ikke begrænses i blinde.

Sådan bruger vi pengene bedst
MR Rådgiverne – en del af DI Rådgiverne – foreslår en anden vej til at bruge skatteydernes penge bedst muligt. Med det nye procespapir eller paradigme 'Sådan skabes størst mulig værdi ved køb af konsulentydelser' foreslår vi en enkel ramme for processen, når det offentlige køber rådgivning.

En proces, hvor det sikres, at offentlige institutioner får mest muligt for pengene og ikke køber rådgivning, som de ikke har brug for. Det er en bedre vej til, at det offentlige får mest muligt udbytte ud af deres rådgiverkroner og ikke bruger penge unødigt – vejen er ikke blindt at svinge sparekniven.

Fire af fem konsulentkøb sker i den private sektor. Private virksomheder bruger konsulentydelser i stor stil til at hjælpe med udvikling og innovation eller bare løse opgaverne optimalt. Og de private virksomheder er bundlinjedrevet og konkurrenceudsatte.

De er nødsaget til hele tiden at optimere og skabe nye løsninger. Hertil har de brug for kompetencer udefra, som kan bidrage. Det kan det offentlige lære af, for tilsvarende behov gælder i den offentlige sektor. Generelle besparelser på konsulentforbruget vil derfor hæmme udviklingen og nytænkningen på vej mod en bedre offentlig sektor i Danmark.

Styrk rammerne for køb af konsulenter
Det giver bedre mening at styrke rammerne for, hvordan køb af og samarbejde med konsulenterne skal ske. Det er dét, managementrådgiverne i DI har et bud på i det ny paradigme, der skal understøtte det offentlige i at bruge konsulenter på den mest værdiskabende måde og undgå uhensigtsmæssig brug.

Paradigmet henvender sig ikke blot til det offentlige, men også til branchen selv. Ansvaret for, at konsulentbruget skaber mest muligt værdi for borgerne, påhviler nemlig ikke blot kunden, men også konsulenterne. Det er et samspil.

Paradigmet indeholder 24 gode råd til både offentlige brugere af konsulenter og konsulentbranchen selv. Rådene forholder sig helt systematisk til fasen før, den offentlige institution overhovedet har besluttet sig for at købe ekstern konsulenthjælp, dialog- og indkøbsfasen, gennemførelsesfasen og den efterfølgende fase med evaluering og opfølgning.

Jeg håber, at paradigmet vil blive taget godt imod og brugt af alle de mange offentlige konsulentkøbere. Og forhåbentlig læser politikerne med og ser, at paradigmet er et naturligt værktøj til at sikre mest mulig værdi ved køb af konsulentydelser i det offentlige. Paradigmet viser vejen til fortsat nytænkning og udvikling af den offentlige sektor – grønthøsterbesparelser vil hæmme udviklingen.

Forrige artikel Danske Regioner: Flerårig og fleksibel budgetlov vil løse udfordringer Danske Regioner: Flerårig og fleksibel budgetlov vil løse udfordringer Næste artikel FOA: Minimumsnormeringer skal gøres op i ren børnetid FOA: Minimumsnormeringer skal gøres op i ren børnetid
Nye tal: Kommuner afsætter flere penge til udsatte og ældre

Nye tal: Kommuner afsætter flere penge til udsatte og ældre

BUDGET: Kommunerne løfter budgetterne til udsatte børn og voksne med handicap. Men også de ældre er blevet prioriteret lokalt, viser gennemgang af budgettal. Oven i det kommer penge fra Folketinget til daginstitutioner og ældrepleje.