Hovedstadsudspil deler S-borgmestre på Vestegnen

UDSPIL: Københavns Omegnskommuner har længe efterspurgt lempelser i planloven, der kan føre til flere boligbyggerier. Borgmestrene har dog forskellige opfattelser af, om regeringens hovedstadsudspil virker efter hensigten.

Der er stort potentiale for nybyggeri uden for den centrale del af hovedstaden. Det er et af udgangspunkterne i regeringens hovedstadsudspil, der har udpeget 4.300 hektar ubebygget areal i omegnskommunerne til boliger og erhvervsbyggeri.

Ved at gennemføre en række ændringer af Fingerplanen skal det fremover blive nemmere for omegnskommunerne at afhjælpe blandt andet det pressede boligmarked i hovedstaden, lyder det.

”Hele hovedstadsområdet er stramt styret af planlovgivning, men nu åbner vi nye byområder, hvor man får tilladelser til at bygge,” siger erhvervsminister Rasmus Jarlov (K).

Login