Lækager, chikane og trusler: Hvem tør tage et job i Slagelse?

ANALYSE: Slagelse får svært ved at finde en ny kommunaldirektør, med mindre der bliver gjort op med de kaotiske tilstande, hvor kommunens politikere og forvaltning ligger i åben krig med hinanden

HEMMELIGE LYDOPTAGELSER, anonyme smædevideoer på nettet og medarbejdere, der må fyres på grund af illoyalitet.

Det lyder som en reportage fra Det Hvide Hus under Donald Trump, men det er også en helt dækkende beskrivelse af optakten til kommunalvalget i Slagelse.

Lige før sommerferien fik kommunens kommunaldirektør, Jane Wiis, nok og sagde op efter mindre end et år i jobbet. Hendes forgænger var i øvrigt blevet fyret af byrådet på grund af uenighed om kommunens kurs.

Forløbet rejser flere spørgsmål, som vælgerne i Slagelse bør kræve svar på, inden de sammensætter et nyt byråd i november.

Desuden må alle potentielle ansøgere til jobbet som kommunaldirektør spørge sig selv: Tør jeg det?


DET ER INGEN overdrivelse at tale om en regulær krig mellem forvaltningen og politikerne i byrådet.

Senest kunne Altinget forleden berette, hvordan både socialdemokraterne og Liberal Alliance i Slagelse beskylder Kommunernes Landsforening for at dække over forvaltningen i en 120 side lang rapport om hele det kaotiske forløb.

Uanset om man er enig eller uenig i rapportens konklusioner, så tegner den et rystende billede af metoder, som man normalt ikke forbinder med dansk politik.

Tag for eksempel den hemmelige optagelse af et mere end to timer langt møde mellem kommunaldirektøren og et eksternt konsulentfirma i marts.

Da konsulentfirmaet ikke får de opgaver, som det havde håbet, dukker optagelsen pludselig op i pressen. En enkelt løsrevet bemærkning fra kommunaldirektøren bliver fremlagt som bevis på, at hun modarbejder de beslutninger, der er taget i byrådet. Lytter man hele optagelsen igennem, fremgår det klart, at sagen er langt mere nuanceret end som så.

Eller tag den YouTube-video – lagt op med anonym afsender – som igen med meget selektiv brug af lydoptagelser fremsætter meget grove beskyldninger mod kommunaldirektøren om noget, der minder om magtmisbrug.

Eller tag den e-mail, hvor en frustreret medarbejder i forvaltningen opfordrer to politikere til at fyre kommunaldirektøren og anden ledende medarbejder – og indsætte den pågældende i et chefjob i stedet for. Angiveligt uden at de pågældende politikere fandt anledning til at orientere hverken borgmesteren eller kommunaldirektøren om sagen.

Det er så meget desto mere overraskende, fordi der er tale om to meget erfarne politikere, nemlig folketingsmedlem Villum Christensen fra Liberal Alliance og det fhv. folketingsmedlem John Dyrby Paulsen fra Socialdemokratiet.

I en anden speget sag i kommunen endte borgmester Stén Knuth med at melde hele byrådet til politiet, da oplysninger om en forestående fyring blev lækket til pressen.


SAGEN HANDLER helt banalt om et ambitiøst projekt, der aldrig blev til noget, fordi ingen ville investere de fornødne millioner.

Et konsulentfirma lokkede kommunen med en fremsynet satsning på miljøvenlige brintbusser. EU stod klar med 17 mio. kroner, men på én betingelse: at kommunen selv fandt 47 mio. kroner fra andre investorer.

Kommunen bevilgede store konsulenthonorarer til firmaet, der havde præsenteret idéen, men da det i begyndelsen af 2017 stod klart, at der hverken var private eller offentlige investorer til projektet, fik kommunaldirektøren – og efterhånden også borgmester Stén Knuth (V) kolde fødder.

Og ser man på konsulentfirmaets historie, er det måske ikke så mystisk. Den samme personkreds har tidligere præsenteret flere andre højtflyvende forslag – blandt andet en stor tropepark og en tegneserielignende vindturbine, som angiveligt skulle blive fremtidens vindmøller.

Projekterne har det til fælles, at de faldt til jorden på grund af – ja, godt gættet: manglen på seriøse investorer.

Til gengæld har det ikke skortet på konsulentregninger, som skatteyderne i Slagelse måtte betale.

Det fremgår klart af dokumenterne og af de lækkede lydoptagelse, at den driftige konsulent har nydt godt af et meget tæt forhold til Villum Christensen, der som formand for kommunens Erhvervs- Plan- og Miljøudvalg har været meget aktiv med at fremme brintbusprojektet.

Så aktiv, at han til tider skrev sms-beskeder til borgmesteren, når han ikke syntes, forvaltningen behandlede konsulentfirmaet godt nok.


DE KAOTISKE tilstande i den store  kommune med 80.000 indbyggere er gennem længere tid grundigt blevet beskrevet i lokalavisen Sjællandske.

Sagen har ført til et offentligt brud mellem Liberal Alliance og Venstre i Slagelse, og dermed kan den komme til at koste borgmester Sten Knuth jobbet efter valget i november.

Socialdemokraterne har forholdt sig ganske skeptisk til konsulentfirmaet og projektet om brintbusser undervejs, men partiets borgmesterkandidat John Dyrby Paulsen har set muligheden for at udnytte striden mellem V og LA til selv at sikre sig borgmesterposten efter valget i november.

Derfor handler sagen nu ikke bare om, hvad der skete – men også om strategi og alliancer frem mod valget.

For alle parter gælder det, at de i god tid inden valget bør fortælle vælgerne, hvordan de tænker sig at styre kommunen efter valget:

Hvor mange penge vil de kaste efter luftige – men visionære – projekter?

I hvor høj grad vil de gå ind og blande sig i forvaltningens konkrete sagsbehandling?

Og måske vigtigst: Skal en kommende kommunaldirektør være indstillet på at blive udsat for smædekampagner, uden at politikerne siger tydeligt fra?

Med mindre svaret på det sidstnævnte spørgsmål er et meget klart nej, får Slagelse meget svært ved at besætte stillingen med en kvalificeret kandidat.

 


Jakob Nielsen er chefredaktør på Altinget.

Følg Jakob Nielsen på Twitter her

 

Rettelse: I en tidligere version fremstod det, som om borgmesterens politianmeldelse af hele byrådet for en lækage var forbundet med sagen om brintbusser. Det var den ikke. Altinget beklager fejlen. 

 

Forrige artikel DI's erhvervsklima er effektiv interessepolitik DI's erhvervsklima er effektiv interessepolitik Næste artikel Kommunalvalget er særlig vigtigt for fire partier Kommunalvalget er særlig vigtigt for fire partier